torsdag 5 december 2013

Kuba visar sin vilja till dialog med USAUSA kräver omedelbar frigivning av agenten Alan Gross som sitter fängslad på Kuba för omstörtande verksamhet och smuggling av olaglig utrustning. Kuba svarar att de gärna deltar i en dialog med USA och vill då i ömsesidig anda förhandla om de fyra kubanska antiterroristerna som fortfarande sitter fängslade i USA.

Den 3 december, rapporterade medier att 66 senatorer i USA skickat brev till president Barack Obama om den nordamerikanske medborgaren Alan Gross, som sitter i fängelse på Kuba. Senatorerna uppmanade presidenten att ge prioritet till humanitära frigivning av Gross och vidta de åtgärder som är av " nationellt intresse " och att USA skyndar på för att uppnå hans frigivning. Obama svarade att han skulle ge sitt stöd i att uppnå detta mål.

Svaret från Kubas Utrikesdepartement kommer från chefen för den nordamerikanska avdelningen, Josefina Vidal Ferreiro: "Den kubanska regeringen upprepar sin beredvillighet att omedelbart inleda en dialog med USAs regering för att finna en lösning på fallet med Alan Gross på grundval av ömsesidighet, och som tar upp de humanitära problem som Kuba har haft i samband med fallet med de fyra kubanska antiterrorister som är fängslade i USA.”

Josefina Vidal Ferreiro fortsätter: ”Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando Gonzalez, som är en del av den grupp av ursprungligen fem, som mött en lång och orättvis fängelsedom för brott som de inte begått och aldrig blev testade. Deras fängelsevistelse har en hög mänsklig kostnad för dem och deras familjer. De har inte sett sina barn växa upp, de har förlorat mödrar, fäder och bröder, på grund av hälsoproblem och har separerats från sina familjer och sitt land i över 15 år."

Josefina Vidal hänvisade också till den del av uttalandet från senatorerna som insisterade på ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av Alan Gross, med argumentet att hans fängelsestraff är omotiverad, och påminde om att:

"Alan Alan Gross greps, åtalades och straffades för brott mot kubanska lagar, för att genomföra ett program som finansieras av USAs regeringen som syftar till att destabilisera kubanska konstitutionella ordningen, genom att upprätta olagliga kommunikationssystem och dold, icke - kommersiell teknik. Dessa åtgärder utgör allvarliga brott som straffas hårt i de flesta länder, inklusive USA.”

Alan Gross fick en anständig och human behandling sedan han greps.
Kuba förstår den humanitära oron i fallet med Alan Gross, men anser att USAs regeringen har ett direkt ansvar för sin situation och situationen för hans familj, och som sådan bör arbeta med den kubanska regeringen att finna en lösning.

Cubadebate 131204 (Uttalande från Kubas UD)
Foto: www.cubadebate.cu
Översättning: Achim Rödner
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar