söndag 13 februari 2011

Hälsning från De Fem Kubanerna inför Kärlekens och Vänskapens Dag!


Den 14 februari, Kärlekens och Vänskapens Dag

Bröder och systrar:

Alla Ni har alltid funnits vid vår sida, såväl i dåliga som i goda tider. Ni har delat vår glädje över segrarna och vår smärta över motgångarna, men vi har alltid varit enade.

Var och en av Er ger oss kärlekens dygd, den mest trogna vänskapen, den mest eviga lojaliteten. Den här mycket speciella dagen vill vi att Ni tar emot all den kärlek och tacksamhet som Ni förtjänar, eftersom vi älskar Er på samma sätt och Ni gör oss oövervinnerliga.

Eftersom vi lever i kampen
Eftersom Ni ger oss styrkan och vapnen
Eftersom Er ömhet ger näring åt våra drömmar
Eftersom Ni är verkligheten som kommer att göra drömmarna till verklighet
Eftersom Ni personifierar vänskapen och kärleken…

GRATTIS från hela vårt hjärta!

De FEM

René
Gerardo
Fernando
Antonio
Ramón

Den 11 februari 2011, Jesup, Georgia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar