måndag 2 april 2012

Den kubanske terroristbekämparen René González nu på Kuba

(Meddelande från Prensa Latina, 30 mars 2012)

René González, en av de fem kubanska anti-terroristerna som dömts till långa fängelsestraff i USA, anlände i fredags till Kuba. Det handlar om en privat vistelse hos familjen, möjliggjord genom beslutet av en domare i USA att tillåta René González att besöka sin svårt sjuka bror.
Enligt information som återgetts av televisionens nyhetsprogram anlände René vid middagstid.

Den 24 februari inlämnade René, genom sin advokat, en ansökan och en begäran om skyndsam behandling av denna ansökan. Den inlämnades till den federala domstolen för distriktet Södra Florida, och gällde en begäran om att René skulle ges tillåtelse att besöka sin svårt sjuke bror på Kuba.

Nästan en månad senare, den 19 mars, gav domaren Joan Lenard, som handlagt fallet med De Fem Kubanerna sedan processen startades, sitt tillstånd till en två veckors permission. Tillståndet gällde under särskilda förutsättningar, bland dem att USA:s regering gav sitt medgivande. Domare Lenard krävde också en detaljerad resplan, information om uppehållsplatser och kontakter i landet, samt att René höll regelbunden telefonkontakt med övervakaren i Miami. Domare Lenard har också gjort klart att René måste återvända till USA så snart de två veckorna har gått.

Efter att ha genomlidit 13 fängelseår, orättvist dömd, befinner sig René nu utanför fängelset men under övervakning. Övervakningstiden är satt till tre år, och under den tiden måste han stanna i USA; med andra ord handlar det om ett förlängt straff.

Beslutet att tillåta honom att nu besöka Kuba ligger helt i linje med villkoren för övervakningen. Övervakaren och domaren har möjlighet att ge tillstånd till besök på Kuba.

Också åklagarsidan, som motsatt sig Renés ansökan om tillstånd att permanent få återvända till Kuba, liksom hans ansökan om att få permission för att besöka sin bror, medger att bestämmelserna för övervakningen inte i sig utesluter möjligheten av besök på Kuba.

Rörande detta uttryckte justitieministeriet (7 mars 2011) att villkoren för frigivning under övervakning för Renés del inte innebar att han inte kunde besöka Kuba under övervakningsperioden. ”Ingenting kommer att hindra honom från att, under denna period, ansöka hos sin övervakare (eller hos domstolen, i det fall den förre inte vill tillmötesgå hans begäran) om tillstånd att besöka Kuba; för att besöka sin fru, sina gamla föräldrar eller andra släktingar”.

I sin ansökan förklarade René att han ämnade rätta sig efter de stipulerade villkoren och att han ämnade återvända till USA då permissionstiden gått ut.

Trots de villkor som omgärdar Renés besök, förklarar ett pressmeddelande, välkomnar det kubanska folket med djup respekt sin älskade René; och kampen för hans slutgiltiga, permanenta återvändande fortsätter. Liksom kampen fortsätter för frigivandet av hans fyra bröder.

René González arresterades och frihetsberövades tillsammans med sina kamrater Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando González i USA 1998, för att de bevakat Miami-baserade våldsbenägna grupper som riktade sig mot Kuba.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar