lördag 16 oktober 2010

Amnesty International uppmanar USA:s regering att agera för rättvisa vad gäller De Fem


Den 13 oktober (2010) lät Amnesty International tillkännage att man i ett brev till USA:s justitieminister Eric Holder uppmanat USA:s regering att vidta åtgärder så att de i USA sedan 1998 fängslade fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González får en rättvis behandling.

Amnesty International delar den uppfattning om rättegången mot de fem, som tidigare utryckts av FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden och av en appellationsdomstol i USA; nämligen att Miami som rättegångsplats omöjliggjorde en rättvis process.

Man påpekar också, liksom FN:s arbetsgrupp gjorde 2005, att den långa isoleringen av de fem under häktningstiden liksom undanhållandet av bevismaterial, menligt påverkade rättvisan.

Vidare uttrycker Amnesty särskilt tvivel vad gäller halten i bevisningen mot Gerardo Hernández vad gäller åtalet ”konspiration i syfte att begå mord”, vilket ledde till ett livstidsstraff för Hernández. Här kan sägas att detta åtal fullständigt underkänts av en av domarna i appellationsdomstolen i Atlanta. Denna domare (Phyllis Kravitch) menade att det inte fanns bevisgrund för att rubricera nedskjutningen av de två planen, som deltog i kränkningar av Kubas luftrum, som mord: och att det inte heller fanns bevis för att Gerardo Hernández skulle ha haft något med händelseförloppet att göra.)

Amnesty International upprepar också att man är bekymrad över att Adriana Pérez och Olga Salanueva – hustrur till Gerardo Hernández och René González – fortfarande inte fått temporära visa så att de kunnat besöka sina män. Människorättsorganisationen beskriver detta som en extra bestraffning och i strid med internationell standard vad gäller human behandling av fångar och staters skyldighet att värna familjen. Amnesty uppmanar därför USA:s regering att se till att Adriana Pérez och Olga Salanueva ges möjlighet att träffa sina män.

Amnesty International uppmanar också USA:s regering att omintetgöra den begångna orättvisan i behandlingen av de fem kubanerna genom benådningsförfaranden – i det fall överklaganden i rättsprocessen skulle visa sig vara en oframkomlig väg.

(Text: Tomas Widén)

söndag 10 oktober 2010

Till minne av Che Guevara

Video som visar promenad genom Stockholms gator, lördagen den 9 oktober, för att hylla minnet av Che Guevara: