söndag 29 juli 2012

Sommarkampanjen för DeFem har nu avslutats!
För nionde året i rad har Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem organiserat en särskild sommarkampanj för de i USA orättvist fängslade kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. Årets kampanj, Fem städer för De Fem, omfattade aktioner i fem städer i Mälardalen, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Södertälje och Stockholm, mellan den 19 och 28 juli.

Appelltal av Kommittén Frige De Fems nationella samordnare, då kampanjen avslutades på Sergels torg, lördagen den 28 juli:

Den 12e september 1998 arresterade FBI fem kubaner bosatta i USA: Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. ”Brottet” som de begått var att med risk för eget liv ha infiltrerat exilkubanska grupper i Miami, Florida, och skaffa bevis för planering och genomförande av terroristangrepp riktade mot Kuba, våldsaktioner som lett till många oskyldiga människors död på Kuba, men även i USA.

Under åren som gått sedan DeFem fängslades, har turerna i det amerikanska rättsväsendet varit många. En viktig seger uppnåddes i samband med att tre av DeFem fick förkortade straffsatser 2009: åklagarmyndigheten i Miami erkände då indirekt betydelsen av påtryckningarna från den internationella solidaritetsrörelsen.

Kampen för rättvisa lönar sig! En kamp som vi delar med alla de som reagerar inför det justitiemord som fallet med DeFem innebär: ”FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga arresteringar", Kyrkornas världsråd, USA:s Council of Christian Churches, Kubas Kyrkoråd, Association of American Jurists, Amnesty International, Nobelpristagare – såväl litteratur- som fredspristagare - regeringar, parlamentariker, biskopar, präster, fackföreningsledare, jurister, författare, människorättsaktivister, kulturpersonligheter och intellektuella över hela världen.

Globalt finns det 467 kommittéer, verksamma i 111 länder, som arbetar aktivt med målet att se DeFem fria och hemma på Kuba igen!

En av de största oförätterna i fallet med DeFem har varit den omänskliga behandlingen av Adriana Pérez och Olga Salanueva, hustrur till Gerardo Hernández och René González. I mer än 12 års tid har dessa två kubanska kvinnor nekats inresevisum till USA, för att besöka sina män, med motiveringen att de skulle utgöra ett hot mot landets nationella säkerhet!

René González lämnade fängelset den 7 oktober i fjol efter avtjänat straff, men tillåts inte återvända för gott till sitt hemland Kuba. Domare Joan Lenard i Miamis federala distriktsdomstol har beslutat att han måste stanna i Miami tre år framåt. Med tanke på de Miami-baserade exilkubanska gruppernas våldsamma historia och dokumenterade beredskap att mörda människor som de uppfattar som hinder för deras projekt, kan vi utan överdrift hävda att Rene González’ liv står på spel! Från Sverige har ett flertal politiker och kulturpersonligheter skrivit till Obama med en vädjan om att tillåta Renés omedelbara återvändande till Kuba!

Solidaritetsrörelsen växer! Nyligen har 17 socialdemokratiska medlemmar av Tysklands parlament (Bundestag) i ett brev till USAs justitieminister Eric Holder, uppmanat USAs regering att ompröva sin hållning i frågan om De5!

För nionde året i rad organiserar Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem en särskild sommarkampanj för frigivandet av DeFem. Årets kampanj kallas Fem städer för De Fem, och har inneburit diverse aktiviteter, som appellmöten, cykel- och bilkaravaner, samt filmvisningar i städerna runt Mälardalen: Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Södertälje… Och idag avslutas sommarkampanjen här i Stockholm, på Sergels Torg!

Vi måste bli fler… Endast en jury bestående av miljontals människor från hela världen kan förmå Barack Obama att minska den skugga som faller över USA för den grymma behandlingen av DeFem och deras familjer! Är Obama beredd att erkänna att domarna mot DeFem var en politisk hämnd? Obamas trovärdighet skulle öka avsevärt om han tillkännagav beslutet att frige de Fem kubanska hjältarna.

Vi kommer inte att ge upp vår kamp tills DeFem är fria och hemma på Kuba igen!
Med Ert stöd vet vi att rättvisan kommer att segra!
Länge leve den kubanska revolutionen!
Länge leve Moncada!


lördag 7 juli 2012

Sommarkampanj i Mälardalen, Fem städer för De Fem!


För nionde året i rad organiserar Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem en särskild sommarkampanj för de i USA orättvist fängslade kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González.

Torsdag 19 juli, UPPSALA:
Ambulerande aktion med flygbladsutdelning och appeller på oli.ka platser. Riksdagsledamoten Jacob Johnsson (v) medverkar som talare. Inledning vid järnvägsstationen, samling kl.11.30.
Diskussionsmöte med filmvisning (Uppdrag mot terror), kl. 19.00, Bokcafé Projektil, Kungsgatan 45 (innergården). 

Lördag 21 juli, VÄSTERÅS:

Bilkaravan och fladdrande fanor. Samling, Bäckby centrum, kl 11.15. Avgång kl 11.30.
Flygbladsutdelning, Nya torgscenen, Hantverkargatan, kl 12.
Möte med tal och musik, Nya torgscenen, kl 13-14.

Tisdag 24 juli, ESKILSTUNA:
Appellmöte med flygbladsutdelning på Fristadstorget 12.00 till 14.00.
Diskussionsmöte, kl 18.00, med filmvisning i Svensk-Kubanska Föreningens lokal på Gillbergavägen 4.

Torsdag 26 juli, SÖDERTÄLJE:
Appellmöte och flygbladsutdelning, 12.00 till 14.00. Plats: Politikertorget.
Diskussionsmöte med filmvisning, kl. 17.30, på ABF, Nedre Torekällgatan 7.

Lördag 28 juli, STOCKHOLM:

Appellmöte med musik och dans, till minne av Moncada-dagen, Sergels Torg, kl 14-16.
Arr: Svensk-kubanska föreningen, Kommittén Frige De 5, Cubanos por Cuba, RESOCAL.

Kontaktpersoner för Sommarkampanjen för De Fem:
Uppsala: Oskar Lilja                   070 2 82 43 56
Västerås: Björn Berggren       021 – 12 11 17
Eskilstuna: Tomas Widén        070 9 45 63 81
Södertälje: Henric Axéll           070 4 44 32 87
Stocholm: Vania Ramírez        070 4 93 28 56

Sammanfattning av det aktuella läget (juni 2012). Bakgrunden till årets sommarkampanj för De5:

De fem kubanerna, falskt anklagade och orättvist dömda, arresterades i september 1998 och dömdes 2001 till långa fängelsestraff; i tre fall livstid – utifrån den falska anklagelsen att de planerat att någon gång i framtiden begå spioneri.
Sedan förra årets sommarkampanj har det hänt att René Gonzalez, som dömdes till fängelse i 15 år, frisläppts. Dock med restriktionen att han måste tillbringa tre år i Florida under ”övervakning”. Med tanke på de i Miami verkande högerextremistiska gruppernas våldsbenägenhet, är det absolut ingen överdrift att påstå att hans liv kommer att vara i konstant fara under dessa år. Kravet att René omedelbart ska få återvända till sin familj och sitt Kuba har rests av vänner av rättvisa och anständighet över hela världen.
Vad gäller den juridiska processen är läget nu att i domstolen i Miami ligger, på domaren Joan Lenards bord, ett särskilt överklagande från de fyra som fortfarande är fängslade. Överklagandena baserar sig på en särskild lagparagraf - § 2255 – som handlar om rätt till förnyad prövning i det fall det visar sig att nya omständigheter uppdagats.
Det handlar om gedigna dokument som försvaret levererat. En viktig, och för alla fyra gemensam punkt, handlar om USA:S utrikesdepartements olagliga utbetalning av åtminstone närmare en miljon dollar till åtminstone 27 tjänstvilliga Miami-journalister; som genom sin ”journalistik” deltog i hetsen mot De5 före och under rättegången. Genom sina försvarare lämnade i i början av juni Gerardo Hernández in en särskild begäran till domstolen i Miami. Hernández begär dels en så kallad ”hearing” vad gäller frågan om de olagliga utbetalningarna till journalisterna. En hearing innebär att parterna ges möjlighet att inför domstolen besvara frågor och klargöra sin mening ytterligare. Vidare begär han en så kallad ”discovery”. En discovery betyder en särskild utredning med syftet att inhämta relevanta fakta. Hernández begär att domstolen inför hearingen, och de kommande förhandlingarna kring överklagandena, tar fram fakta om hur, under processen, relationen sett mellan utrikesdepartementets och dess underavdelningar, justitieministeriet, åklagargruppen, alla de namngivna journalisterna, företrädarna för de högerextremistiska grupperna och de FBI-företrädare som varit involverade i processen mot honom och hans fyra kamrater.
Det handlar om ett mycket tungt artilleri som Hernández och hans försvarare avfyrar. Hans försvarsadvokater menar att den enda rimliga konsekvensen måste bli ett frisläppande av de fängslade. Värt att notera är att förutom Thomas Goldstein, expert på mål i Högsta Domstolen, också den i USA synnerligen välrenommerade advokaten Martin Garbus knutits till de fem kubanernas grupp av försvarsadvokater. De aktuella inlagorna finns tillgängliga på www.freethefive.org