måndag 31 januari 2011

En tillflyktsort – Diktkampanj för De Fem – 1 februari


En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.
Översättning Eva Björklund


Måndag 1 februari 2010

Nej sa jag till den stillhet som möglar.
Jag ställde mig på det kala golvet,
tog det första steget, och det andra,
droppe för droppe blev jag som regnet.
I första början blev jag misstrogen
för att sedan bli helt beroende.
Med tidens gång steg motbilderna fram
och förklaringen vecklade ut sig.
Jag började snurra med timmarna
pådriven av deras anda och rytm
som får dem att rinna bort i etern.
Belägrad av en leda utan ro
fann jag i mitt hjärtas innersta rum
lyckan där jag kan sjunga och dansa.


Lunes, 1 de febrero de 2010
Dije no a la quietud mohosa.
Me paré sobre el suelo desnudo,
di el primer paso, luego el segundo,
poco a poco me volvía lluvia.
Al inicio, fue el escepticismo
y después vino la dependencia.
Más adelante apareció la antítesis
y con ella el desenvolvimiento.
Comencé a girar por las horas
con espíritu y ritmo que impelen
y a través del éter se deslizan.
Cercado por un tedio sin tregua,
en la plaza de mi corazón
me vi feliz, cantando y bailando.

En tillflyktsort – Diktkampanj för De Fem – 31 januari


En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.
Översättning Eva Björklund


Söndag 31 januari 2010
Att de inte låter mig se månen
eller trädet, torrt av vintervinden,
förbjuder mig att tända elden och
leka med askan tills sömnen kommer,
betyder inte att den är förlorad,
den rena kärlek mina ögon ser
och jag med mina två händer smider
för andra ögon och andra händer.
Kärlek som ger upp är inte kärlek.
Den sanna kärleken tillhör alltid
all tid, hela tiden, hela jorden,
står utan fruktan upp mot stormarna,
är uthållig ända in i döden
och är, som naturen, evinnerlig.


Domingo, 31 de enero de 2010

Que no me dejen mirar la luna
ni el árbol seco del lento invierno,
que me prohíban prender el fuego,
jugar al sueño con la ceniza,
no significa que esta perdido
ese amor puro que con mis ojos
y con mis manos forjo y forje
para otros ojos, para otras manos.
El amor que expira no es amor.
El verdadero amor pertenece
a todo el tiempo, a la tierra toda,
sin temor enfrenta tempestades,
resiste hasta el filo de la muerte
y, como la natura, es eterno.

lördag 29 januari 2011

En tillflyktsort – Diktkampanj för De Fem – 30 januari


En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.
Översättning Eva Björklund


Lördag 30 januari
Denna isolering är en ynnest
som skänker min lättja fria tyglar
medan jag betraktar min själs vandring
långt bort, tills den försvinner ur sikte.
Denna stora tystnad är en ynnest
som låter mig lyssna inåt mig själv
utan att störas av yttre krafter,
utan att jagas av tiden, fångad.
Jag är lyckligt lottad helt enkelt, som
utan att tänka på det, inandas
atomerna som beblandar sig med oss,
ända in i den människas hjärta
som lyfter fram en oberäknelig
tillförsikt, och väller ut i rymden.


Sábado, 30 de enero de 2010
Soy dichoso por este aislamiento
donde a mis anchas holgazaneo
mientras contemplo mi alma vagar
por la lejanía hasta perderla.
Soy dichoso por este silencio
cuando puedo escucharme a mi mismo
sin que nada me turbe de afuera,
sin que el tiempo me busque y me encuentre.
Soy dichoso así, ni más ni menos,
sin pensar en ello, respirando
los átomos que nos entremezclan,
metido en el corazón de un ser
dueño de un aliento incalculable,
esparciéndose por el espacio.

En tillflyktsort – Diktkampanj för De Fem – 29 januari


En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.
Översättning Eva Björklund


Fredag 29 januari
Kvällen föll medan jag läste en bok
(den som hittade till mina händer)
vars tomma och olycksbådande ord
saknade egentlig mening för mig.
Jag tänkte på de stora författare
som med orden förmår fånga ljuset
och all världens storsinta härlighet
outplånliga på boksidorna.
Jag slog igen boken och ögonen
och i samma ögonblick omgavs jag
av solens och månljusets klara sken,
av kärlek och frid, och insåg plötsligt:
det vi söker i böckernas mångfald
är det som berikar svultna själar.


Viernes, 29 de enero de 2010
Anocheció mientras leía un libro
(el que pudo llegar a mis manos)
cuyo argumento vacuo y siniestro
apenas para mí tuvo sentido.
Pensé en los grandes escritores
capaces de recoger la luz
y toda la belleza del mundo
en paginas imperecederas.
Cerré el libro y cerré mis ojos,
en ese instante me vi rodeado
de un resplandor de sol y de luna,
de amor y de paz, y comprendí:
lo que buscamos en muchos libros
lo atesoramos dentro del alma.

torsdag 27 januari 2011

En tillflyktsort – Diktkampanj för De Fem – 28 januari


En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.
Översättning Eva Björklund


Torsdag 28 januari
Denna början till dag utan riktning
som underkastad livets starka vind
kring sig sprider morgonrodnadens ljus
är aldrig förlorad, bara vunnen.
Denna följd av skymningar utan
varken dofter, ekon eller färger
som framkallar mitt väsens konturer
är aldrig förlorad, bara vunnen.
Denna tid sönderstyckad med avbrott
som inte låter min kärlek mogna,
med skumma dagrar i mörka landskap
och en vandringsled som aldrig tar slut
mellan skuggor som växer och darrar,
är aldrig förlorad, bara vunnen.

Jueves, 28 de enero de 2010
Este origen de día sin rumbo
que sujeto al viento de la vida
sobre mi esparce luz de aurora
nunca es perdida, sino ganancia.
Esta sucesión de atardeceres
sin fragancias ni ecos ni colores
que fija mi sustancia imperfecta
nunca es perdida, sino ganancia.
Este tiempo cargado de pausas
que no deja mi amor madure,
crepúsculo en un paraje oscuro
como una vereda interminable
entre sombras que crecen y tiemblan,
nunca es perdida, sino ganancia.

onsdag 26 januari 2011

En tillflyktsort – Diktkampanj för De Fem – 27 januari


En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.

Översättning Eva Björklund

Onsdag 27 januari
När de kommer och stänger järndörren
viner orkanvindarna omkring mig
och släcker denna lilla ljuslåga
som fladdrar så svagt i mina händer.
Fångcellen byter skepnad till en sjö
där döda duvor dväljs och jag känner
hur den skräckslagna lukten tränger in
med skuggor beredda att anfalla.
Med mitt bultande harmlösa hjärta
sliter jag isär den frusna tystnaden,
förtunnar den utdragna frånvaron
ända tills den långa natten tar slut
och alla skuggorna går upp i rök
omslutna av gryningsljusets klarhet.


Miércoles, 27 de enero de 2010

Cuando cierran la puerta de hierro
silbadores vientos de huracán
encima se me echan y me apagan
el candil, parpadeando en mis manos.
La celda se vuelve una laguna
en la que yacen palomas muertas
y por mi trepa su olor a espanto
como si las sombras me embistieran.
Con mi inofensivo corazón
desgarro el silencio congelado,
adelgazo ausencias prolongadas
hasta que la larga noche pasa
y todas las tinieblas se esfuman
envueltas en la luz matutina.

tisdag 25 januari 2011

En tillflyktsort - Diktkampanj för De Fem - 26 januari


Diktkampanj för De Fem
Antonio Guerrero har skrivit en dagsvers för varje dag under 18 dagars isolering i ”hålan”, 26 januari till 12 februari 2010. Nu den 26 januari 2011 startar den internationella rörelsen för frihet för De Fem kubanska politiska fångarna i USA en ”diktkampanj” för att på varje årsdag publicera Antonios dagsvers.

Så här skriver Antonio själv om sina dagsverser:
”Min vistelse på Oklahomas Transitfängelse blev lång: 18 dagar i isolering, i en cell kallad ’hålan’, det verkade som en evighet. Men lite papper och några pennstumpar skrev jag en dagbok och några personliga och mycket speciella brev, sprungna ur denna ensamhet, i ’Själens dunkla natt’ med Juan Ramón Jiménez ord.

Bara en del av dagboken och bara ett av de nio brev jag skrev nådde sina adressater. Det smärtade mig djupt och jag tog poesin till hjälp för att återfinna ensamhetens tankar och i någon mån ersätta den oskattbara förlusten. Så från 3 till 16 mars i Florencefängelset såg dessa verser dagens ljus, som en dagbok, som jag föreslår att ni läser som en sammanhållen dikt (som man säger att Shakespeares sonetter ska läsas, utan annan jämförelse mellan detta klassiska verk och mina blygsamma verser). För denna dikt valde jag versrader med 10 stavelser utan rim, som i sonetterna. Jag eftersträvar inte rytmisk skönhet eller perfekta rader, och allra minst något originellt. Jag vill bara ta läsaren med till min själs innersta vrår dessa dagar av orättfärdig och fullständig isolering, men också som Darío skrev: ’min protest är nedtecknad’ mot hur jag behandlats och den besynnerliga förlusten".

En tillflyktsort
Dagsverser av Antonio Guerrero om 18 dagar i isoleringscell 2010.
Översättning Eva Björklund


Tisdag 26 januari
Så händer att orättvisan består.
Så händer att mina händer kedjas.
Så händer att det är jag som talar.
Så händer att jag önskar bli trodd nu.
Så händer att jag orädd kan flyga.
Så händer att mina ådror rister.
Så händer att två solar korsar väg.
Så händer att också stenar mörknar.
Så händer att lukten ej är fältens.
Så händer att min tid har en herre.
Så händer att väggarna sluter sig.
Så händer att en broder ler mot mig.
Så händer att ett sinneslugn spirar
i mitt bröst och så händer det igen.

Martes, 26 de enero de 2010
Sucede que la injusticia sigue.
Sucede que llevo caja negra.
Sucede que soy yo quien lo dice.
Sucede que quisiera que me creas.
Sucede que vuelo sin temores.
Sucede que sacudo mis venas.
Sucede que dos soles se cruzan.
Sucede que oscurecen las piedras.
Sucede que el olor no es de campos.
Sucede que mi hora tiene dueño.
Sucede que se unen las paredes.
Sucede que un hermano sonríe.
Sucede que me nace en el pecho
una serenidad y sucede

tisdag 18 januari 2011

Tackbrev från Oga och Adriana med anledning av Kvinnokampanjen!


I april 2010 startade vi i Sverige en Kvinnokampanj för att förmå Michelle Obama att engagera sig i frågan om rätten för familjebesök för Olga Salanueva och Adriana Pérez, hustrur till Gerardo Hernández och René González, två av De 5 kubanska politiska fångarna i USA.

Mellan den 17 och den 21 november 2010 hölls i Holguín, Kuba, den VI Internationella sammankomsten för frigivandet av De Fem och mot terrorismen. De svenska deltagarna vid detta möte överlämnade till Adriana Pérez kopior med breven till Michelle Obama och alla de underskrifter som Kvinnokampanjen fått in.

I gengäld fick vi ett tackbrev från Olga Salanueva och Adriana Pérez, som vi nu passar på att offentliggöra:

Den 20 november 2010

Till alla kvinnor, och också alla de män som är med oss dagligen:


Vid det VI Internationella symposiet för befrielsen av De Fem Kubanerna som hölls i Holguín, Kuba och i närvaro av mer än 300 deltagare från 56 länder, överlämnade de svenska deltagarna kopior av de breven som skickats till fru Michelle Obama med påskrifter från framstående svenska kvinnor. Till dem hade också kvinnor från bland annat Finland, Tyskland och Norge anslutit sig, för att Olga Salanueva och jag, Adriana Pérez, skulle beviljas visum, och för att göra USAs regering medveten om frågan.

Vi hustrur till två av De Fem vill tacka Er för Ert engagemang och beslutsamhet att hävda vad som är en mänsklig rättighet, att beviljas visum för att besöka våra män, fängslade sedan 1998. Vi kommer att fortsätta kräva vår rätt till visum för att regelbundet kunna besöka våra män i fängelse, så som de har rätt till.

Övertygade om Ert ovillkorliga stöd tills vi beviljas permanenta visum, kommer vi att tillsammans fortsätta kämpa så att rättvisa skipas och våra män, Era bröder, äntligen får återvända hem, till Kuba.

Tack för allt Ert stöd,


Olga Salanueva och Adriana Pérez

tisdag 4 januari 2011

THE 5th OF EACH MONTH Let´s raise our voices for the Heroes!


To friends from all over the world who believe in justice,

With the beginning of a new year and in coordination with committees and friends from other countries, we propose to start a new and steady campaign on behalf of the Cuban 5: THE 5th OF EACH MONTH FOR THE 5.

This Wednesday January 5th, from 9AM to 5PM (Eastern Time), LETS CALL, OR SEND FAXES, OR SEND E-MAILS, OR TELEGRAMS to the WHITE HOUSE to demand President Obama free the 5 Cuban Patriots imprisoned in the United States for defending their homeland.

On the months when the 5th falls on the weekend, we suggest you contact the White House on the following Monday. On our part we will remind you a few days before each 5th comes around.

President Obama has more than enough proof of the innocence of the Cuban 5. He knows that they never were a threat to US National Security, that they carried no guns and that their only objective was to monitor terrorist organizations based in Miami to avoid the death of more innocent people.

Let´s demand President Obama this January 5th, to make use of the rights conferred upon him by the US Constitution, as a lawyer, as a father, as a son, as a husband, as a decent justice loving person, and as a winner of the Nobel Peace Prize, to END THIS COLOSSAL INJUSTICE AND TO FREE THE 5 NOW!!!

DIFFERENT WAYS TO REACH THE WHITE HOUSE

By phone: 202-456-1111


If calling from outside the United States, dial first the International Area Code + 1 (US country code) followed by 202-456-1111

By Fax: 202-456-2461


If fax is sent from outside the United States, dial first the International Area Code + 1 (US country code) followed by 202-456-2461

To send an electronic message write to: HTTP://WWW.WHITEHOUSE.GOV/CONTACT

To send a telegram

President Barack Obama

The White House

1600 Pennsylvania Ave, NW

Washington, DC 20500

THIS COLLECTIVE ACTION WILL ONLY BE EFFECTIVE IF PEOPLE FROM THE US, AND ALL OVER THE WORLD, CALL, OR SEND FAX, E-MAILS OR TELEGRAMS, ON THE 5TH OF EACH MONTH. IF YOU CAN NOT REACH ANYBODY BY PHONE, PLEASE LEAVE A MESSAGE.

TOGETHER WE CAN DO IT!!!


International Committee for the Freedom of the Cuban 5