fredag 31 oktober 2014

Kim Anderzon och DeFem kubanerna – kondoleanser från Kuba

Under åren 2010-2012 var Kommittén Frige De Fem i kontakt med Kim Anderzon; uppdateringar skickades via mejl eller brev om det arbete vi bedriver i Sverige i solidaritet med DeFem kubanerna; ett fall som Kim engagerade sig i.

Kim Anderzon var under 2010 en av de svenska personligheter som anslöt sig till vår "kvinnokampanj". Kim skrev då under ett brev till Michelle Obama, i vilket hon ombads medla så att Adriana Pérez och Olga Salanueva skulle få inresevisum till USA för att besöka sina män, Gerardo och René, i fängelse.

När René González lämnade fängelset i oktober 2010, efter avtjänat straff, men var tvungen att stanna kvar i USA villkorligt frigiven, var Kim Anderzon en av de kulturpersonligheter som tillsammans med ett flertal politiker sällade sig till biskopen Eva Brunnes brev till domaren Joan Lenard och president Barack Obama, med begäran om att René González skulle få återvända till Kuba, då man bedömde att han utsattes för livsfara om han stannade i USA.

Nyheten om Kim Anderzons död har nått De Fems anhöriga på Kuba, och även samordnarna på Kuba och i USA för International Committee for the Freedom of the Cuban 5.
Här följer en översättning av de meddelanden som nått oss från Kuba:

Från María Eugenia Guerrero, syster till Antonio Guerrero:

Vi beklagar den sorgliga förlusten av skådespelerskan Kim Anderzon. Hennes exempel kommer att vara ett föredöme när vi fortsätter att försvara ädla saker som denna.
Med vänliga hälsningar,
Maruchi

Från Graciela Ramírez, samordnare på Kuba för International Committee for the Freedom of the Cuban 5

Vi känner med skådespelerskan Kim Anderzons anhöriga, hennes skådespelarkollegor och våra kamrater i Stockholm, i denna beklagliga förlust.
International Committee for the Freedom of the Cuban 5

Från Kenia Serrano Puig, ordförande för ICAP (The Cuban Institute for Friendship with the Peoples):

Kära vänner,
På uppdrag från ICAP och alla vi som fortsätter att väva band av internationell solidaritet för friheten av de Fem kubanerna och andra rättvisa fall, vill jag framföra vårt djupa deltagande till denna förlust. Vänligen förmedla till de anhöriga till den oförglömliga vännen Kim Anderzon, vår uppriktiga uppskattning för hennes bidrag i det här brådskande fallet som berör oss alla kubaner.
I solidaritet,
Kenia Serrano Puig