tisdag 21 december 2010

Cassandra Cusack Curbelo, nordamerikansk läkarstudent på Kuba!

Bland deltagarna vid VI Kolloquiet för De Fem som hölls i Holguín, Kuba, fanns flera utländska studenter. En av dem är Cassandra Cusack Curbelo, ursprungligen från Miami, som studerar till läkare vid ELAM.

Hennes tal vid Kolloquiet, som var dels på engelska och dels på spanska, återges i videon som följer:

torsdag 16 december 2010

Uttalande från den sjätte sammankomsten i Holguín, Kuba, för frigivande av DE FEM och mot terrorism (20 november 2010)


Sammankomsterna i Holguín, som hållits de senaste sex åren, har understrukit betydelsen av den kolossala orättvisan som begåtts mot DE FEM. Och likväl den växande solidariteten som uttrycks av de många tusen som är engagerade i fallet.

Sammantaget uppgår nu de straff som drabbat våra fem bröder två livstider och 99 år i fängelse. Möjligheterna till överklaganden är nu reducerade. I flera fall har de anhöriga inte fått visa och Olga och Adriana har helt nekats möjlighet till besök.

Samtidigt som De Fem hålls fängslade har nu en notorisk internationell terrorist – Orlando Bosch Ávila – hedrats av universitetet i Miami. Och Luis Posada Carriles kommer att åtalas bara på den grunden att han ljög inför USA:s immigrationsmyndighet; inte för hans terroristiska aktivitet och medansvar för tusentals oskyldiga människors död.

De nyligen framförda uttalanden som gjorts av Francisco Chávez Abarca – som fungerat som Posadas högra hand och som efter att ha arresterats i Venezuela i juli år utlämnades till Kuba – avslöjar de aktionsplaner vilka, med fullständig straffrihet, smitts i USA. Planer som varit riktade mot Kuba, Venezuela och andra länder i regionen.

Det förhållandet att man inte besvarat Venezuelas begäran –framförd redan för fem år sedan – om utlämning av brottslingen Luis Posada Carriles, och att man vägrar att till Argentina utlämna Roberto Guillerma Bravo – skyldig till mord på 16 politiska fångar – visar USA-regeringen verkliga ansikte. Detta visar att att denna regering saknar moralisk rätt att hävda omsorg om mänskliga rättigheter och att framställa sig som stridande mot terrorism.

USA:s regering har hållit DE FEM fängslade i mer än tolv år, medan terroristerna fritt promenerar på Miamis gator.
Fallet med DE FEM är från början till slut politiskt, och endast den internationella solidariteten kan säkra deras hemkomst till sina familjer.

Vi är medvetna om de krav situationen nu ställer. Och det är av största betydelse att våra ansträngningar intensifieras under de två sista åren av Obama-administrationens första mandatperiod.
Vi måste arbeta mer enat än någonsin, och våra aktioner måste flerfaldigas. Solidaritetens tusentals fingrar måste knytas till en enda hand, bestående av de mer än 300 kommittéerna i 111 länder, i kampen för frigivandet av DE FEM.

De drygt 300 delegaterna från 50 länder, som samlats till den sjätte sammankomsten för frigivande av DE FEM och mot terrorism, uppmanar till följande:

1) Informationsaktioner till och tillsammans med parlamentariker, fackföreningsfolk, religiösa grupper, kända personligheter och sociala rörelser måste utvidgas och inkludera dessas motsvarigheter i USA. Uppmaningar till uttalanden från parlament i Europa, Central- och Latinamerika måste göras. Motioner, resolutioner och andra dokument antagna av parlament måste användas.

2) Rapporten om DE FEM som nyligen presenterades av Amnesty International måste användas vid varje möjligt tillfälle. Speciellt måste medlemmar av USA.s administration förses med detta dokument. Detsamma gäller utlåtandet från FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden.

3) Internationella solidaritetsdagar för DE FEM måste vi fortsätta att organisera mellan den 12 september (datumet då de arresterades) och den 8 oktober; med särskild uppmärksamhet på den 6 oktober, som på Kuba förklarats som dagen för hågkomst av terrorismens offer. Likaså ska vi uppmärksamma den 8 juni, dagen då DE FEM 2001 orättvist dömdes skyldiga.

4) Nya former för kommunikation måste tillkomma för att säkerställa att sanningen når alla, och information om fallet med DE FEM måste spridas till vida spektra av samhällssektorer.

5) En internationell konferens måste organiseras i Washington DC med deltagande av kända personer från USA, såväl som av representanter från andra länder. Sammankomsten ska av president Obama begära följande:
I) Att han använder sina konstitutionella möjligheter för att frige DE FEM.
II) Att han gör slut på den folkmordsaktiga blockaden mot Kuba.
III) Att han respekterar den önskan som uttryckts av folken världen över.

6) Vi måste kräva att de anhöriga till DE FEM får utökade möjligheter till besök; särskilt måste vi kräva att Olga och Adriana beviljas visum. Appeller måste riktas till ”International Commission on the Right of Family Visitation”, och till Ms. Michelle Obama, som kvinna och mor. Solidaritetskommittéernas initiativ och aktioner måste uppmuntras ytterligare.

7) Artister, kända personer och opinionsbildare måste uppmuntras till att kräva frigivning av DE FEM, och deras ståndpunktstagande måste spridas via press, radio, television och alternativa medier. Affischer, vykort, telefonsamtal, tryckt material och videopresentationer måste framställas lokalt, nationellt och internationellt. En känd sångförfattare måste tillfrågas om hon/han kan skriva en sång om DE FEM, och sångare från olika delar av världen skall inbjudas till att framföra sången tillsammans.

8) Sammankomster med fokus på fallet med DE FEM måste organiseras vid universitet i USA och i andra länder; med deltagande av erkända juridiskt skolade akademiker.

9) Kuba-informations nyhetsservice måste kontinuerligt få information om igångsatta initiativ; för ömsesidigt understödjande i kampanjoperationerna

10) Användandet av sociala medier – inkluderande twitter, facebook, bloggar, e-post, lokala radiostationer, tv-stationer och internet – måste intensifieras.

11) Demonstrationer, konserter, teaterpjäser, utställningar och olika tävlingsarrangemang med inriktning på solidaritet med DE FEM måste anordnas i alla möjliga kulturella sammanhang. Idrottsarrangemang, som långdistanslopp, fotboll och baseball ska uppmuntras.

12) USA:s regering måste fördömas för den straffrihet den låtit komma terroristerna till del; och för dess hyckleri då den talar om att bekämpa terrorismen och för att den gett en fristad åt internationella terrorister som Luis Posada Carriles och Orlando Bosch Ávila. Ett slut på straffriheten, ett oskadliggörande av terrororganisationerna och bestraffning av mördarna är krav som måste riktas till USA:s regering.

13) Dokumentärfilmen ”Kubas skäl”, som tar sin utgångspunkt i erkännanden som gjorts av den internationelle terroristen Francisco Chávez Abarca, måste visas och användas som grund för fördömanden av terrorismens alla former.

14) Den konst DE FEM producerat – och som nu finns digitalt tillgänglig – måste uppmärksammas och spridas och göras tillgänglig för så många som möjligt, i olika länder.

15) En uppmaning måste riktas till Världsungdomsfestivalen, som planeras att hållas i Sydafrika, om att den ställer kravet till president Obama att han verkar för ett villkorslöst och omedelbart frigivande av DE FEM.

Slut på orättvisan! Frige DE FEM!! Nu!!!
Holguín på Kuba i november 2010

(översättning: Tomas Widén)

fredag 10 december 2010

Geoffrey Bottoms solidariserar sig med De Fem Kubanerna!

Vid VI Kolloquiet för De Fem som hölls i Holguín, Kuba, anordnades den 20 november en manifestation genom stadens gator som avslutades med ett politiskt massmöte vid Che-monumentet.

En av huvudtalarna var Geoffrey Bottoms, katolsk präst från Storbritannien, som bl.a. besökt Gerardo i fängelset.

Talet som är på engelska simultantolkades till spanska och återges i videon som följer:


måndag 6 december 2010

Promenad för De Fem 1 nov 2008, nu med WikiLeaks anknytning!

Bland alla texter som tillkännagetts genom WikiLeaks har det dykt upp en med anknytning till Kommittén Frige de Fems verksamhet i Stockholm

Det rör sig om en rapport i samband med vår första promenad till USA:s ambassad, som ägde rum den 1 november 2008.

I bifogade videon kan ni se hur själva aktionen gick till i verkligheten:
Rapporten på engelska om oss lyder:
¶9. (SBU) SWEDEN- Approximately 12 to 15 protesters, carrying banners and flags requesting fair treatment for the Cuban Five in Guantanamo Bay, Cuba, made an unscheduled appearance at U.S. Embassy Stockholm November 1. The group emerged from the nearby German Embassy and stopped briefly in front of Post. The RSO monitored the group; they did not attempt to contact Embassy officials, but appeared more interested in photographing the front of Post. The protesters departed within a few minutes before Embassy police could respond. No damages or injuries were reported. (RSO Stockholm Spot Report)

Personen som författat rapporten saknar kännedom om fallet med De Fem, eller så har vår plötsliga närvaro gjort att personen i fråga i ren nervositet blandar ihop fångarna i Guantánamo med De Fem kubanerna, politiska fångar i USA.

Vårt uttalande nyligen i Radio Habana tål att upprepas i det här sammanhanget:
"...de tar bilder och registrerar alla som närmar sig, dokumentation görs också av demonstranter på andra platser. Vi har inte brytt oss om att de fotar oss när vi går ut på gatorna och försvarar den Kubanska Revolutionen, och kräver att De Fem friges. Vi kommer att fortsätta uttala oss, oavsett hur mycket information de samlar om oss. Vi fruktar inget, eftersom vi försvarar sanningen. Vi gör inget brottsligt, utan försvarar endast den mänskliga värdigheten som representeras av De Fem, som i sin tur representerar värdigheten hos det kubanska folket”.

Kommittén Frige de Fem, Stockholm.