tisdag 10 april 2012

Möte med Cindy Sheehan i Stockholm, för fred och solidaritet med DeFem!

Cindy Sheehan, antikrigsaktivist från USA, som engagerat sig i fallet med De5 och senast träffat deras anhöriga i november 2011, besökte under mars månad Irland och Sverige, inbjuden av den irländska och svenska Kommittén Frige de Fem.

Länk till video på YouTube, i 3 delar, som visar mötet med Cindy Sheehan, på Solidaritetshuset i Stockholm, måndagen den 12 mars 2012:

Länk till video på YouTube, där Bernie Dwyer berättar om Cindy Sheehans besök till Irland och Sverige:
Länk till video på YouTube som visar manifestationen utanför USAs ambassad, onsdagen den 14 mars 2012.
Cindy Sheehan läste då ett brev riktat till Barack Obama och försökte sedan att överlämna det vid ambassaden:

måndag 2 april 2012

Den kubanske terroristbekämparen René González nu på Kuba

(Meddelande från Prensa Latina, 30 mars 2012)

René González, en av de fem kubanska anti-terroristerna som dömts till långa fängelsestraff i USA, anlände i fredags till Kuba. Det handlar om en privat vistelse hos familjen, möjliggjord genom beslutet av en domare i USA att tillåta René González att besöka sin svårt sjuka bror.
Enligt information som återgetts av televisionens nyhetsprogram anlände René vid middagstid.

Den 24 februari inlämnade René, genom sin advokat, en ansökan och en begäran om skyndsam behandling av denna ansökan. Den inlämnades till den federala domstolen för distriktet Södra Florida, och gällde en begäran om att René skulle ges tillåtelse att besöka sin svårt sjuke bror på Kuba.

Nästan en månad senare, den 19 mars, gav domaren Joan Lenard, som handlagt fallet med De Fem Kubanerna sedan processen startades, sitt tillstånd till en två veckors permission. Tillståndet gällde under särskilda förutsättningar, bland dem att USA:s regering gav sitt medgivande. Domare Lenard krävde också en detaljerad resplan, information om uppehållsplatser och kontakter i landet, samt att René höll regelbunden telefonkontakt med övervakaren i Miami. Domare Lenard har också gjort klart att René måste återvända till USA så snart de två veckorna har gått.

Efter att ha genomlidit 13 fängelseår, orättvist dömd, befinner sig René nu utanför fängelset men under övervakning. Övervakningstiden är satt till tre år, och under den tiden måste han stanna i USA; med andra ord handlar det om ett förlängt straff.

Beslutet att tillåta honom att nu besöka Kuba ligger helt i linje med villkoren för övervakningen. Övervakaren och domaren har möjlighet att ge tillstånd till besök på Kuba.

Också åklagarsidan, som motsatt sig Renés ansökan om tillstånd att permanent få återvända till Kuba, liksom hans ansökan om att få permission för att besöka sin bror, medger att bestämmelserna för övervakningen inte i sig utesluter möjligheten av besök på Kuba.

Rörande detta uttryckte justitieministeriet (7 mars 2011) att villkoren för frigivning under övervakning för Renés del inte innebar att han inte kunde besöka Kuba under övervakningsperioden. ”Ingenting kommer att hindra honom från att, under denna period, ansöka hos sin övervakare (eller hos domstolen, i det fall den förre inte vill tillmötesgå hans begäran) om tillstånd att besöka Kuba; för att besöka sin fru, sina gamla föräldrar eller andra släktingar”.

I sin ansökan förklarade René att han ämnade rätta sig efter de stipulerade villkoren och att han ämnade återvända till USA då permissionstiden gått ut.

Trots de villkor som omgärdar Renés besök, förklarar ett pressmeddelande, välkomnar det kubanska folket med djup respekt sin älskade René; och kampen för hans slutgiltiga, permanenta återvändande fortsätter. Liksom kampen fortsätter för frigivandet av hans fyra bröder.

René González arresterades och frihetsberövades tillsammans med sina kamrater Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando González i USA 1998, för att de bevakat Miami-baserade våldsbenägna grupper som riktade sig mot Kuba.

söndag 1 april 2012

Stöduttalande för De Fem Kubanerna!


Den USA-födda antikrigsaktivisten Cindy Sheehans besök till Irland och Sverige, motiverade svenska politiska och kulturella personligheter att uttala sig i solidaritet med De Fem Kubanerna (se bifogad skrivelse).

Initiativet till ett stöduttalande uppkom när det fortfarande inte rådde säkerhet om huruvida myndigheterna i USA skulle ge René González tillstånd att besöka sin bror på Kuba.

Det faktum att René befinner sig med sin familj på Kuba, är en liten seger för den internationella solidaritetsrörelsens kamp. En kamp som inte kommer att upphöra förrän De Fem är tillbaka på Kuba för gott!

Svenska Kommittén Frige De Fem

Vi stöder Washington-aktionen ”5 dagar för de 5 kubanerna”!

Vi vill, som ett svar på maningen ”5 days for the Cuban 5 in Washington DC” – utsänd av The International Committee for the freedom of the Cuban 5 – ge vårt fulla stöd till den femdagarsaktion som kommer att organiseras av den Internationella Kommittén i Washington DC under dagarna 17 april till och med 21 april.

Vi stöder kravet på omedelbar frigivning av Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González och Ramón Labañino. De fem kubanernas uppdrag i Miami var ett fredligt uppdrag. De försökte bidra till att få ett slut på sabotage och angrepp mot Kuba, utförda av terroristgrupper baserade i USA.

Vi kräver att stopp på de systematiska trakasserierna vad gäller anhörigas möjligheter att besöka de fem kubanerna. Gerardo Hernández och hans hustru Adriana Pérez har inte getts möjlighet att träffa varandra under nära 15 år, på grund av att USA-myndigheterna förvägrat Adriana Pérez inresevisum, och därmed möjlighet att besöka sin man i fängelset. Samma sak har drabbat René González och hans hustru Olga Salanueva. Trots att René González nyligen släppts ur fängelset, måste han nu vistas i tre år under övervakning i Miami. Hans hustru tillåts fortfarande inte att besöka honom. Olga Salanueva förvägras fortfarande visum.

Ytterligare ett krav vill vi framföra – och här handlar det om ett mycket brådskande ärende - att USA myndigheter tillmötesgår en av René González inlämnad begäran om tillstånd att omedelbart få resa till Kuba för att besöka sin bror, Roberto González, som är mycket svårt sjuk.

Biskop Eva Brunne, Stockholms stift

Thage G. Peterson, tidigare talman vid Riksdagen, tidigare medlem i svenska regeringen (Justitieminister, Försvarsminister) (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti)

Eva-Britt Svensson, fd EU parlamentariker (Vänsterpartiet)

René Vázquez Díaz, författare

Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna

Mikael Wiehe, sångskrivare

Sven Wollter, skådespelare

Etienne Glaser, skådespelare, regissör, manusförfattare

Siv Widerberg, författare

Ric Wasserman, journalist

Inger Fredriksson

Christer Themptander, konstnär

Maria Sandblad, journalist, författare

Nils Lundgren, journalist, filmare

Björn Kumm, journalist

Eva Björklund, arkitekt

Ulf Hultberg, filmregissör

Karin Lentz, författare

Monica Zak, författare, journalist

Lena Granhagen, skådespelerska, sångerska

Jan Hammarlund, sångare

Inga-Lisa Sangregorio, frilansjournalist, författare

Ann-Kristin Hedmark, sångerska

Gunilla Palmstierna-Weiss, Professor h.c., scenograf

Gunilla Sköld Feiler, konstnär

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (Vänsterpartiet)

Jens Holm, riksdagsledamot (Vänsterpartiet)

Marianne Berg, riksdagsledamot (Vänsterpartiet)

Bengt Berg, riksdagsledamot (Vänsterpartiet)