tisdag 20 november 2012

Deklaration “Frihet åt De5”
Från deltagarna på det 16:e europeiska solidaritetsmötet med Kuba

Den 12 september 2012 var början på det 15:e året av det orättfärdiga fängslandet av Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando González.

De5, som hade som mål att förhindra terroristaktioner mot sitt hemland Kuba, arresterades orättvist, och utsattes för en rättegång med falska anklagelser som genomfördes med bristfälliga procedurer i en fientlig omgivning som skapades av media betalda av USA:s regering.

Vi fördömer den orättfärdiga behandlingen av De5 under rättegången och det följande fängslandet samt den inhumana behandlingen av deras familjer som bl.a. innefattat att hustrurna Adriana Pérez och Olga Salanueva nekats besöka sina män.

Under alla dessa år har vi arbetat tillsammans för att etablera ett nätverk av solidaritet som bidragit till att sätta fallet på dagordningen hos FN, Amnesty International, flera parlament liksom fackföreningar och sociala rörelser i Europa. Vi har sökt och fått stöd av framstående personligheter, advokater, kulturpersonligheter och intellektuella. Vi är medvetna om att allt detta inte gett det resultat vi önskar, få De5 fria, och att mer behöver göras.

Vi måste därför koncentrera våra ansträngningar för att öka medvetenheten i Europa om fallet med De5 och försöka bistå kampen för rättvisa för De5 i själva USA. Vi inser att det råder nästan total tystnad i media i USA om fallet med De5 och att det där är svårare än någon annanstans i världen att främja arbetet för rättvisa. Därför anser via att detta är en avgörande uppgift för solidaritetsrörelsen i Europa.

Vi önskar att ena våra styrkor och krafter för att genomföra effektiva aktioner som gör intryck på regeringarna i våra länder och att det, i sin tur, inverkar på Obama-administrationens hållning. Vi måste vara mer ambitiösa och uppnå ett större genomslag som når ut för att vinna brett stöd hos politiska partier, fackföreningar och hela samhället. Vi behöver öka synligheten om fallet genom att använda alla privata, offentliga och sociala mediekanaler som är tillgängliga.

Därför ska vi under 2013 samordna våra aktiviteter och försöka koordinera dem när så är möjligt. I detta syfte ska vi upprätta en arbetsgrupp.
Vi är överens om att koordinera samordnade aktioner i alla europeiska länder den 12:e september varje år i solidaritet med De5.
Vi ska be framträdande personer att göra korta uttalanden som vi kan använda för att via video föra ut fallet om De5.
Vi ska försöka etablera en internationell undersökningskommission som ska avslöja den orättfärdiga behandlingen som De5 utsatts för. Kommissionens undersökning ska presenteras för USA:s president och riksåklagare och även spridas brett för att främja kampanjen för De5 frigivning.

Vi ska arbeta för att få maximal publicitet för det affidavit (juridisk försäkran) som advokat Martin Garbus lämnat in för att upphäva domarna mot De5, baserat på de nya avslöjandena om att USA:s regering betalade journalister med syftet att skapa en fientlig atmosfär i vilken rättegången hölls.

Vi är väl medvetna om att det är nödvändigt att fördubbla våra ansträngningar för att kräva den omedelbara och villkorslösa frigivningen av De5: Gerardo Hernández, René González, Ramón Labaniño, Antonio Guerrero och Fernando González. Vi kommer inte att acceptera vare sig den villkorliga frigivningen av René, eller nedkortningen av de orättvisa domarna mot Antonio, Ramón och Fernando, då det skulle innebära acceptans av att Gerardo aldrig kommer att lämna levande högsäkerhetsfängelset där han utstår den upprörande domen på dubbel livstid.

Vi bekräftar vårt åtagande i kampanjen för deras omedelbara och villkorslösa frigivning!
Vi kommer att fortsätta kämpa för De5s frihet.
DE SKA ÅTERVÄNDA!!!

söndag 18 november 2012

En oöverträffad rättsskandal!Katrien Demuynck (Belgien), samordnare för De5-kampanjen i Europa:
Inledning om De5 vid 16e Europeiska Solidaritetsmötet för KubaDen 12 September 2013 infaller 15-årsdagen av ett orättfärdigt fängslande, i ett rättsfall som är oöverträffat i historien.

Jag vill påminna er bara om några av de otänkbara händelserna som utspelats i det här fallet:

- USA:s regering hemligstämplade, utan uppenbar anledning, alla bevis, vilket har förhindrat rätten till försvar.

- Efter deras gripande hölls De5 inlåsta i 17 månader i isoleringsceller, vilket omöjliggjorde deras kontakt med försvarsadvokaterna.

- Jurymedlemmarna hotades öppet av terroristgrupperna som är verksamma i Miami.

- Trots att tre f.d. generaler i USA:s armé vittnade till förmån för De5, förklarades de som skyldiga för stämpling till spioneri.

- Även om domaren försökte stryka den främsta anklagelsen mot Gerardo, eftersom hon ansåg att åtalspunkten inte kunde bevisats, fann juryn honom skyldig.

- Aldrig tidigare i USA:s historia har någon dömts till livstids fängelse för stämpling till spioneri, i ett fall där det bevisats att ingen av de anklagade hade haft tillgång till ett enda hemligt dokument. Men det inträffade i fallet med De5.

- Aldrig tidigare i USA: s historia har man återkallat ett enhälligt beslut från en panel bestående av tre domare. Men det inträffade i fallet med De5.

- FBI kände till De5s existens flera år före deras gripande. FBI hade t o m använt sig av uppgifter som tagits fram av De5, såsom lokaliseringen i Miami River av ett fartyg med sprängämnen. Allt förändrades med Hector Pesqueras tillträde som ny FBI chef i Miami i maj 1998. Pesquera, som var en nära vän till den anti-kubanska maffian, fick allt att vända 180 grader. FBI slutade att följa terroristorganisationer, i stället greps de fem anti-terroristerna den 12 september det året. Detta hände i landet som enligt egen utsago hade förklarat krig mot terrorismen.

- Ledaren för “Bröder till undsättning”, José Basulto, hade personligen offentligjort i media att en olaglig flygning över Kuba skulle genomföras. USA:s myndigheter hade själva informerat de kubanska myndigheterna om samma flygning.
Men Gerardo dömdes till livstidsstraff för stämpling till mord eftersom han är anklagad för att ha informerat de kubanska myndigheterna om flygningen med “Bröderna till undsättning”. Det faktum att åklagaren inte kunde lämna några bevis för att denna kommunikation ägt rum var det ingen som brydde sig om.

- Och ännu värre: om planen som besköts störtade i kubanska vatten, vilket hävdas av de kubanska myndigheterna, har inget brott begåtts. Men USA:s myndigheter vägrar lämna ut satellitbilderna i deras ägo som skulle kunna bevisa det här påståendet.

I dag väntar vi på domare Lenards svar på försvarsadvokaten Martin Garbus’ affidavit (juridisk försäkran) vars avsikt är att annullera domarna som fälldes mot De5.

Tack vare arbetet från solidaritetsrörelsen i USA och de utmärkta försvarsadvokaterna framkom det att från och med gripandet av De5 har USA:s regering betalat tiotusentals dollar till ett antal kända journalister så att dessa förvränger informationen om De5 för att därmed påverka den allmänna opinionen i Miami och mer specifikt juryns inställning.

Den nya bevisningen visar att fallet med De5 inte endast är en politisk rättegång, utan att USA:s regering förutom detta även bekostat en propagandaoperation riktad mot de åtalade.

Den nya bevisningen räcker för att upphäva domen mot De5.

I dag mer än någonsin står det klart att åtalet mot De5 var politiskt. Därför kan lösningen på fallet endast vara politisk.

Vi har kommit långt på vår solidaritetsresa.
Med stora ansträngningar har vi lyckats få:
- Stöd från Förenta Nationerna
- Stöd från Amnesty International
- Stöd från 10 Nobelpristagare
- Stöd från stats- och regeringschefer, ministrar och parlament

Vi vet med säkerhet att Obama - och det är av betydelse för att lösa fallet med De5 att Obama fortsätter som president i 4 år till - vi vet att Obama känner till fallet och att han har fått förfrågningar på hög nivå.

Vi konstaterade när vi i april i år bedrev lobbyverksamhet i kongressen i Washington, att brev till förmån för De5 från utländska parlamentariker imponerar på kongressledamöter och senatorer.

Vi nöjer oss inte med Renés övervakade frihet, eller med att Antonio, Ramón och Fernando fått sina fängelsedomar reducerade, eftersom detta skulle innebära att acceptera att Gerardo dör i ett högsäkerhetsfängelse, för alltid avskild från sin Adriana!

Därför bekräftar vi vårt åtagande och löfte: De5 kommer att återvända!


fredag 16 november 2012

Hälsningsbrev från De5 – genom Ramón Labañino – till det 16e Europeiska Solidaritetsmötet för Kuba

 Kära systrar och bröder, som samlats i Berlin för att genomföra det 16e europeiska mötet i solidaritet med Kuba.

Vi är djupt rörda över att kunna vända oss till er i detta sammanhang; också med tanke på de problem och svårigheter som ni nu i era hemländer har ställts inför. Det är imponerande att ni ändå är redo att på solidaritetens och humanitetens grund ställa upp till försvar för folkens värdighet och rätt – och för bröder – i andra länder.

Den 31 oktober kunde vi i tidningen Russia Today ta del av de nyheter som jag nu vill citera:

”Arbetslöshetstalet inom euro-området under september månad ökade med två tiondels procentenheter och nådde därmed en ny rekordnivå på 11,6 procent. Ekonomen Mikel Novals kommentar blev att de europeiska ledarna gör precis motsatsen till vad de borde göra för att avvärja en djup kris.

I september nådde Spanien arbetslöshetstalet 25,8 procent – en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med augusti – vilket innebär att landet har det, i Europa, högsta talet för andelen arbetslösa.

Det var mot denna bakgrund som den spanska regeringens president tog till orda inför parlamentet för att redogöra för resultatet av Europeiska Rådets möte i mitten av oktober. Han underströk att EU:s politik avancerar, men tyvärr mycket långsamt.

Dock uttryckte president Rajoy sin uppskattning av samarbetet inom EU, med syftet att rädda Spanien ut ur krisen.

Enligt ekonomen Mikel Noval måste de europeiska ledarna ”göra upp med sin förfelade politik. De måste förstärka de sociala skyddsnäten, och upphöra med att göda bankerna. De måste korrigera sin finans- och skattepolitik. De måste med andra ord göra motsatsen till det de nu gör”.

Under förra veckan var Madrid scenen för upp emot 80 demonstrationer och strejker. Aktioner som blockerade en stor del av stadens trafik (…)”

Med tanke på dessa realiteter, och andra skäl, förstår vi, The Cuban Five, mycket väl vilka stora ansträngningar som ni gjort för att kunna samlas där ni nu är; förenade i kampen för en bättre värld, för fred, för livet, för en värld befriad från krig och kriser; förenade i kampen för en ljus framtid åt alla människor.

Ni har samlats för att stödja Kubas kamp mot den grymma blockaden, för kampen mot mediernas aggressiva desinformation vad gäller Kuba och för kampen för frigivning av oss fem.

Vi vill till er översända all vår ömhet, tillgivenhet och tacksamhet. Så känner vi, och så känner också våra familjer och hela det kubanska folket. Vi känner så på grund av all uppriktig och solid sympati som ni visat under de långa åren av vår politiska fångenskap.

Ni ska veta att vi vill vara ett stöd för er, också. I er dagliga kamp, i era strävanden och mål.

Vi önskar er framgång i ert arbete under konferensen. Som kommer att bli ett viktigt steg. Som också kommer att stärka banden mellan er. Som kommer att stärka ert hårda arbete för välfärd i era länder.

Med blicken riktad mot den underbara dagen då vi i full frihet kan omfamna er, låt mig härmed översända starka kramar från oss fem, på detta sätt.

Tillsammans ska vi segra!
Länge leve solidariteten mellan de europeiska folken och Kuba!
Ständigt mot segern!

René González
Gerardo Hernández
Antonio Guerrero
Fernando González
Ramón Labañino Salazar

FCI. Jesup, Georgia, november 2012

(texten lästes upp av Elisabeth Palmeiro, Renés hustru)


 


tisdag 13 november 2012

Mer än 80 parlamentariker i Storbritannien ställer sig bakom en motion som stödjer De5

Genom ett uppseendeväckande initiativ, präglat av solidaritet, har mer än 80 parlamentsledamöter från alla partier i Storbritannien undertecknat en motion som kräver att Olga Salanueva och Adriana Pérez ska få möjlighet att besöka sina sedan 1998 fängslade män, René González och Gerardo Hernández.

Dessa parlamentsledamöter representerar mer än 7,5 miljoner brittiska medborgare, vilket gör deras initiativ till en av de mest betydelsefulla solidaritetsaktionerna för De5 i Europa. 

Motionen uppmanar USA:s politiska ledning att ”som en humanitär åtgärd tillförsäkra de fängslades hustrur rätten till besök”. Motionen citerar också Amnesty International, vars huvudkontor finns i Storbritannien, när denna organisation understryker att ”förvägrandet av hustrurnas besök är en form av ogrundad utvidgad bestraffning, och att förhållandet strider mot humanitära allmänt accepterade normer för behandling av fängslade; och att det också strider mot stater förpliktelser vad gäller värnandet av familjelivet”. 

Parlamentsledamoten Michael Connarty (Labour Party) var den som först undertecknade motionen. Han beskrev fängslandet av de fem kubanerna som ”ett brott mot basala mänskliga rättigheter”. I dagsläget har alltså mer än 80 ledamöter – från alla partier, också det regerande Konservativa Partiet – lagt till sina namnunderskrifter.