torsdag 31 oktober 2013

Höj din röst för De Fem Kubanerna! Ny webbaserad kampanj!


Hej vän av rättvisa och anständighet!

Vi ber dig att bidra med ditt namn till ett mycket viktigt upprop. Det handlar om en ny internationell kampanj för De Fem Kubanerna (’The Cuban Five’).

Voices for the Five (Röster för De Fem) är webbsidan för en nystartad kampanj som samlar personer från världens alla hörn kring kravet på frihet för De Fem Kubanerna. 

René González, anhöriga till De Fem och internationellt kända personer som skådespelerskan Emma Thompsson, författarna John Le Carré och Alice Walker, Nobelpristagarna Adolfo Pérez Esquivel och Mairead Maguire, och många fler, har redan med sina namn anslutit sig till kampanjen. Du kan också ansluta dig, genom att gå in på:
 
Det tar inte mer än tio sekunder, och om du ger dig ytterligare några sekunder kan du dessutom sända en personlig hälsning. Det går också att bidra med foto eller videohälsning.

Besök www.voicesforthefive.com idag, och läs igenom den fullständiga listan med undertecknare och hälsningar från vänner världen över. Förutom att bidra med ditt namn kan du se hur du kan delta och stödja International Commission of Inquiry into the Case of The Cuban Five, som kommer att samlas i London, Law Society, 7-8 mars 2014.

”I rättssalen kommer vi aldrig att rättvisa; det vet vi. Det här fallet handlar om politik. Vi litar till solidaritetens kraft. Bara en jury bestående av en miljon människor, människor som du, kan åstadkomma rättvisa för dessa män.”
Elizabeth Palmeiro, hustru till Ramón Labañino

De fyra som fortfarande är fängslade har varit så i mer än 15 år nu. Vi måste förena oss och se till att vår röst hörs i Vita Huset. Vi måste kämpa till den dagen då alla fem har förenats med sina familjer på Kuba.

Stöd Kommissionen för undersökning (International Commission of Inquiry into the Case of The Cuban Five) som skall samlas i mars 2014! 

Stöd De Fem!
Tack!!

onsdag 30 oktober 2013

Internationellt kända jurister, författare och politiker kräver frigivande av samtliga av de Fem Kubanerna som fängslades i USA för 15 år sedan.


Pressmeddelande, 30 oktober 2013


Noam Chomsky, Emma Thompson, Adolfo Pérez Esquivel, Ricardo Alarcón, Günter Grass, och Ramsey Clark är några av undertecknarna i den långa raden internationellt välbekanta namn som finns under ett nytt upprop för rättvisa för ’The Cuban Five’. Undertecknarna har förenats i en internationell sammanslutning, Voices for the Five, som kräver rättvisa och frihet för fem i USA fängslade kubaner.

Voices for the Five samlar sympatiserande från konstvärlden, medier, det juridiska området och ideella organisationer i framförandet av kravet på omedelbar frigivning av The Cuban Five. De fem kubanerna frihetsberövades 1998 i Miami, där de spanade och sökte information med syftet att bidra till att stoppa terroraktioner riktade mot Kubas folk. Aktioner organiserade av grupper baserade i USA; och främst verksamma i Miami-området.

Människorättsorganisationer och juristsammanslutningar har ifrågasatt rättegången – som ägde rum i Miami – mot de fem kubanerna. Amnesty International har tillkännagivit i en rapport, som organisationen också tillsänt USA:s regering, att man ”hyser allvarliga betänkligheter vad gäller rättvisan i den process som ledde fram till domarna” mot de fem kubanerna. Vidare, hävdar Amnesty International, ställer man sig ”bakom kraven på att fallet ska granskas av USA:s verkställande makt; på grundval av möjligheten till benådning, eller på annat sätt”.

Den 7-8 mars 2014 kommer en undersökningskommission (Commission of Inquiry into the Case of the Cuban Five) att samlas för att behandla fallet The Cuban Five. Kommissionen kommer att vara sammansatt av internationellt kända personer med bakgrund i juridik, arbete för mänskliga rättigheter, kultur och politik. Platsen för kommissionens verksamhet under de två dagarna, ett initiativ inom ramen för Voices for the Five, kommer att vara Law Society i London.

Kommissionen kommer att ta del av vittnesmål från René González Sehwerert, den ende av de fem kubanerna som idag, efter att ha fullgjort sitt fängelsestraff (15 år) är frigiven. Tillsammans med honom kommer familjemedlemmar, offer för terrorismen mot Kuba, jurister, politiker och engagerade från Kuba och från många delar av världen att närvara.

Den fullständiga listan med undertecknare, liksom internationella videohälsningar från många understödjare av kampanjen, finns på www.voiceforthefive.com . På denna webbsida uppmanas människor över hela världen att med sina namn ansluta sig till de hundratals internationellt välkända personerna, som redan ställt sig bakom kampanjens krav. Möjlighet att till namn lägga hälsningar, foton och videoklipp finns också.

Michael Mansfield, känd framstående engelsk advokat säger:
Det gläder mig att med mitt namn kunna understödja sammankomsten i London, i mars nästa år, denna kommission för undersökning av fallet med de fem kubanerna. Den kommer att bli en samvetets och sanningens röst. Och ett initiativ ’för folket genom folket’. Det handlar om en uppgift som vi inte kan överlämna till politikerna.”
Noam Chomsky, akademiker, internationellt känd lingvist och aktivist från USA säger:
De var inte kriminella. De var hjältar. Jag vill betona: De påvisade för USA:s regering brott som begicks, och begås, inom USA. Brott som USA:s regering själv borde bestraffa, men som den istället tolererar. De fem kubanerna tog en risk, och denna handling var heroisk. De fem är värda respekt och hedersbetygelser. Men istället har de i USA blivit grymt bestraffade.
Detta är bakgrunden till att människor världen över ser fallet som så upprörande. Det enda sättet att göra slut på orättvisan är att rakt upp och ner stryka anklagelserna mot de fem.”
Irmita González, äldsta dotter till René González Sehwerert säger:
Jag var bara 14 när min pappa arresterades. Idag är jag 29. Jag har vuxit upp under år som präglats av denna kamp. Många år. För många.
Det måste nu få ett slut. Min pappas bröder i kampen, mina ’farbröder’, måste få komma hem till sina familjer. De måste få återvända till livet. Och till sitt land. De är människor som bekämpat det som skadat Kuba under så många år. De måste friges. Vi behöver dem.”

Sammanfattande och ytterligare upplysningar:
1. Kommissionen för undersökning av fallet ’The Cuban Five’ kommer att under två dagar föra samman internationellt kända personer inom områden som juridik, mänskliga rättigheter, politik, litteratur, vetenskap och konst. De kommer att ta del av vittnesmål rörande personliga erfarenheter av terrorismen mot Kuba, arresteringen av de fem kubanerna, rättegången mot dem, utdömandet av straffen, överklagandena och den behandling De Fem fått utstå. Detta offentliga arrangemang kommer att pågå samtidigt med ett digert program bestående av möten, konserter, utställningar och andra kulturella evenemang. Allt för att bidra till att öka uppmärksamheten kring fallet ’The Cuban Five’, och för att stärka den internationella opinionen för rättvisa för De Fem.

2.  Bland undertecknarna finns:
Noam Chomsky, akademiker och aktivist från USA
Julie Christie, skådespelerska från Storbritannien
Ramsey Clark, före detta justitieminister från USA
Günter Grass, författare och Nobelprismottagare i litteratur från Tyskland
John Le Carré, författare från Storbritannien
Kenneth Lewis, advokat och f.d. ordförande i svenska Advokater utan gränser; från Sverige
Mairead Maguire, fredsaktivist och mottagare Nobels fredspris; från Nordirland
Michael Mansfield, advokat från Storbritannien
Phil Manzanera, musiker, Roxy Music; från Storbritannien
Thage G. Peterson, f.d. justitieminister, försvarsminister och riksdagens talman; från Sverige
Emma Thompson, skådespelerska från Storbritannien
Alice Walker, författare från USA
Dame Vivienne Westwood, internationell modeskapare från Storbritannien
Den fullständiga listan med undertecknare finns på www.voicesforthefive.com .

3. Kommissionens sammankomst i London äger rum de två dagarna 7-8 mars 2014. Plats för sammankomsten kommer att vara: The Law Society, Chancery Lane, London.

4. De fem kubanerna som utgör The Cuban Five är Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. De arresterades i Miami 1998, där de genom sin informationsinhämtning och rapportering till Kuba verkade för att hindra verkställandet av terroraktioner riktade mot Kubas folk. Under häktningstiden hölls de under de första 17 månaderna i isoleringsceller. Bland åtalspunkterna fanns ”konspiration i syfte att begå spioneri”. Denna åtalspunkt ledde till att tre livstidsstraff utdömdes. Rättegången kritiserades år 2005 hårt av FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden. FN-juristerna uppmanade USA:s regering att vidta åtgärder för att säkra en rättvis behandling av de fem kubanerna. USA:s regering valde att ignorera denna uppmaning.

För ytterligare information; kontakta:

Rob Miller, Director Cuba Solidarity Campaign

Katrien Demuynck, European Coordinator Free the Five campaign
free-the-five@cubanismo.net   (spanska fungerar också bra på denna adress)

Cuba Solidarity Campaign, c/o Unite, 218 Greene Lanes, London N4 2HB, Britain

fredag 25 oktober 2013

DeFem närvarande vid högtid till minne av Saul LandauHundratals personer samlades i San Francisco för att hedra minnet av den nyligen avlidna filmskaparen och Kubavännen Saul Landau.

De närvarande i minnesstunden blev berörda av berättelserna om Sauls liv, som förmedlades av hans fem barn, andra släktingar samt kollegor och vänner som den kubanske historikern Nelson Valdés, kongressledamoten George Miller, ordföranden för Demokratiska Partiet i Kalifornien John Burton, och aktivisten och skådespelaren Danny Glover. De närvarande fick också ta del av videoklipp med hälsningar från Mariela Castro, och filmskaparna Roberto Chile och Haskel Wexler.

Antonio Guerrero, en av De Fem Kubanerna, skapade i fängelset ett porträtt av Saul Landau. Alicia Jrapko (från International Committee for the Freedom of the Cuban 5) fick uppdraget från DeFem och deras familjer att överlämna porträttet till Sauls familj. I det tryckta programmet för minnesstunden återfanns det känsloladdade brevet som Gerardo Hernández skrev till Saul Landau några veckor före hans död.

(Översättning av originaltext från International Committee for the Freedom of the Cuban 5. Foto: Bill Hackwell)

fredag 11 oktober 2013

Hälsningar från Kuba till solidaritetsrörelsen i Sverige!

Vi har lagt upp videoinspelningar gjorda i Havanna, i samband med den svenska riksdagsledamoten Torbjörn Björlunds resa till Kuba.

Intervju med René González (textad på svenska!):Elizabeth Palmeiro (Ramóns hustru) och Irma González (Renés dotter) framför en hälsning till solidaritetsrörelsen i Sverige! (engelskt tal):