måndag 9 december 2013

Organisationer i Sverige understryker sitt engagemang för De Fem

Den 5 december 2013 samlades i Stockholm representanter för organisationer som i Sverige verkar för rättvisa och frihet för De Fem. Sammankomsten hade arrangerats av föreningen Cubanos por Cuba (Kubaner för Kuba).

Efter det att de församlade hälsats välkomna av Kubas ambassadör Francisco Florentino redogjorde riksdagsledamoten Torbjörn Björlund (v) för sitt besök på Kuba, där han fick tillfälle att träffa och intervjua René González. Han berättade också om det arbete för De Fem som bedrivs i Riksdagen. De närvarande tog med glädje emot beskedet att en andra interpellationsdebatt ska äga rum måndagen den 9 december. Debattörerna är Torbjörn Björlund och utrikesminister Carl Bildt (m). De församlade organiserade direkt en ”delegation”, med uppgift att som åhörare närvara under debatten.

Därefter underhöll Xavier Castro med egna sånger, och framförde solidaritetshälsningar från Olof Palme-kommittén Medborgarnas Revolution, kultur- och solidaritetsföreningen Oswaldo Guayasamín, Nicaraguanska solidaritetskommittén Carlos Fonseca Amador och Sandinistiska ledargruppen Nora Astorga.

Efter en premiärvisning av dokumentären som skildrar tillkomsten av affischen ”Obama Give Me Five”, skapad av Jorge Martel, berättade representanten för Cubanos por Cuba, Carlos Bretón, om sina erfarenheter från den internationella sammankomsten för De Fem, som ägde rum i Havanna 11-13 september; och från den Nionde Sammankomsten i Holguín för De Fem och mot terrorism, som hölls 13-17 november. 

Som nästa punkt rapporterade Vania Ramírez, samordnare för Svenska Kommittén Frige De Fem, om det i Sverige pågående arbetet för den internationella kraftsamlingen; som har siktet inställt på den stora sammankomsten i London (International Commission of Inquiry into the case of the Cuban Five), som ska äga rum 7-8 mars nästa år.

När de församlade avslutade mötet så skedde det i en anda av beslutsamhet om att tillsammans solidariskt göra allt för att stärka arbetet för rättvisa och frihet för Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón och René.

Svenska Kommittén Frige De Fem, Svensk-Kubanska Föreningen, Föreningen Cubanos por Cuba


torsdag 5 december 2013

Kuba visar sin vilja till dialog med USAUSA kräver omedelbar frigivning av agenten Alan Gross som sitter fängslad på Kuba för omstörtande verksamhet och smuggling av olaglig utrustning. Kuba svarar att de gärna deltar i en dialog med USA och vill då i ömsesidig anda förhandla om de fyra kubanska antiterroristerna som fortfarande sitter fängslade i USA.

Den 3 december, rapporterade medier att 66 senatorer i USA skickat brev till president Barack Obama om den nordamerikanske medborgaren Alan Gross, som sitter i fängelse på Kuba. Senatorerna uppmanade presidenten att ge prioritet till humanitära frigivning av Gross och vidta de åtgärder som är av " nationellt intresse " och att USA skyndar på för att uppnå hans frigivning. Obama svarade att han skulle ge sitt stöd i att uppnå detta mål.

Svaret från Kubas Utrikesdepartement kommer från chefen för den nordamerikanska avdelningen, Josefina Vidal Ferreiro: "Den kubanska regeringen upprepar sin beredvillighet att omedelbart inleda en dialog med USAs regering för att finna en lösning på fallet med Alan Gross på grundval av ömsesidighet, och som tar upp de humanitära problem som Kuba har haft i samband med fallet med de fyra kubanska antiterrorister som är fängslade i USA.”

Josefina Vidal Ferreiro fortsätter: ”Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando Gonzalez, som är en del av den grupp av ursprungligen fem, som mött en lång och orättvis fängelsedom för brott som de inte begått och aldrig blev testade. Deras fängelsevistelse har en hög mänsklig kostnad för dem och deras familjer. De har inte sett sina barn växa upp, de har förlorat mödrar, fäder och bröder, på grund av hälsoproblem och har separerats från sina familjer och sitt land i över 15 år."

Josefina Vidal hänvisade också till den del av uttalandet från senatorerna som insisterade på ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av Alan Gross, med argumentet att hans fängelsestraff är omotiverad, och påminde om att:

"Alan Alan Gross greps, åtalades och straffades för brott mot kubanska lagar, för att genomföra ett program som finansieras av USAs regeringen som syftar till att destabilisera kubanska konstitutionella ordningen, genom att upprätta olagliga kommunikationssystem och dold, icke - kommersiell teknik. Dessa åtgärder utgör allvarliga brott som straffas hårt i de flesta länder, inklusive USA.”

Alan Gross fick en anständig och human behandling sedan han greps.
Kuba förstår den humanitära oron i fallet med Alan Gross, men anser att USAs regeringen har ett direkt ansvar för sin situation och situationen för hans familj, och som sådan bör arbeta med den kubanska regeringen att finna en lösning.

Cubadebate 131204 (Uttalande från Kubas UD)
Foto: www.cubadebate.cu
Översättning: Achim Rödner