lördag 30 november 2013

Den internationella sammankomsten i Holguín manar till enighet och intensiv aktivitet för De FemFör nionde året i rad organiserades, under dagarna 13-17 november, en internationell sammankomst för De Fem i Holguín på Kuba (IX International Colloquium for the Freedom of the Five Cuban Heroes and Against Terrorism). Närmare 300 delegater från 51 olika länder deltog. Den svenska rörelsen för rättvisa och frihet för De Fem, representerades av Evelio Quevedo Fernández. Evelio tillhör svenska Cubanos por Cuba, och på mötet i Holguín uppmärksammades han för sin kraftfulla maning till internationell kraftsamling för stöd till opinionsbildningen i USA; som är huvudfronten i vår gemensamma kamp mot justitiemordet och frihet för De Fem. 

Naturligtvis var den mest uppmärksammade deltagaren i Holguín René González; den av De fem som efter att ha varit frihetsberövad i 15 år nu kunnat återvända till Kuba. René, som förklarat att han ser som stora uppgift att nu delta i kampen för sina fyra fortfarande fängslade kamrater, möttes i Holguín med värme och entusiasm.

Också Ramsey Clark, justitieminister i USA på 60-talet, möttes med värme; och tilldelades under sammankomsten Republiken Kubas Solidaritetsmedalj.Alicia Jrapko, samordnare för Den Internationella Kommittén för Frihet för De Fem (med säte i Kalifornien i USA), tillkännagav att en tredje kampanj Fem Dagar för De Fem i Washington, nu är planerad till början av juni 2014. Och redan i mars (7-8/3) 2014 kommer Den Internationella Kommissionen för undersökning av fallet med De Fem Kubanerna att ha sitt möte i London. Om den i Europa pågående kampanjen inför London-mötet fick delegaterna i Holguín information genom Rob Miller, kampanjsamordnare i Storbritannien. Mobiliseringen inför och under London-mötet är något som, enligt Miller, med stor beslutsamhet bör drivas av alla kommittéer för De Fem, världen över.
 
Sergio Marioni, ordförande i den italienska föreningen för vänskap med Kuba, berättade att 55 kända personer ställt sig bakom ett brev till USA:s president Barack Obama. I brevet ställs kravet att 15 år av orättvisa måste få ett slut ( http://www.vitadura.it/ ).

Edith Glaif, legendarisk medlem av Argentinas förbund för Mänskliga Rättigheter och grundare av Argentinas Kommitté för De Fem, tilldelades för sin ihärdiga kamp en vänskapsmedalj.

I det av årets Holguín-möte antagna uttalandet berördes den aktuella juridiska situationen. Den stora frågan är ju när överklagandet med anledning av de uppdagade olagliga och mycket omfattande utbetalningarna till gentemot De Fem fientligt inställda journalister, som USA-myndigheter i hemlighet gjorde vid tidpunkten för rättegången mot De Fem, ska komma upp i den federala distriktsdomstolen i Miami. Bestickningen av journalisterna från målsägarens (regeringens) sida är enligt De Fems försvarsadvokater något exempellöst i rättsväsendets historia! Om juridiken finge råda, i detta hittilldags av politik korrumperade rättsfall skall, enligt försvarsadvokaterna, domarna mot Antonio, Fernando, Gerardo och Ramón omedelbart rivas upp.

Uttalandet underströk att vid sidan av den juridiska kampen så är det på den politiska fronten som kommittéerna för De Fem måste fortsätta att verka. Det betyder att sprida kunskap om fallet och att till Obama rikta uppmaningen att fatta beslutet att sätta punkt för justitiemordet. Obama har den möjligheten, och han måste bringas till insikt att människor världen över inte accepterar att USA ger människor, som med fredliga medel verkat med avsikten att förhindra terroraktioner, långa fängelsestraff; samtidigt som terrorister tillåts att i frihet planera sina dåd.

Att USA måste upphöra med att skydda terrorister var en punkt som togs upp mötet i Holguín. I mötets uttalande krävs att ”USA:s regering utlämnar terroristen Luis Posada Carriles till Venezuela, som i enlighet med landets lagar rörande brott mot mänskliga rättigheter begärt honom utlämnad”. Att USA tillåter att flygplansbombaren, lönnmördaren och torteraren Posada, liksom andra kända terrorister, att i frihet verka i Miami och andra delar av USA, är en skandal som mötena i Holguín försökt fästa världens uppmärksamhet på. Denna skandal är inte en fråga som endast berör Kuba, Venezuela och USA, utan hela världssamfundet. Liksom förhållandet att anti-terrorister kastats i fängelse i USA! Och att, som årets Holguín-uttalande påpekar: USA har beslutat att anti-terroristen Gerardo Hernández skall tvingas kvar i fängelse till sin död.  

Uttalandet från Holguín avslutas med orden:
Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando och René kommer att alltid vara De Fem. Till den dag de alla är fria. Och vi måste arbeta outtröttlig till den dagen förverkligas.
Omedelbar och villkorslös frihet!
Holguín, den 17 november 2013.

söndag 17 november 2013

Stöd från Sverige till De Fem Kubanerna


Medan den nionde årliga sammankomsten pågick i Holguín på Kuba, för frihet för De Fem och mot terrorism, har förberedelserna här i Sverige för mötet i London 7-8 mars 2014 fortskridit.

Sedan lanseringen av web-sidan Voices for the Five har solidaritetshälsningar också strömmat in från Sverige. Både från kända namn inom politik, kultur och juridik och från aktivister. Och från andra som önskat ge sitt stöd.

Med stor glädje kan vi nu konstatera att sex kända personer ställt upp som 'endorsers' till The International Commission of Inquiry into the Case of the Cuban Five (dvs. som 'uppbackare' av kommissionen).

Dessa är:
Thage G.Peterson; före detta justitie- och försvarsminister; och f.d. talman i Sveriges Riksdag
Kenneth Lewis; advokat och f.d. ordförande i den svenska sektionen av Advokater utan gränser
Etienne Glaser; skådespelare, regissör och pjäsförfattare
Lena Granhagen; skådespelerska, sångerska
Jan Lindholm; riksdagsledamot, Miljöpartiet
Torbjörn Björlund; riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Det bör noteras att två av dessa, Kenneth Lewis och Torbjörn Björlund, har förklarat att de kommer att vara i London under mars; för att aktivt delta i arbetet med kommissionen.

Kommittén Frige De Fem, i Sverige