söndag 28 mars 2010

Inbjudan till aktion i Stockholm den 3 april

Kommittén Frige de Fem och Svensk-Kubanska Föreningen ordnar en gående aktion för de Fem i Stockholm lördagen den 3 april. Samling sker utanför Latinamerikanska bokhandeln, Drottninggatan 91 klockan 11.30.

Deltagare får gärna föranmäla sig till telefon 0704932856 eller e-post libertadalos5.estocolmo@gmail.com.

Video från aktionen för Olga och AdrianaHär finns nu en spanskspråkig film från aktionen i Stockholm som medlemmar ur Kommittén Frige de Fem och Svensk-Kubanska föreningen genomförde på 8 mars.

torsdag 25 mars 2010

8 mars - Aktion för Olga och Adriana i Stockholm

Måndagen den 8 mars deltog medlemmar ur Kommittén Frige de Fem och Stockholmsavdelningen för Svensk-kubanska föreningen i den årliga manifestationen som organiserades av 8-mars-kommittén i Stockholm. Det var en entusiastisk grupp som trotsade kylan och samlades vid Södermalmstorg (Slussen), för att dela ut flygblad och uppmana alla förbipasserande att ansluta till den Internationella Kampanjen för Olgas och Adrianas rätt att besöka sina makar i fängelse. Därefter tågade vi till Medborgarplatsen med facklor, affischer med bilder på anhöriga till de Fem, en banderoll med bild på de Fem och en nytillverkad banderoll (dagen till ära) med Olgas och Adrianas ansikten.

Genom den här aktionen solidariserade vi oss med Olga och Adriana och uppmärksammade uppmaningen från deltagarna i konferensen Frige de Fem, som hölls i Holguín i november 2009, att föra fram dessa tappra kubanska kvinnors talan i samband med alla solidariska aktioner som bjuds.

Stockholm ansluter sig till den internationella opinionen som säger: I väntan på att de Fem Kubanerna blir frigivna, kräver vi att USA:s myndigheter omedelbart utfärdar humanitära visum åt Adriana Pérez och Olga Salanueva, samt multipla visum åt övriga anhöriga till de Fem Kubanerna!