söndag 10 mars 2013

Kampanjen för De5 fokuserar på Washington


I och utanför USA trappar nu rörelsen för frisläppande av de fem kubanska terroristbekämparna upp ansträngningarna för att sätta press på Obama och makthavarna i Washington. Det handlar om uppmaningar att göra slut på justitiemordet, riktade till dem som har makten att gå kravet på rättvisa till mötes. Det handlar också om kontakter med till exempel medlemmar av USA:s kongress som uttryckt kritik av behandlingen av de fem kubanerna och som förordat en förändring av USA:s politik mot Kuba.

Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández och Ramón Labañino, dömda till mellan 17 år och livstid, sitter fängslade sedan 1998. Ett överklagande baserat på allvarliga juridiska oegentligheter är sedan många månader inlämnat till domstolen i Miami. I dagsläget har domstolens ordförande, Joan Lenard, inte annonserat om hon ens tänker beakta det. Överklagandet baserar sig bland annat på att USA:s regering genom sitt utrikesdepartements förgreningar i samband med rättegång mot De5 olagligt betalade ut stora summar till ett stort antal journalister som i medier i Miami angrep de åtalade och Kuba i allmänhet.

Den femte av de dömda 2001 kubanerna, René González, sitter inte längre i fängelse, med är tvingad att under tre år stanna i Florida under övervakning. Situationen innebär, med tanke på högerextremisternas hatfulla inställning och våldsbenägenhet, en överhängande fara för René González.

I Europa har på senare tid parlamentet i Skottland uppmärksammat fallet och ett stort antal parlamentariker i Tyskland och Storbritannien har vänt sig till USA:s president och till justitieministern Eric Holder, med uppmaningar till åtgärder för att skapa rättvis för De5.

Ett stort antal organisationer I Europa som arbetar för solidaritet med Kuba bildade i november vid ett möte i Berlin en samordningsgrupp för arbetet för rättvisa för De5. Närmast på dagordningen står en gemensam aktion i form av initiativ från parlamentariker runt om i Europa. Det handlar om ett brev till USA:s nya utrikesminister John Kerry. Initiativ till direkta kontakter med kongressledamöter i Washington skall också tas.

Den kanadensiska professorn i journalistik vid universitetet i Halifax – Stephen Kimber – har i ett mycket utförligt öppet brev vänt sig direkt till USA:s president Barack Obama; i vilket han uppmanar Obama att ta sig an fallet med De5, och att se till att de fem kubanerna friges. (Brevet i sin helhet finns tillgängligt på www.freethefive.org  ) Stephen Kimber har ägnat de senaste tre åren åt forskning kring fallet med De5, och under 2013 kommer resultatet i form av en bok, What Lies Across the Water: The Real Story of the Cuban Five, att publiceras.

Den Internationella Kommittén för Frihet för De5 Kubanerna, med söte i Oakland, Kalifornien, kommer att, tillsammans med organisationen i USA, National Committee to free the Cuban Five, under året organisera en stor manifestation för De5. Aktionen, Fem dagar för De5, skall gå av stapeln i Washington den 30 maj till 5 juni. Tanken är att parlamentariker och andra engagerade från hela världen skall delta. 

Allt handlar om att klargöra för beslutsfattarna i USA att världen är medveten om det absurda fallet och justitiemordet som drabbat de fem kubanerna. Och att på så sätt uppväga den politiskapressen från den hatfulla och mäktiga högerextremistiska lobbyn i Miami; och deras uppbackare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar