tisdag 18 januari 2011

Tackbrev från Oga och Adriana med anledning av Kvinnokampanjen!


I april 2010 startade vi i Sverige en Kvinnokampanj för att förmå Michelle Obama att engagera sig i frågan om rätten för familjebesök för Olga Salanueva och Adriana Pérez, hustrur till Gerardo Hernández och René González, två av De 5 kubanska politiska fångarna i USA.

Mellan den 17 och den 21 november 2010 hölls i Holguín, Kuba, den VI Internationella sammankomsten för frigivandet av De Fem och mot terrorismen. De svenska deltagarna vid detta möte överlämnade till Adriana Pérez kopior med breven till Michelle Obama och alla de underskrifter som Kvinnokampanjen fått in.

I gengäld fick vi ett tackbrev från Olga Salanueva och Adriana Pérez, som vi nu passar på att offentliggöra:

Den 20 november 2010

Till alla kvinnor, och också alla de män som är med oss dagligen:


Vid det VI Internationella symposiet för befrielsen av De Fem Kubanerna som hölls i Holguín, Kuba och i närvaro av mer än 300 deltagare från 56 länder, överlämnade de svenska deltagarna kopior av de breven som skickats till fru Michelle Obama med påskrifter från framstående svenska kvinnor. Till dem hade också kvinnor från bland annat Finland, Tyskland och Norge anslutit sig, för att Olga Salanueva och jag, Adriana Pérez, skulle beviljas visum, och för att göra USAs regering medveten om frågan.

Vi hustrur till två av De Fem vill tacka Er för Ert engagemang och beslutsamhet att hävda vad som är en mänsklig rättighet, att beviljas visum för att besöka våra män, fängslade sedan 1998. Vi kommer att fortsätta kräva vår rätt till visum för att regelbundet kunna besöka våra män i fängelse, så som de har rätt till.

Övertygade om Ert ovillkorliga stöd tills vi beviljas permanenta visum, kommer vi att tillsammans fortsätta kämpa så att rättvisa skipas och våra män, Era bröder, äntligen får återvända hem, till Kuba.

Tack för allt Ert stöd,


Olga Salanueva och Adriana Pérez

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar