lördag 9 mars 2013

Hälsning från Gerardo Hernández till vännerna i Sverige
Under alla år av umbäranden sedan frihetsberövandet 1998 har de i USA orättvist fängslade kubanerna – Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González – uppvisat en aldrig sviktande moral. Deras ståndaktighet och tillförsikt bottnar i att de vet att vad de gjort varit rätt och riktigt. Det är De Fem, och inte Miamis och USA:s rättsmaskineri, som hela tiden stått för anständighet, humanitet och förnuft.

Den obrutna moralen och tillförsikten om att rättvisan till slut skall segra präglar också den hälsning från det kaliforniska högsäkerhetsfängelset Victorville, (daterad den 18 februari 2013), som Gerardo sänt till vännerna i Sverige. Samtidigt utrycker han en otålighet som bottnar i den juridiska kvarnens långsamhet. Det handlar om det speciella överklagandet (enligt § 2255)som nu ligger i domstolen i Miami. Paragrafen handlar om rätt till omprövning av dem om nya omständigheter uppdagas. I fallet med De Fem handlar överklagandet bland annat om att USA:s utrikesdepartement under tiden för rättegången olagligt utbetalade minst i närheten av en miljon dollar till åtminstone 27 olika journalister (skandalens hela omfattning är inte klarlagd ännu). Deras skriverier bestod i hets mot De Fem och Kuba. ”Jag hoppas att hon inte tänker ta alltför lång tid på sig …”, skriver Gerardo om domaren Joan Lenard, på vars bord ärendet nu ligger. 

Gerardo utrycker sin och sina fyra kamraters tacksamhet för det arbete för rättvisans seger som vännerna till De Fem i Sverige utfört, och planerar att utföra.

Avslutningen på Gerardos hälsning till vännerna i Sverige lyder:
 Jag vet att den dagen kommer när vi ska kunna tacka er alla personligt. Ert stöd kommer att leda till att detta blir möjligt! En stor kram!”

Gerardo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar