onsdag 27 mars 2013

Storbritanniens utrikesminister William Hague bekräftar att landets regering uppmärksammar fallet med de fem i USA fängslade kubanerna
Utrikesminister William Hague har, i en brevväxling med parlamentsledamoten Harriet Harman – kring frågan om hustrurnas rätt till att besöka De5 – bekräftat att ”den brittiska ambassaden i Washington fortsätter att noga följa situationen”.

De5 är fem kubaner som orättvist åtalats, dömts och kastats i fängelse av USA:s regering. Hustrurna till två av fångarna, Olga Salanueva och Adriana Pérez, har nekats rätt till besök. Visumansökningar har avslagits vid tio skilda tillfällen. 

Organisationer som verkar för mänskliga rättigheter har fördömt rättegången och behandlingen av familjerna. Amnesty International beskriver behandlingen av de fem fängslade som ”stående i motsats till både vedertagna regler för human behandling av fångar och till staters förpliktelse att värna familjelivet”.

Mr Hague har uttryckt att ”vi är medvetna om att människor här i Storbritannien är engagerade i frågan om möjlighet till besök för Mrs Pérez and Mrs Salanueva”. (…)

Redan har 126 parlamentsledamöter i Storbritannien signerat en motion (EDM 497) med kravet att Olga och Adriana ska garanteras rätt till att besöka sina män. Alla partier i parlamentet är representerade bland undertecknarna. Omfattningen i uppbackningen är den nionde, vad gäller antalet undertecknare, under denna parlamentssäsong, som inkluderar 1200 motioner.

Rob Miller, talesman för ”Cuba Solidarity campaign”, kommenterar:
Återigen påvisas, genom denna motion, det existerande djupet och bredden i engagemanget i Storbritannien för rättvisa för dessa fem modiga män och deras familjer. Vi hoppas att president Obama kommer att göra det rätta genom att sätta stopp för en fortsatt kränkning av mänskliga rättigheter. Kränkningar som USA:s regering och myndigheter burit ansvaret för.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar