fredag 26 september 2014

Öppet brev: Till USA:s folk och president Barack Obama

Många människor i olika delar av världen plågas idag av våldsaktioner vars syfte är att ingjuta panik, skräck och uppgivenhet. Terrorismen är ett plågoris, en förbannelse, som alltid måste avvisas och bekämpas. Oavsett om den organiseras eller understöds, öppet eller fördolt, av staters regeringar, eller om den utförs av extremistiska sekter. Och oavsett om den cyniskt draperas i undanflykter såsom tal om ”collateral damage”, eller om terrorgärningarna i psykopatisk anda av förövarna öppet försvaras och hyllas som rättfärdiga. Terrorismen är alltid ett brott mot mänskligheten.

Kuba och det kubanska folket har sedan tidigt 60-tal plågats av en terrorism som utgått från USA: territorium. Det är ett sorgligt men uppenbart faktum att myndigheter i USA genom åren till och med utbildat, organiserat, beväpnat och finansierat terrorism riktad mot Kuba. Och det är ett sorgligt men uppenbart faktum att USA:s myndigheter fortfarande ger en fristad åt terrorister som Luis Posada Carriles; en flygplanssprängare och professionell lönnmördare.

Under 90-talet organiserade Posada Carriles bombsprängningar mot kubanska turistanläggningar. De fem kubanska underrättelseagenterna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González verkade under 90-talet i Florida med uppgiften att samla information om de terroristiska gruppernas planer. Idag går Luis Posada Carriles fri på Miamis gator. De fem kubanerna som med fredliga medel samlade information om hot mot Kuba fängslades 1998, och tre av dem sitter än idag fängslade, 16 år efter gripandet.
Över hela världen har många människor reagerat med upprördhet mot att USA:s myndigheter skyddat terrorister och kastat terroristbekämpare i fängelse. Människor har upprörts över att USA inte samarbetat med Kuba, utan tvingat Kuba att låta sina agenter verka ”underjordiskt”. När det handlat om en sak som borde vara en gemensam angelägenhet.

Människor världen över har också upprörts över hur rättegången i Miami genomfördes; över åtalen och över straffen.

Vi är övertygade om att den överväldigande majoriteten av USA:s folk i den stund som fakta i fallet blir allmänt känt, skall kräva ett omedelbart slut på den orättvisa som drabbat de fem kubanska terroristbekämparna. Människorna i USA kommer att liksom FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden (2005) och Amnesty International (2010) uppmana regeringen i USA att handla för att för att sätta punkt för orättvisans fortgång.

Vi vill härmed uppmana USA:s president Barack Obama att utnyttja de befogenheter han besitter, och att utan dröjsmål se till att terroristbekämparna Antonio Guerrero, Gerardo Hernández och Ramón Labañino omedelbart friges.

Vi vill också uppmana USA:s president och regering att en gång för alla göra slut på traditionen av följsamhet gentemot de idag allt mer isolerade extremistiska och våldsbenägna grupperna i Miami. 

Vi vill uppmana USA:s president och regering att äntligen och en gång för alla överge den av en hel värld fördömda ekonomiska blockaden mot Kuba. 

Vår förhoppning är att USA:s president nu griper tillfället att förpassa en moraliskt förkastlig politik av aggression mot grannlandet Kuba till historiens sophög.

Stockholm; Sverige 20 september 2014
Cubanos Por Cuba
Svensk-Kubanska Föreningen
Kommittén Frige De Fem


tisdag 16 september 2014

Frige De Fem kubanerna! Frige de puertoricanska patrioterna Oscar López Rivera och Norberto González Claudio!

I samband med aktionsdagarna "5 dagar för de 5 kubanerna" i Washington DC i juni, träffade vi den puertoricanska självständighetskämpen Rafael Cancel Miranda (numera bosatt i Puerto Rico efter att ha tillbringat mer än 25 år i fängelse i USA). Så föddes initiativet om att utvidga vår kampanj för De Fem kubanerna, så att den även omfattar de puertoricanska patrioterna Oscar López Rivera och Norberto González Claudio.
Vid skrivande stund har slutdokumentet från det X:e kollokviet för De Fem, som hölls i Havanna 10-12 september, publicerats. Till vår glädje finner vi att vårt initiativ har förankring i den internationella solidaritetsrörelsen. På kollokviet i Havanna beslutade man nämligen att även verka för Oscar López Riveras frigivning!
Lördagen den 13 september var vi en liten grupp med medlemmar ur Kommittén Frige De Fem, Svensk-Kubanska Föreningen och föreningen Cubanos por Cuba, som demonstrerade utanför USA:s ambassad i Stockholm. Som brukligt var vi få, för att kunna komma fram till ambassadgrinden utan polistillstånd, och enligt gällande bestämmelser åberopa rätten till yttrandefrihet
På våra banderoller syntes De Fems ansikten. Nytt för i år var ett plakat med Oscar López Riveras ansikte, samt den puertoricanska flaggan som Rafael Cancel Miranda skickat oss.
Efter demonstrationen begav vi oss till La Mano, där hyllningen "En blomma för våra hjältar, Salvador Allende, Edelstam och alla offren för Pinochets diktatur", pågick.

Videoinspelningen visar hur bägge aktioner förlöpte:


måndag 15 september 2014

Representanter för De5 besöker EuropaDen 12 september 1998 fängslades i Miami, USA, de fem kubanska terrorismbekämparna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. Det har nu gått 16 år och fortfarande är tre av dem fängslade. Gerardo Hernández livstidsdom gäller fortfarande. Med anledning av detta pågår mellan den 4 september och den 6 oktober en internationell kampanj för deras frigivning.


Inom ramen för denna kampanj besöker René González och Fernando González (som efter avtjänad strafftid nu befinner sig i frihet) flera länder i Europa. René González med hustru Olga Salanueva inledde sin resa med att besöka Portugal. René höll där bland annat ett bejublat tal vid festen för Lissabon-tidningen Avante. 
I resplanen ingick även ett besök i London, men René har för andra gången i rad nekats inresevisum till Storbritannien; ett beslut som överklagats av 29 parlamentsledamöter och flera fackföreningsledare som stått för inbjudan. I Renés närvaro deltog hans fru Olga i ett protestmöte i det brittiska parlamentet den 10 september. 
Sista anhalten på resan var Paris, där René González närvarade vid tidningen L’Humanités årliga festivalI Lissabon sade René González: "Vi kommer aldrig att ge upp vår rätt att tillkännage de orättvisor som har begåtts. Förvissningen om att vi, till skillnad från åklagarsidan, hade moralen på vår sida har gett oss styrka. Vi visste att det vi gjort var rätt. Man kan inte döma människor för att de skyddat mänskligt liv, det mest värdefulla av allt”.
René tackade i sina fyra kubanska bröders namn för det internationella stöd och den sympati som de genom åren fått erfara.

I skrivande stund (16 september) väntas Fernando González komma till Spanien för en 5-dagars vistelse, innan han reser vidare till Belgien. I Bryssel kommer Fernando att delta i den årliga festivalen Che Presente!

Förhoppningsvis kommer René eller Fernando att inom en ganska snar framtid kunna göra en rundresa också i de nordiska huvudstäderna. Något som Renés dotter Irma gjorde våren 2011, då hon besökte flera orter och bland annat talade på ett möte med studenter och akademiker på Stockholms universitet.