fredag 24 juni 2011

Nordeuropeiska mötet med Kubasolidaritetsorganisationer i Göteborg, 18-19 juni 2011


Representanter från rörelsen för solidaritet med Kuba i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Island, Danmark och Irland, träffades i Göteborg den 17-19 juni för att samordna sitt arbete till stöd för den kubanska revolutionen. De deltagande länderna träffas vartannat år för att uppdatera varandra om sina arbetsmetoder och erfarenheter i solidaritetsarbetet.

"Dessa organisationer från de nordiska länderna är en del av en stark och växande global solidaritetsrörelse, som är aktiv i 152 länder och omfattar 5 kontinenter," säger Elio Gámez, vice ordförande i den kubanska organisationen för internationell solidaritet, ICAP.

"Allt fler människor inser att en bättre värld är inte bara möjlig utan absolut nödvändig för människans överlevnad. Kuba visar att det finns ett alternativ till att förbruka våra dyrbara mänskliga resurser och naturresurser i jakten efter profit," säger Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Martin Österlin, som var värd för mötet.

"Kubas folk visar oss också att ett fattigt land kan garantera mänsklig värdighet genom bra utbildning, fri hälsovård och en hållbar samhällsutveckling som tar hänsyn till vår planet och människors rättigheter både inom landet och utomlands. Detta kan Kuba göra trots att landet är utsatt för USA:s kriminella blockad", betonade Martin Österlin.

Solidaritetsrörelsens viktigaste uppgift är att informera människorna i det egna landet om hur Kuba uppnår dessa framgångar. Mötet visade att solidaritetsorganisationerna utvecklar alternativa och sociala media, inklusive Twitter, Facebook, YouTube, hemsidor och e-post för att kringgå blockeringarna i kommersiella media och nå ut till nya människor.

"Vi kräver att USA upphör med sin kriminella blockad, friger de fem kubanerna som orättvist hålls i USA:s fängelser och sätter stopp för all aggression som syftar till att störta Kubas legitima regering. Vi uppmanar den etablerade pressen att öppna sig för den kubanska verkligheten, och vi erbjuder våra kunskaper till alla media som är intresserade," säger Martin Österlin.

Mötet avslutades med att delegaterna från de deltagande nordiska länderna förnyade sina åtaganden att försvara det kubanska folkets rätt att bestämma över sin egen framtid. Detta är en av de grundläggande principerna i solidaritetsrörelsen.

* * *
För ytterligare information, kontakta Svensk-Kubanska Föreningen, och den svenska Kommittén Frige De Fem!

Martin Österlin, ordförande, tel: 031-711 07 99, mobil: 0705-69 1995
Eva Björklund, vice ordförande och redaktör för Tidskriften Kuba, mobil 0707-55 17 27
Ola Nilsson, vice ordförande, mobil: 0707-14 38 46
Zoltan Tiroler, vice ordförande, mobil: 0706-73 09 10

Svensk-Kubanska Föreningen, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Sekreterare Bertha Misa Hernandez, tel: 08-31 95 30 (kl 11-12 vanligtvis alla vardagar)
E-post: svensk.kubanska@swipnet.se

Vania Ramírez, samordnare för Kommittén Frige De Fem
e-post: libertadalos5.estocolmo@gmail.com

* * *

Uttalande av det nordeuropeiska Kubasolidaritetsmötet i Göteborg, 18-19 juni 2011

Vi, 22 delegater från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Irland på det 23:e Nordeuropeiska Kubasolidaritetsmötet i Göteborg 18-19 juni är överens om att forsätta fördöma det orättvisa fängslandet i USA:s fängelser av de fem kubanska antiterroristkämparna. De fem kubanerna fängslades för att de förhindrade terroraktioner planerade från USA:s territorium.

Vi kräver ett slut på USA:s regerings dubbelmoral och hycklande. Vi uppmanar USA:s regering att omedelbart frige de fem kubanerna. Istället måste de sätta de verkliga terroristerna i fängelse. De som har begått en lång rad terroristattacker mot Kuba och ändå kan fritt gå runt på gatorna i Miami.

Vi kommer inte att ge oss förrän rättvisa har skipats och de fem kubanerna har återvänt till sitt hemland!

Göteborg den 19 juni 2011