onsdag 27 mars 2013

Storbritanniens utrikesminister William Hague bekräftar att landets regering uppmärksammar fallet med de fem i USA fängslade kubanerna
Utrikesminister William Hague har, i en brevväxling med parlamentsledamoten Harriet Harman – kring frågan om hustrurnas rätt till att besöka De5 – bekräftat att ”den brittiska ambassaden i Washington fortsätter att noga följa situationen”.

De5 är fem kubaner som orättvist åtalats, dömts och kastats i fängelse av USA:s regering. Hustrurna till två av fångarna, Olga Salanueva och Adriana Pérez, har nekats rätt till besök. Visumansökningar har avslagits vid tio skilda tillfällen. 

Organisationer som verkar för mänskliga rättigheter har fördömt rättegången och behandlingen av familjerna. Amnesty International beskriver behandlingen av de fem fängslade som ”stående i motsats till både vedertagna regler för human behandling av fångar och till staters förpliktelse att värna familjelivet”.

Mr Hague har uttryckt att ”vi är medvetna om att människor här i Storbritannien är engagerade i frågan om möjlighet till besök för Mrs Pérez and Mrs Salanueva”. (…)

Redan har 126 parlamentsledamöter i Storbritannien signerat en motion (EDM 497) med kravet att Olga och Adriana ska garanteras rätt till att besöka sina män. Alla partier i parlamentet är representerade bland undertecknarna. Omfattningen i uppbackningen är den nionde, vad gäller antalet undertecknare, under denna parlamentssäsong, som inkluderar 1200 motioner.

Rob Miller, talesman för ”Cuba Solidarity campaign”, kommenterar:
Återigen påvisas, genom denna motion, det existerande djupet och bredden i engagemanget i Storbritannien för rättvisa för dessa fem modiga män och deras familjer. Vi hoppas att president Obama kommer att göra det rätta genom att sätta stopp för en fortsatt kränkning av mänskliga rättigheter. Kränkningar som USA:s regering och myndigheter burit ansvaret för.”

måndag 25 mars 2013

Hälsning från Fernando González till vännerna i SverigeFrån fängelset i Safford, Arizona, har vi nåtts av en hälsning från Fernando González. Hans brev är daterat den 3 mars 2013.

Fernando, som 2001 dömdes till 19 års fängelse och därefter fått straffet nedsatt till drygt 17 år, kommer, om inte förr, att friges den 24 februari 2014.

Han skriver:
Om jag friges nästa år tänker jag ägna all man kraft och mitt liv åt kampen för frigivning av Gerardo, Ramón och Tony. Om de inte då redan är tillbaka på ön. Så tror jag att jag bäst kan ge mitt bidrag.”

Fernando berör också frågan om en möjlig utväxling med den på Kuba spiondömde USA-medborgaren Alan Gross:
Som ni har noterat, vad gäller den individ som nu avtjänar ett straff på Kuba – för brott mot staten – så har etablerade medier i USA tvingats nämna The Cuban Five. Trots det tidigare långvariga nedtystandet av vår situation. 

Även om jag är skeptisk till utsikten att USA:s regering tar sitt förnuft till fånga och tar sitt ansvar, vilket den borde göra, för denna individ, och förhandlar fram en lösning på detta problem, så finns där trots allt ett litet hopp. Om så skulle ske så öppnar det för en möjlighet för oss fem att samtidigt kunna återvända till Kuba.

Om saken skulle utvecklas på det sättet, så vore det något som inte skulle kunna ske utan stödet från många vänner. Inkluderande alla våra vänner i Sverige.
 
Om saken utvecklas annorlunda, och inte så lyckligt, så kommer jag om ett år att ansluta mig till er i Sverige och alla andra vänner runt om i världen. I kampen för frihet för mina kamrater. Något som jag ser som en ära.”

Fernando avslutar med en hälsning till alla vänner i Sverige, och uttrycker sin tacksamhet och uppskattning.

Och tillägger att han ”hoppas att vintern i Sverige inte varit allt för hård, och att ni nu kan se fram emot våren”.

söndag 10 mars 2013

Kampanjen för De5 fokuserar på Washington


I och utanför USA trappar nu rörelsen för frisläppande av de fem kubanska terroristbekämparna upp ansträngningarna för att sätta press på Obama och makthavarna i Washington. Det handlar om uppmaningar att göra slut på justitiemordet, riktade till dem som har makten att gå kravet på rättvisa till mötes. Det handlar också om kontakter med till exempel medlemmar av USA:s kongress som uttryckt kritik av behandlingen av de fem kubanerna och som förordat en förändring av USA:s politik mot Kuba.

Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández och Ramón Labañino, dömda till mellan 17 år och livstid, sitter fängslade sedan 1998. Ett överklagande baserat på allvarliga juridiska oegentligheter är sedan många månader inlämnat till domstolen i Miami. I dagsläget har domstolens ordförande, Joan Lenard, inte annonserat om hon ens tänker beakta det. Överklagandet baserar sig bland annat på att USA:s regering genom sitt utrikesdepartements förgreningar i samband med rättegång mot De5 olagligt betalade ut stora summar till ett stort antal journalister som i medier i Miami angrep de åtalade och Kuba i allmänhet.

Den femte av de dömda 2001 kubanerna, René González, sitter inte längre i fängelse, med är tvingad att under tre år stanna i Florida under övervakning. Situationen innebär, med tanke på högerextremisternas hatfulla inställning och våldsbenägenhet, en överhängande fara för René González.

I Europa har på senare tid parlamentet i Skottland uppmärksammat fallet och ett stort antal parlamentariker i Tyskland och Storbritannien har vänt sig till USA:s president och till justitieministern Eric Holder, med uppmaningar till åtgärder för att skapa rättvis för De5.

Ett stort antal organisationer I Europa som arbetar för solidaritet med Kuba bildade i november vid ett möte i Berlin en samordningsgrupp för arbetet för rättvisa för De5. Närmast på dagordningen står en gemensam aktion i form av initiativ från parlamentariker runt om i Europa. Det handlar om ett brev till USA:s nya utrikesminister John Kerry. Initiativ till direkta kontakter med kongressledamöter i Washington skall också tas.

Den kanadensiska professorn i journalistik vid universitetet i Halifax – Stephen Kimber – har i ett mycket utförligt öppet brev vänt sig direkt till USA:s president Barack Obama; i vilket han uppmanar Obama att ta sig an fallet med De5, och att se till att de fem kubanerna friges. (Brevet i sin helhet finns tillgängligt på www.freethefive.org  ) Stephen Kimber har ägnat de senaste tre åren åt forskning kring fallet med De5, och under 2013 kommer resultatet i form av en bok, What Lies Across the Water: The Real Story of the Cuban Five, att publiceras.

Den Internationella Kommittén för Frihet för De5 Kubanerna, med söte i Oakland, Kalifornien, kommer att, tillsammans med organisationen i USA, National Committee to free the Cuban Five, under året organisera en stor manifestation för De5. Aktionen, Fem dagar för De5, skall gå av stapeln i Washington den 30 maj till 5 juni. Tanken är att parlamentariker och andra engagerade från hela världen skall delta. 

Allt handlar om att klargöra för beslutsfattarna i USA att världen är medveten om det absurda fallet och justitiemordet som drabbat de fem kubanerna. Och att på så sätt uppväga den politiskapressen från den hatfulla och mäktiga högerextremistiska lobbyn i Miami; och deras uppbackare.

lördag 9 mars 2013

Hälsning från Gerardo Hernández till vännerna i Sverige
Under alla år av umbäranden sedan frihetsberövandet 1998 har de i USA orättvist fängslade kubanerna – Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González – uppvisat en aldrig sviktande moral. Deras ståndaktighet och tillförsikt bottnar i att de vet att vad de gjort varit rätt och riktigt. Det är De Fem, och inte Miamis och USA:s rättsmaskineri, som hela tiden stått för anständighet, humanitet och förnuft.

Den obrutna moralen och tillförsikten om att rättvisan till slut skall segra präglar också den hälsning från det kaliforniska högsäkerhetsfängelset Victorville, (daterad den 18 februari 2013), som Gerardo sänt till vännerna i Sverige. Samtidigt utrycker han en otålighet som bottnar i den juridiska kvarnens långsamhet. Det handlar om det speciella överklagandet (enligt § 2255)som nu ligger i domstolen i Miami. Paragrafen handlar om rätt till omprövning av dem om nya omständigheter uppdagas. I fallet med De Fem handlar överklagandet bland annat om att USA:s utrikesdepartement under tiden för rättegången olagligt utbetalade minst i närheten av en miljon dollar till åtminstone 27 olika journalister (skandalens hela omfattning är inte klarlagd ännu). Deras skriverier bestod i hets mot De Fem och Kuba. ”Jag hoppas att hon inte tänker ta alltför lång tid på sig …”, skriver Gerardo om domaren Joan Lenard, på vars bord ärendet nu ligger. 

Gerardo utrycker sin och sina fyra kamraters tacksamhet för det arbete för rättvisans seger som vännerna till De Fem i Sverige utfört, och planerar att utföra.

Avslutningen på Gerardos hälsning till vännerna i Sverige lyder:
 Jag vet att den dagen kommer när vi ska kunna tacka er alla personligt. Ert stöd kommer att leda till att detta blir möjligt! En stor kram!”

Gerardo

lördag 2 mars 2013

Kuba protest i fallet René González
Den 28 februari tillkännagav Kubas utrikesministerium, genom chefen för ministeriets USA-avdelning Josefina Vidal, en kraftfull protest mot ett uttalande från USA:s utrikesministerium. 

Bakgrunden var att USA:s myndigheter vägrat låta kubanska diplomater, stationerade vid Kubas intressekontor i Washington, träffa den ur fängelset frisläppte, men i Florida kvarhållne, medlemmen av De5, René González. Denne, som enligt domstolen i Miami måste stanna under övervakning i Florida ytterligare två år, har också fått avslag på ansökningar om tillstånd att resa utanför delstatens gränser.

USA:s utrikesdepartement har nu hävdat att förbudet mot att kubanska diplomater träffar González är i linje med den praxis rörande reserestriktioner som båda parterna, USA och Kuba, tillämpar.

Denna motivering fick Josefina Vidal att reagera med tydlig skärpa. Hon säger i sitt uttalande att hon inte förstår vad det är för gemensam praxis (”reciprocity”) som USA:s UD pratar om. Och hon understryker att alla ansökningar från USA:s intressekontor att besöka på Kuba frihetsberövade USA-medborgare undantagslöst beviljats. Hon nämner aktuella exempel på detta som handlat om USA-diplomaters besök i provinserna Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Artemisa och Mayabeque.

Samma dag, den 28 februari, utryckte i Genève FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter (United Nations High Commissioner for Human Rights), Navanethem Pillay, sitt stöd för ansträngningarna för rättvisa för De5. Hon sammanträffade också med Adriana Pérez och Olga Salanueva, hustrur till Gerardo Hernández respektive René González.