måndag 9 december 2013

Organisationer i Sverige understryker sitt engagemang för De Fem

Den 5 december 2013 samlades i Stockholm representanter för organisationer som i Sverige verkar för rättvisa och frihet för De Fem. Sammankomsten hade arrangerats av föreningen Cubanos por Cuba (Kubaner för Kuba).

Efter det att de församlade hälsats välkomna av Kubas ambassadör Francisco Florentino redogjorde riksdagsledamoten Torbjörn Björlund (v) för sitt besök på Kuba, där han fick tillfälle att träffa och intervjua René González. Han berättade också om det arbete för De Fem som bedrivs i Riksdagen. De närvarande tog med glädje emot beskedet att en andra interpellationsdebatt ska äga rum måndagen den 9 december. Debattörerna är Torbjörn Björlund och utrikesminister Carl Bildt (m). De församlade organiserade direkt en ”delegation”, med uppgift att som åhörare närvara under debatten.

Därefter underhöll Xavier Castro med egna sånger, och framförde solidaritetshälsningar från Olof Palme-kommittén Medborgarnas Revolution, kultur- och solidaritetsföreningen Oswaldo Guayasamín, Nicaraguanska solidaritetskommittén Carlos Fonseca Amador och Sandinistiska ledargruppen Nora Astorga.

Efter en premiärvisning av dokumentären som skildrar tillkomsten av affischen ”Obama Give Me Five”, skapad av Jorge Martel, berättade representanten för Cubanos por Cuba, Carlos Bretón, om sina erfarenheter från den internationella sammankomsten för De Fem, som ägde rum i Havanna 11-13 september; och från den Nionde Sammankomsten i Holguín för De Fem och mot terrorism, som hölls 13-17 november. 

Som nästa punkt rapporterade Vania Ramírez, samordnare för Svenska Kommittén Frige De Fem, om det i Sverige pågående arbetet för den internationella kraftsamlingen; som har siktet inställt på den stora sammankomsten i London (International Commission of Inquiry into the case of the Cuban Five), som ska äga rum 7-8 mars nästa år.

När de församlade avslutade mötet så skedde det i en anda av beslutsamhet om att tillsammans solidariskt göra allt för att stärka arbetet för rättvisa och frihet för Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón och René.

Svenska Kommittén Frige De Fem, Svensk-Kubanska Föreningen, Föreningen Cubanos por Cuba


torsdag 5 december 2013

Kuba visar sin vilja till dialog med USAUSA kräver omedelbar frigivning av agenten Alan Gross som sitter fängslad på Kuba för omstörtande verksamhet och smuggling av olaglig utrustning. Kuba svarar att de gärna deltar i en dialog med USA och vill då i ömsesidig anda förhandla om de fyra kubanska antiterroristerna som fortfarande sitter fängslade i USA.

Den 3 december, rapporterade medier att 66 senatorer i USA skickat brev till president Barack Obama om den nordamerikanske medborgaren Alan Gross, som sitter i fängelse på Kuba. Senatorerna uppmanade presidenten att ge prioritet till humanitära frigivning av Gross och vidta de åtgärder som är av " nationellt intresse " och att USA skyndar på för att uppnå hans frigivning. Obama svarade att han skulle ge sitt stöd i att uppnå detta mål.

Svaret från Kubas Utrikesdepartement kommer från chefen för den nordamerikanska avdelningen, Josefina Vidal Ferreiro: "Den kubanska regeringen upprepar sin beredvillighet att omedelbart inleda en dialog med USAs regering för att finna en lösning på fallet med Alan Gross på grundval av ömsesidighet, och som tar upp de humanitära problem som Kuba har haft i samband med fallet med de fyra kubanska antiterrorister som är fängslade i USA.”

Josefina Vidal Ferreiro fortsätter: ”Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando Gonzalez, som är en del av den grupp av ursprungligen fem, som mött en lång och orättvis fängelsedom för brott som de inte begått och aldrig blev testade. Deras fängelsevistelse har en hög mänsklig kostnad för dem och deras familjer. De har inte sett sina barn växa upp, de har förlorat mödrar, fäder och bröder, på grund av hälsoproblem och har separerats från sina familjer och sitt land i över 15 år."

Josefina Vidal hänvisade också till den del av uttalandet från senatorerna som insisterade på ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av Alan Gross, med argumentet att hans fängelsestraff är omotiverad, och påminde om att:

"Alan Alan Gross greps, åtalades och straffades för brott mot kubanska lagar, för att genomföra ett program som finansieras av USAs regeringen som syftar till att destabilisera kubanska konstitutionella ordningen, genom att upprätta olagliga kommunikationssystem och dold, icke - kommersiell teknik. Dessa åtgärder utgör allvarliga brott som straffas hårt i de flesta länder, inklusive USA.”

Alan Gross fick en anständig och human behandling sedan han greps.
Kuba förstår den humanitära oron i fallet med Alan Gross, men anser att USAs regeringen har ett direkt ansvar för sin situation och situationen för hans familj, och som sådan bör arbeta med den kubanska regeringen att finna en lösning.

Cubadebate 131204 (Uttalande från Kubas UD)
Foto: www.cubadebate.cu
Översättning: Achim Rödner
 

lördag 30 november 2013

Den internationella sammankomsten i Holguín manar till enighet och intensiv aktivitet för De FemFör nionde året i rad organiserades, under dagarna 13-17 november, en internationell sammankomst för De Fem i Holguín på Kuba (IX International Colloquium for the Freedom of the Five Cuban Heroes and Against Terrorism). Närmare 300 delegater från 51 olika länder deltog. Den svenska rörelsen för rättvisa och frihet för De Fem, representerades av Evelio Quevedo Fernández. Evelio tillhör svenska Cubanos por Cuba, och på mötet i Holguín uppmärksammades han för sin kraftfulla maning till internationell kraftsamling för stöd till opinionsbildningen i USA; som är huvudfronten i vår gemensamma kamp mot justitiemordet och frihet för De Fem. 

Naturligtvis var den mest uppmärksammade deltagaren i Holguín René González; den av De fem som efter att ha varit frihetsberövad i 15 år nu kunnat återvända till Kuba. René, som förklarat att han ser som stora uppgift att nu delta i kampen för sina fyra fortfarande fängslade kamrater, möttes i Holguín med värme och entusiasm.

Också Ramsey Clark, justitieminister i USA på 60-talet, möttes med värme; och tilldelades under sammankomsten Republiken Kubas Solidaritetsmedalj.Alicia Jrapko, samordnare för Den Internationella Kommittén för Frihet för De Fem (med säte i Kalifornien i USA), tillkännagav att en tredje kampanj Fem Dagar för De Fem i Washington, nu är planerad till början av juni 2014. Och redan i mars (7-8/3) 2014 kommer Den Internationella Kommissionen för undersökning av fallet med De Fem Kubanerna att ha sitt möte i London. Om den i Europa pågående kampanjen inför London-mötet fick delegaterna i Holguín information genom Rob Miller, kampanjsamordnare i Storbritannien. Mobiliseringen inför och under London-mötet är något som, enligt Miller, med stor beslutsamhet bör drivas av alla kommittéer för De Fem, världen över.
 
Sergio Marioni, ordförande i den italienska föreningen för vänskap med Kuba, berättade att 55 kända personer ställt sig bakom ett brev till USA:s president Barack Obama. I brevet ställs kravet att 15 år av orättvisa måste få ett slut ( http://www.vitadura.it/ ).

Edith Glaif, legendarisk medlem av Argentinas förbund för Mänskliga Rättigheter och grundare av Argentinas Kommitté för De Fem, tilldelades för sin ihärdiga kamp en vänskapsmedalj.

I det av årets Holguín-möte antagna uttalandet berördes den aktuella juridiska situationen. Den stora frågan är ju när överklagandet med anledning av de uppdagade olagliga och mycket omfattande utbetalningarna till gentemot De Fem fientligt inställda journalister, som USA-myndigheter i hemlighet gjorde vid tidpunkten för rättegången mot De Fem, ska komma upp i den federala distriktsdomstolen i Miami. Bestickningen av journalisterna från målsägarens (regeringens) sida är enligt De Fems försvarsadvokater något exempellöst i rättsväsendets historia! Om juridiken finge råda, i detta hittilldags av politik korrumperade rättsfall skall, enligt försvarsadvokaterna, domarna mot Antonio, Fernando, Gerardo och Ramón omedelbart rivas upp.

Uttalandet underströk att vid sidan av den juridiska kampen så är det på den politiska fronten som kommittéerna för De Fem måste fortsätta att verka. Det betyder att sprida kunskap om fallet och att till Obama rikta uppmaningen att fatta beslutet att sätta punkt för justitiemordet. Obama har den möjligheten, och han måste bringas till insikt att människor världen över inte accepterar att USA ger människor, som med fredliga medel verkat med avsikten att förhindra terroraktioner, långa fängelsestraff; samtidigt som terrorister tillåts att i frihet planera sina dåd.

Att USA måste upphöra med att skydda terrorister var en punkt som togs upp mötet i Holguín. I mötets uttalande krävs att ”USA:s regering utlämnar terroristen Luis Posada Carriles till Venezuela, som i enlighet med landets lagar rörande brott mot mänskliga rättigheter begärt honom utlämnad”. Att USA tillåter att flygplansbombaren, lönnmördaren och torteraren Posada, liksom andra kända terrorister, att i frihet verka i Miami och andra delar av USA, är en skandal som mötena i Holguín försökt fästa världens uppmärksamhet på. Denna skandal är inte en fråga som endast berör Kuba, Venezuela och USA, utan hela världssamfundet. Liksom förhållandet att anti-terrorister kastats i fängelse i USA! Och att, som årets Holguín-uttalande påpekar: USA har beslutat att anti-terroristen Gerardo Hernández skall tvingas kvar i fängelse till sin död.  

Uttalandet från Holguín avslutas med orden:
Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando och René kommer att alltid vara De Fem. Till den dag de alla är fria. Och vi måste arbeta outtröttlig till den dagen förverkligas.
Omedelbar och villkorslös frihet!
Holguín, den 17 november 2013.

söndag 17 november 2013

Stöd från Sverige till De Fem Kubanerna


Medan den nionde årliga sammankomsten pågick i Holguín på Kuba, för frihet för De Fem och mot terrorism, har förberedelserna här i Sverige för mötet i London 7-8 mars 2014 fortskridit.

Sedan lanseringen av web-sidan Voices for the Five har solidaritetshälsningar också strömmat in från Sverige. Både från kända namn inom politik, kultur och juridik och från aktivister. Och från andra som önskat ge sitt stöd.

Med stor glädje kan vi nu konstatera att sex kända personer ställt upp som 'endorsers' till The International Commission of Inquiry into the Case of the Cuban Five (dvs. som 'uppbackare' av kommissionen).

Dessa är:
Thage G.Peterson; före detta justitie- och försvarsminister; och f.d. talman i Sveriges Riksdag
Kenneth Lewis; advokat och f.d. ordförande i den svenska sektionen av Advokater utan gränser
Etienne Glaser; skådespelare, regissör och pjäsförfattare
Lena Granhagen; skådespelerska, sångerska
Jan Lindholm; riksdagsledamot, Miljöpartiet
Torbjörn Björlund; riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Det bör noteras att två av dessa, Kenneth Lewis och Torbjörn Björlund, har förklarat att de kommer att vara i London under mars; för att aktivt delta i arbetet med kommissionen.

Kommittén Frige De Fem, i Sverige

torsdag 31 oktober 2013

Höj din röst för De Fem Kubanerna! Ny webbaserad kampanj!


Hej vän av rättvisa och anständighet!

Vi ber dig att bidra med ditt namn till ett mycket viktigt upprop. Det handlar om en ny internationell kampanj för De Fem Kubanerna (’The Cuban Five’).

Voices for the Five (Röster för De Fem) är webbsidan för en nystartad kampanj som samlar personer från världens alla hörn kring kravet på frihet för De Fem Kubanerna. 

René González, anhöriga till De Fem och internationellt kända personer som skådespelerskan Emma Thompsson, författarna John Le Carré och Alice Walker, Nobelpristagarna Adolfo Pérez Esquivel och Mairead Maguire, och många fler, har redan med sina namn anslutit sig till kampanjen. Du kan också ansluta dig, genom att gå in på:
 
Det tar inte mer än tio sekunder, och om du ger dig ytterligare några sekunder kan du dessutom sända en personlig hälsning. Det går också att bidra med foto eller videohälsning.

Besök www.voicesforthefive.com idag, och läs igenom den fullständiga listan med undertecknare och hälsningar från vänner världen över. Förutom att bidra med ditt namn kan du se hur du kan delta och stödja International Commission of Inquiry into the Case of The Cuban Five, som kommer att samlas i London, Law Society, 7-8 mars 2014.

”I rättssalen kommer vi aldrig att rättvisa; det vet vi. Det här fallet handlar om politik. Vi litar till solidaritetens kraft. Bara en jury bestående av en miljon människor, människor som du, kan åstadkomma rättvisa för dessa män.”
Elizabeth Palmeiro, hustru till Ramón Labañino

De fyra som fortfarande är fängslade har varit så i mer än 15 år nu. Vi måste förena oss och se till att vår röst hörs i Vita Huset. Vi måste kämpa till den dagen då alla fem har förenats med sina familjer på Kuba.

Stöd Kommissionen för undersökning (International Commission of Inquiry into the Case of The Cuban Five) som skall samlas i mars 2014! 

Stöd De Fem!
Tack!!