måndag 31 maj 2010

Videohälsning från Ramón Labañinos hustru!

Hälsning till den svenska solidaritetsrörelsen från Elizabeth Palmeiro, Ramón Labañinos hustru:

Mitt namn är Elizabeth Palmeiro, jag är gift med Ramón Labañino, en av de Fem Kubanerna orättvist fängslade i USA för att bekämpa terrorismen som under 50 års tid orsakat död och lidande för människorna på Kuba.

Genom det här mediet vill jag motivera alla vänner i Sverige att ansluta sig till solidaritetskampanjen för att befria dessa män, eftersom det inom ramen för rättsväsendet i USA finns mycket lite kvar att göra. Orättvisan fullbordades i och med straffnedsättningen för tre av dem i slutet av 2009. Därför har vi som enda utväg den internationella solidariteten och mobiliseringen hos tusentals människor över hela världen, så att folk får reda på den fruktansvärda orättvisa som de fallit offer för, tack vare USA-regeringens dubbla standard: USA påstår sig bekämpa terrorismen, men skyddar och ger asyl till de riktiga terroristerna som har orsakat dödsfall bland det kubanska folket, samtidigt som de håller våra familjemedlemmar i fängelse, dessa män vars enda brott var att infiltrera terroristorganisationer i Förenta staternas territorium, för att varna de kubanska myndigheterna och därmed försöka förhindra mer död och lidande för vårt folk.

Vi släktingar till De Fem har liksom de blivit offer för de mest grundläggande brott mot våra mänskliga rättigheter, eftersom det krävs visum för att resa till USA och göra de familjebesök som vi är berättigade till. Visumkravet har utnyttjats av de olika nordamerikanska administrationerna för att förhindra oss rätten till familjebesök.

De familjemedlemmar som fått möjlighet att besöka De Fem har kunnat resa en gång per år i genomsnitt. Så är inte fallet med Olga och Adriana, hustrur till René och Gerardo, som aldrig har kunnat företa några besök, eftersom USA: s regering gett avslag på deras visumansökan vid flera tillfällen. De har inte kunnat träffa sina makar i över 10 års tid.

Vi ber alla människor av god vilja i världen, och särskilt i Sverige, att de ansluter sig till kampanjen för att få ett slut på den här orättvisan. I dag är det Fem Kubaner, men i morgon kan det vara Fem medborgare från vilket land som helst som faller offer för dubbelmoralen hos USA: s regering.

lördag 29 maj 2010

Danny Glover solidariserar sig med De Fem!


Skådespelaren Danny Glover är en av de röster som uttrycker sin solidaritet med De Fem Kubanerna fängslade i USA i nästan 12 års tid.

Följande YouTube-länkar är gjorda av Internationella Kommittén för De Fem.

1. Danny Glover läser ett brev från Gerardo Hernández, till sin hustru Adriana Pérez:2. Danny Glover läser ett brev från Adriana Pérez till Gerardo Hernández:3. Danny Glover läser berättelsen om Cardenal, sparven som en dag dök upp i Gerardos fängelsecell:

söndag 23 maj 2010

Brev från Ramón Labañino till Amineh Kakabaveh!
För några dagar sedan fick vi ett brev adresserat från U.S.P. McCreary i Kentucky. Det var Ramón Labañino som bad oss vidareförmedla ett svarsbrev till den svenska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (v)!

I sitt följebrev förklarade Ramón att han skriver från ”the hole” i U.S.P. McCreary där han befinner sig under svåra förhållanden. I och med återkomsten från Miami, med den nya, sänkta, straffsatsen, har han fått säkerhetsgraderingen sänkt från ”Maximum” till ”Low”. Därför kan han inte längre vistas bland sina medfångar på anstalten, som är ett hög säkerhetsfängelse. I stället befinner han sig i ”the hole”, i väntan på att bli överflyttad till en anstalt med lägre säkerhetsföreskrifter!

Vi publicerar nu hans brev, med originaltexten på spanska och översättning till svenska!

Brev från Amineh Kakabaveh (v) till De Fem!
Den 18 mars 2010 anordnade den Kubanska Nationalförsamlingens utrikesutskott ett debattforum online för parlamentariker med titeln ”An Injustice that has Already Gone on for 12 Years”.

I samband med detta uppmanades parlamentariker från hela världen att delta och skicka in solidaritetshälsningar eller debattinlägg med förslag på fortsatta aktioner för frigivningen av de Fem Kubanerna.

Den svenska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (v) skrev en hälsning till De Fem. Hälsningen som vi nu publicerar (med originaltext på engelska och översättning till spanska) skickades också till Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Fernando González och Ramón Labañino.

torsdag 6 maj 2010

Första maj 2010 i Stockholm - Till Kubas försvar!

Spanskspråkig video som visar demonstrationståget från Medborgarplatsen till Kungsträdgården: