söndag 13 juli 2014

Maradona läser i TV ett brev från Che Guevaras son, och talar om De Fem kubanerna(bild från solidaritetsrörelsen i Argentina, med anledning av Maradonas tidigare brev till president 
Obama, där han framförde kravet på De Fems frigivning)

Medan fotbolls-VM pågick har den argentinska fotbollslegenden Diego Armando Maradona, tillsammans med den uruguayanska fotbollskommentatorn Víctor Hugo Morales, varje kväll pratat om fotboll, politik och dagsaktuella händelser i programmet De Zurda (”Med Vänstern”) som venezolanska TeleSur sänt direkt från Brasilien.

Vi återger ett klipp från inslaget som sändes i TV den 9 juli. Klippet börjar med De Zurdas musikaliska vinjett, och från och med tidsangivelsen 2:35 får vi se Maradona läsa upp ett brev från Ernesto Guevara March, en av Che Guevaras söner, med efterföljande kommentarer (svensk översättning följer nedan):(Maradona) Jag vill läsa ett brev för dig, Victor Hugo, om du tillåter mig:

Jag sänder dig en hälsning, liksom till alla kollegerna i TeleSur.
Till Comandante Maradona går vår revolutionära hälsning. Hälsningar också till Er alla från våra kamrater René och Fernando, våra bröder som åtagit sig helhjärtat försvarandet av vår revolution, de är Kubas värdiga söner. Jag är säker på att de tre kamraterna som fortfarande är orättfärdigt fängslade av imperiet också sänder sina revolutionära hälsningar. Det här är ett utmärkt tillfälle att utnyttja ert programutrymme och kräva deras frigivning.
Kamraterna från den Internationella Kommittén, som från allra första början engagerade sig, sänder sina hälsningar. De framförde även en miljon hälsningar av allehanda slag, då de fick veta att jag skulle få möjlighet att vara med dig och alla de som möjliggör programmet De Zurda.
Med vänsterns godhjärtade avsikter.
Jag har några böcker som René och Fernando tillägnat Er. Jag kommer att skicka dem på annat sätt.
En kram från din lillebror,
Ernesto Guevara March

(Victor Hugo) Extraordinärt... Låt mig berätta ... Låt oss förklara, Diego, för våra vänner i Latinamerika men också ute i världen. För vi är synliga i 110 länder genom Telesur... De Fem är fängslade i USA. De åkte till USA för att ta reda på information om attentaten riktade från USA mot Kuba, som kostade många liv och innebar stor förstörelse. De åkte dit för att undersöka, gjorde efterforskningar, lämnade över allt material till FBI, och blev då anklagade för spioneri.

(Maradona) Inte bara det, Víctor Hugo. I USA finns Posada Carriles, som var den som placerade bomben på det kubanska planet. Och han lever som en kung... Medan dessa fem, som åkte dit för att undersöka allt detta, tre av dem sitter fortfarande i fängelse...

(Víctor Hugo) Ja, låt det här bli vår röst i protest!

(Maradona) Vi sänder härifrån en stor hälsning till De Fem, till Ernesto, till Kuba... Ochrättvisa skipas en gång för alla! Därför att vi från Zurda, med Víctor Hugo, är med dem ända in i döden!

Kommittén Frige DeFem