fredag 16 november 2012

Hälsningsbrev från De5 – genom Ramón Labañino – till det 16e Europeiska Solidaritetsmötet för Kuba

 Kära systrar och bröder, som samlats i Berlin för att genomföra det 16e europeiska mötet i solidaritet med Kuba.

Vi är djupt rörda över att kunna vända oss till er i detta sammanhang; också med tanke på de problem och svårigheter som ni nu i era hemländer har ställts inför. Det är imponerande att ni ändå är redo att på solidaritetens och humanitetens grund ställa upp till försvar för folkens värdighet och rätt – och för bröder – i andra länder.

Den 31 oktober kunde vi i tidningen Russia Today ta del av de nyheter som jag nu vill citera:

”Arbetslöshetstalet inom euro-området under september månad ökade med två tiondels procentenheter och nådde därmed en ny rekordnivå på 11,6 procent. Ekonomen Mikel Novals kommentar blev att de europeiska ledarna gör precis motsatsen till vad de borde göra för att avvärja en djup kris.

I september nådde Spanien arbetslöshetstalet 25,8 procent – en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med augusti – vilket innebär att landet har det, i Europa, högsta talet för andelen arbetslösa.

Det var mot denna bakgrund som den spanska regeringens president tog till orda inför parlamentet för att redogöra för resultatet av Europeiska Rådets möte i mitten av oktober. Han underströk att EU:s politik avancerar, men tyvärr mycket långsamt.

Dock uttryckte president Rajoy sin uppskattning av samarbetet inom EU, med syftet att rädda Spanien ut ur krisen.

Enligt ekonomen Mikel Noval måste de europeiska ledarna ”göra upp med sin förfelade politik. De måste förstärka de sociala skyddsnäten, och upphöra med att göda bankerna. De måste korrigera sin finans- och skattepolitik. De måste med andra ord göra motsatsen till det de nu gör”.

Under förra veckan var Madrid scenen för upp emot 80 demonstrationer och strejker. Aktioner som blockerade en stor del av stadens trafik (…)”

Med tanke på dessa realiteter, och andra skäl, förstår vi, The Cuban Five, mycket väl vilka stora ansträngningar som ni gjort för att kunna samlas där ni nu är; förenade i kampen för en bättre värld, för fred, för livet, för en värld befriad från krig och kriser; förenade i kampen för en ljus framtid åt alla människor.

Ni har samlats för att stödja Kubas kamp mot den grymma blockaden, för kampen mot mediernas aggressiva desinformation vad gäller Kuba och för kampen för frigivning av oss fem.

Vi vill till er översända all vår ömhet, tillgivenhet och tacksamhet. Så känner vi, och så känner också våra familjer och hela det kubanska folket. Vi känner så på grund av all uppriktig och solid sympati som ni visat under de långa åren av vår politiska fångenskap.

Ni ska veta att vi vill vara ett stöd för er, också. I er dagliga kamp, i era strävanden och mål.

Vi önskar er framgång i ert arbete under konferensen. Som kommer att bli ett viktigt steg. Som också kommer att stärka banden mellan er. Som kommer att stärka ert hårda arbete för välfärd i era länder.

Med blicken riktad mot den underbara dagen då vi i full frihet kan omfamna er, låt mig härmed översända starka kramar från oss fem, på detta sätt.

Tillsammans ska vi segra!
Länge leve solidariteten mellan de europeiska folken och Kuba!
Ständigt mot segern!

René González
Gerardo Hernández
Antonio Guerrero
Fernando González
Ramón Labañino Salazar

FCI. Jesup, Georgia, november 2012

(texten lästes upp av Elisabeth Palmeiro, Renés hustru)


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar