lördag 4 maj 2013

René har kommit hem!!

René González har fått klartecken från den federala distriktsdomstolen i Miami om att han får stanna på Kuba, och behöver alltså inte återvända till Florida för att där tillbringa den resterande delen av den treåriga övervakningstiden.

På grundval av permission utfärdad av domstolen i Miami har han sedan två veckor befunnit sig på Kuba med anledning av familjens ceremoni till minne av hans nyligen bortgångne far.

Beslutet att han tillåts stanna på Kuba undertecknades av domare Joan Lenard den 3 maj. Dagen innan hade åklagarsidan i en inlaga förklarat att man inte längre hade några invändningar, och att ”FBI dragit slutsatsen att USA:s säkerhetsintresse gagnas av att den dömde, under sin vistelse på Kuba, tillåts att frivilligt avsäga sitt USA-medborgarskap”.

René, som släpptes ur fängelset den 7 oktober 2011, har i motioner till domstolen begärt att få tillbringa den treåriga övervakningstiden på Kuba, och han har klargjort att han är villig att avsäga sig sitt USA-medborgarskap. (René, som är född i Chicago, har dubbelt medborgarskap.)

Enligt det av domare Lenard undertecknade beslutet skall René, senast den 23 maj, översända till domstolen i Miami en rapport om avsägning av medborgarskap och ett bevittnat godkännande av avsägningen, utfärdat av USA:s intressekontor i Havanna.

Många människor världen över gläds idag med René, hans familj och hela det kubanska folket. Vi kan också vara förvissade om att René med kraft och beslutsamhet kommer att bli en viktig förkämpe för sina fortfarande fängslade kamraters sak. 

För alla som verkar för rättvisa och frihet för De Fem är Renés hemkomst en stark källa till inspiration. Låt oss inte bara fortsätta utan även intensifiera arbetet med att sprida information om De Fem som ett led i vårt stöd till att målet att de övriga FYRA - utan dröjsmål - får återvända till Kuba, uppnås.

torsdag 2 maj 2013

Europeiska parlamentariker vänder sig till USA:s utrikesminister John Kerry!
De Fem i USA orättvist fängslade kubanernas situation uppmärksammas på hög politisk nivå. Europeiska parlamentariker vänder sig till USA:s utrikesminister John Kerry!

71 brittiska parlamentsledamöter – från alla politiska partier och från båda parlamentets kamrar – har i ett brev till USA:s utrikesminister John Kerry uttryckt sin förhoppning att han ska agera så att Adriana Pérez och Olga Salanueva, hustrur till Gerardo Hernández och René González, skall ges möjlighet att besöka sina män. Hittilldags, sedan 1998, har de av USA:s myndigheter förvägrats visum. 

I ett pressmeddelande (11 april 2013) understryker Rob Miller, talesperson för Cuba Solidarity Campaign, att bakom parlamentarikernas brev står miljoner medborgare i Storbritannien, som i dag har kännedom om fallet. ”Vi uppmanar John Kerry att visa att USA är kapabelt att visa medkänsla genom att ta ett positivt steg i detta fall”, säger Miller. 

21 medlemmar av EU-parlamentet, samtliga tillhörande vänstergruppen GUE/NGL, har också i dagarna tillsänt John Kerry ett brev. Europarlamentarikergruppens brev åberopar bland annat uttalandet från FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden (offentliggjort i maj 2005), och kräver att de fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González skall släppas och ges möjlighet att återvända till Kuba.

Bland de 21 undertecknarna finns svenska Vänsterpartiets ledamot Mikael Gustafsson.