tisdag 26 april 2011

Irma González och Kenneth Lewis på Stockholms Universitet

Vi bifogar länkar till YouTube som visar inspelningen, i 6 delar, av mötet som Irma González (dotter till René) och juristen Kenneth Lewis höll vid Stockholms Universitet måndagen den 4 april 2011 (engelskt tal).

Kommittén Frige de Fem, Stockholm.

onsdag 13 april 2011

Uttalande av Republiken Kubas ministerium för utrikes ärenden.


Terroristen och massmördaren Luis Posada Carriles friades den 8 april 2011 av domstolen El Paso, Texas. Han var inte åtalad för sin terroristiska aktivitet, sina mord, sin bestialiska tortyrverksamhet eller sina bombsprängningar. Han var åtalad endast för att ha ljugit inför USA:s myndigheter. Bland annat för att ha ljugit om sin centrala roll i samband med de terroristiska attentaten mot turistanläggningar på Kuba under 90-talet. Men inte för själva terrorhandlingarna. Åtalet handlade i huvudsak om lögner kring hur han tagit sig in i USA efter det att han i december 2004 släppts fri från fängelset i Panama.

Reaktionerna mot friandet blev starka och indignerade. Vi återger här det kubanska utrikesdepartementets uttalande.

Uttalande av Republiken Kubas ministerium för utrikes ärenden.

Eftermiddagen den 8 April 20011 avslutades den fars som inleddes för 13 veckor sedan i El Paso, Texas. Terroristen Luis Posada Carriles friades från det åtal som riktats mot honom i en process som handlat om ett migrationsärende.

För dem som är bekanta med den mörka historien bakom denne terrorist, hans band till olika på varandra följande USA-regeringar och till FBI och CIA, och hans smutsiga krig mot Kuba, kommer frisläppandet av honom som ytterligare ett bevis på det beskydd och det stöd som USA:s myndigheter traditionellt bestått honom med.

Sedan det ögonblick då han landsteg i Florida efter att, som passagerare på båten Satrina, ha hämtats från Isla Mujeres i Mexiko – vilket redan då det skedde fördömdes av vår överbefälhavare Fidel Castro – har Posada Carriles, som alltid, åtnjutit USA-myndigheternas beskydd.

Han har varit åtalad för att ha farit med osanning i en migrationsprocess – inte för att han är en terrorist. Detta är ett skriande hån mot det kubanska folket och alla familjer som drabbats av den sorg som hans terroristiska aktioner orsakat.

Det skamlösa domstolsutslaget i El Paso strider fullständigt med den officiella anti-terroristiska politik som USA:s regering påstår sig driva. En USA-politik som för övrigt till och med lett till militära interventioner och skördandet av tusentals människors liv.

USA:s regering är mycket väl medveten om Posada Carriles’ roll i samband med sprängningen av passagerarplanet tillhörande Cubana de Aviacíon utanför Barbados 1976, och om hans inblandning i bombvågen 1997, som riktades mot turistanläggningar. Liksom om hans plan på att mörda Fidel Castro i Panama år 2000, vilket han också dömdes för i det landet.

USA:s regering har tillgång till alla bevis rörande Posadas brott, och många av bevisen presenterades också under rättegången i El Paso.

Det återstår att se om USA:s regering är kapabel till att antingen väcka ett nytt åtal mot Posada Carriles – ett åtal rörande hans terroristiska aktioner – eller att tillmötesgå begäran på utlämning till Venezuela – som framfördes av Venezuela för mer än fem år sedan. USA:s regering är formellt skyldig att beakta de internationella överenskommelser man bundit sig vid, och att beakta FN:s säkerhetsråds resolution 1373, från 2001; en resolution som faktiskt drevs fram av USA:s regering.

Det framstår som paradoxalt att samtidigt som Posada Carriles frikänns så sitter fem kubanska anti-terrorister orättfärdigt fängslade i USA för att samlat information om terroristernas aktiviteter. Terrorister med kubanskt ursprung vilka, så som Posada Carriles, spatserar fria och med straffrihet på Miamis gator.

Kuba hävdar att USA:s regering är huvudansvarig för att det förhåller sig på detta sätt, och kräver av USA:s regering att den efterlever sina åtaganden i kampen mot terrorism; utan hyckleri och dubbelmoral.

Havanna den 9 april 2011

söndag 10 april 2011

Möte med Irma González, Renés dotter, i Stockholm

Här är länkarna till videoinspelning av mötet med Irma González, dotter till René,
Z-salen, ABF, 2 april 2011.

Del I:Del II:Del III: