måndag 31 maj 2010

Videohälsning från Ramón Labañinos hustru!

Hälsning till den svenska solidaritetsrörelsen från Elizabeth Palmeiro, Ramón Labañinos hustru:

Mitt namn är Elizabeth Palmeiro, jag är gift med Ramón Labañino, en av de Fem Kubanerna orättvist fängslade i USA för att bekämpa terrorismen som under 50 års tid orsakat död och lidande för människorna på Kuba.

Genom det här mediet vill jag motivera alla vänner i Sverige att ansluta sig till solidaritetskampanjen för att befria dessa män, eftersom det inom ramen för rättsväsendet i USA finns mycket lite kvar att göra. Orättvisan fullbordades i och med straffnedsättningen för tre av dem i slutet av 2009. Därför har vi som enda utväg den internationella solidariteten och mobiliseringen hos tusentals människor över hela världen, så att folk får reda på den fruktansvärda orättvisa som de fallit offer för, tack vare USA-regeringens dubbla standard: USA påstår sig bekämpa terrorismen, men skyddar och ger asyl till de riktiga terroristerna som har orsakat dödsfall bland det kubanska folket, samtidigt som de håller våra familjemedlemmar i fängelse, dessa män vars enda brott var att infiltrera terroristorganisationer i Förenta staternas territorium, för att varna de kubanska myndigheterna och därmed försöka förhindra mer död och lidande för vårt folk.

Vi släktingar till De Fem har liksom de blivit offer för de mest grundläggande brott mot våra mänskliga rättigheter, eftersom det krävs visum för att resa till USA och göra de familjebesök som vi är berättigade till. Visumkravet har utnyttjats av de olika nordamerikanska administrationerna för att förhindra oss rätten till familjebesök.

De familjemedlemmar som fått möjlighet att besöka De Fem har kunnat resa en gång per år i genomsnitt. Så är inte fallet med Olga och Adriana, hustrur till René och Gerardo, som aldrig har kunnat företa några besök, eftersom USA: s regering gett avslag på deras visumansökan vid flera tillfällen. De har inte kunnat träffa sina makar i över 10 års tid.

Vi ber alla människor av god vilja i världen, och särskilt i Sverige, att de ansluter sig till kampanjen för att få ett slut på den här orättvisan. I dag är det Fem Kubaner, men i morgon kan det vara Fem medborgare från vilket land som helst som faller offer för dubbelmoralen hos USA: s regering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar