tisdag 20 november 2012

Deklaration “Frihet åt De5”
Från deltagarna på det 16:e europeiska solidaritetsmötet med Kuba

Den 12 september 2012 var början på det 15:e året av det orättfärdiga fängslandet av Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero och Fernando González.

De5, som hade som mål att förhindra terroristaktioner mot sitt hemland Kuba, arresterades orättvist, och utsattes för en rättegång med falska anklagelser som genomfördes med bristfälliga procedurer i en fientlig omgivning som skapades av media betalda av USA:s regering.

Vi fördömer den orättfärdiga behandlingen av De5 under rättegången och det följande fängslandet samt den inhumana behandlingen av deras familjer som bl.a. innefattat att hustrurna Adriana Pérez och Olga Salanueva nekats besöka sina män.

Under alla dessa år har vi arbetat tillsammans för att etablera ett nätverk av solidaritet som bidragit till att sätta fallet på dagordningen hos FN, Amnesty International, flera parlament liksom fackföreningar och sociala rörelser i Europa. Vi har sökt och fått stöd av framstående personligheter, advokater, kulturpersonligheter och intellektuella. Vi är medvetna om att allt detta inte gett det resultat vi önskar, få De5 fria, och att mer behöver göras.

Vi måste därför koncentrera våra ansträngningar för att öka medvetenheten i Europa om fallet med De5 och försöka bistå kampen för rättvisa för De5 i själva USA. Vi inser att det råder nästan total tystnad i media i USA om fallet med De5 och att det där är svårare än någon annanstans i världen att främja arbetet för rättvisa. Därför anser via att detta är en avgörande uppgift för solidaritetsrörelsen i Europa.

Vi önskar att ena våra styrkor och krafter för att genomföra effektiva aktioner som gör intryck på regeringarna i våra länder och att det, i sin tur, inverkar på Obama-administrationens hållning. Vi måste vara mer ambitiösa och uppnå ett större genomslag som når ut för att vinna brett stöd hos politiska partier, fackföreningar och hela samhället. Vi behöver öka synligheten om fallet genom att använda alla privata, offentliga och sociala mediekanaler som är tillgängliga.

Därför ska vi under 2013 samordna våra aktiviteter och försöka koordinera dem när så är möjligt. I detta syfte ska vi upprätta en arbetsgrupp.
Vi är överens om att koordinera samordnade aktioner i alla europeiska länder den 12:e september varje år i solidaritet med De5.
Vi ska be framträdande personer att göra korta uttalanden som vi kan använda för att via video föra ut fallet om De5.
Vi ska försöka etablera en internationell undersökningskommission som ska avslöja den orättfärdiga behandlingen som De5 utsatts för. Kommissionens undersökning ska presenteras för USA:s president och riksåklagare och även spridas brett för att främja kampanjen för De5 frigivning.

Vi ska arbeta för att få maximal publicitet för det affidavit (juridisk försäkran) som advokat Martin Garbus lämnat in för att upphäva domarna mot De5, baserat på de nya avslöjandena om att USA:s regering betalade journalister med syftet att skapa en fientlig atmosfär i vilken rättegången hölls.

Vi är väl medvetna om att det är nödvändigt att fördubbla våra ansträngningar för att kräva den omedelbara och villkorslösa frigivningen av De5: Gerardo Hernández, René González, Ramón Labaniño, Antonio Guerrero och Fernando González. Vi kommer inte att acceptera vare sig den villkorliga frigivningen av René, eller nedkortningen av de orättvisa domarna mot Antonio, Ramón och Fernando, då det skulle innebära acceptans av att Gerardo aldrig kommer att lämna levande högsäkerhetsfängelset där han utstår den upprörande domen på dubbel livstid.

Vi bekräftar vårt åtagande i kampanjen för deras omedelbara och villkorslösa frigivning!
Vi kommer att fortsätta kämpa för De5s frihet.
DE SKA ÅTERVÄNDA!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar