lördag 2 mars 2013

Kuba protest i fallet René González
Den 28 februari tillkännagav Kubas utrikesministerium, genom chefen för ministeriets USA-avdelning Josefina Vidal, en kraftfull protest mot ett uttalande från USA:s utrikesministerium. 

Bakgrunden var att USA:s myndigheter vägrat låta kubanska diplomater, stationerade vid Kubas intressekontor i Washington, träffa den ur fängelset frisläppte, men i Florida kvarhållne, medlemmen av De5, René González. Denne, som enligt domstolen i Miami måste stanna under övervakning i Florida ytterligare två år, har också fått avslag på ansökningar om tillstånd att resa utanför delstatens gränser.

USA:s utrikesdepartement har nu hävdat att förbudet mot att kubanska diplomater träffar González är i linje med den praxis rörande reserestriktioner som båda parterna, USA och Kuba, tillämpar.

Denna motivering fick Josefina Vidal att reagera med tydlig skärpa. Hon säger i sitt uttalande att hon inte förstår vad det är för gemensam praxis (”reciprocity”) som USA:s UD pratar om. Och hon understryker att alla ansökningar från USA:s intressekontor att besöka på Kuba frihetsberövade USA-medborgare undantagslöst beviljats. Hon nämner aktuella exempel på detta som handlat om USA-diplomaters besök i provinserna Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Artemisa och Mayabeque.

Samma dag, den 28 februari, utryckte i Genève FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter (United Nations High Commissioner for Human Rights), Navanethem Pillay, sitt stöd för ansträngningarna för rättvisa för De5. Hon sammanträffade också med Adriana Pérez och Olga Salanueva, hustrur till Gerardo Hernández respektive René González.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar