fredag 26 september 2014

Öppet brev: Till USA:s folk och president Barack Obama

Många människor i olika delar av världen plågas idag av våldsaktioner vars syfte är att ingjuta panik, skräck och uppgivenhet. Terrorismen är ett plågoris, en förbannelse, som alltid måste avvisas och bekämpas. Oavsett om den organiseras eller understöds, öppet eller fördolt, av staters regeringar, eller om den utförs av extremistiska sekter. Och oavsett om den cyniskt draperas i undanflykter såsom tal om ”collateral damage”, eller om terrorgärningarna i psykopatisk anda av förövarna öppet försvaras och hyllas som rättfärdiga. Terrorismen är alltid ett brott mot mänskligheten.

Kuba och det kubanska folket har sedan tidigt 60-tal plågats av en terrorism som utgått från USA: territorium. Det är ett sorgligt men uppenbart faktum att myndigheter i USA genom åren till och med utbildat, organiserat, beväpnat och finansierat terrorism riktad mot Kuba. Och det är ett sorgligt men uppenbart faktum att USA:s myndigheter fortfarande ger en fristad åt terrorister som Luis Posada Carriles; en flygplanssprängare och professionell lönnmördare.

Under 90-talet organiserade Posada Carriles bombsprängningar mot kubanska turistanläggningar. De fem kubanska underrättelseagenterna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González verkade under 90-talet i Florida med uppgiften att samla information om de terroristiska gruppernas planer. Idag går Luis Posada Carriles fri på Miamis gator. De fem kubanerna som med fredliga medel samlade information om hot mot Kuba fängslades 1998, och tre av dem sitter än idag fängslade, 16 år efter gripandet.
Över hela världen har många människor reagerat med upprördhet mot att USA:s myndigheter skyddat terrorister och kastat terroristbekämpare i fängelse. Människor har upprörts över att USA inte samarbetat med Kuba, utan tvingat Kuba att låta sina agenter verka ”underjordiskt”. När det handlat om en sak som borde vara en gemensam angelägenhet.

Människor världen över har också upprörts över hur rättegången i Miami genomfördes; över åtalen och över straffen.

Vi är övertygade om att den överväldigande majoriteten av USA:s folk i den stund som fakta i fallet blir allmänt känt, skall kräva ett omedelbart slut på den orättvisa som drabbat de fem kubanska terroristbekämparna. Människorna i USA kommer att liksom FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden (2005) och Amnesty International (2010) uppmana regeringen i USA att handla för att för att sätta punkt för orättvisans fortgång.

Vi vill härmed uppmana USA:s president Barack Obama att utnyttja de befogenheter han besitter, och att utan dröjsmål se till att terroristbekämparna Antonio Guerrero, Gerardo Hernández och Ramón Labañino omedelbart friges.

Vi vill också uppmana USA:s president och regering att en gång för alla göra slut på traditionen av följsamhet gentemot de idag allt mer isolerade extremistiska och våldsbenägna grupperna i Miami. 

Vi vill uppmana USA:s president och regering att äntligen och en gång för alla överge den av en hel värld fördömda ekonomiska blockaden mot Kuba. 

Vår förhoppning är att USA:s president nu griper tillfället att förpassa en moraliskt förkastlig politik av aggression mot grannlandet Kuba till historiens sophög.

Stockholm; Sverige 20 september 2014
Cubanos Por Cuba
Svensk-Kubanska Föreningen
Kommittén Frige De Fem


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar