söndag 18 november 2012

En oöverträffad rättsskandal!Katrien Demuynck (Belgien), samordnare för De5-kampanjen i Europa:
Inledning om De5 vid 16e Europeiska Solidaritetsmötet för KubaDen 12 September 2013 infaller 15-årsdagen av ett orättfärdigt fängslande, i ett rättsfall som är oöverträffat i historien.

Jag vill påminna er bara om några av de otänkbara händelserna som utspelats i det här fallet:

- USA:s regering hemligstämplade, utan uppenbar anledning, alla bevis, vilket har förhindrat rätten till försvar.

- Efter deras gripande hölls De5 inlåsta i 17 månader i isoleringsceller, vilket omöjliggjorde deras kontakt med försvarsadvokaterna.

- Jurymedlemmarna hotades öppet av terroristgrupperna som är verksamma i Miami.

- Trots att tre f.d. generaler i USA:s armé vittnade till förmån för De5, förklarades de som skyldiga för stämpling till spioneri.

- Även om domaren försökte stryka den främsta anklagelsen mot Gerardo, eftersom hon ansåg att åtalspunkten inte kunde bevisats, fann juryn honom skyldig.

- Aldrig tidigare i USA:s historia har någon dömts till livstids fängelse för stämpling till spioneri, i ett fall där det bevisats att ingen av de anklagade hade haft tillgång till ett enda hemligt dokument. Men det inträffade i fallet med De5.

- Aldrig tidigare i USA: s historia har man återkallat ett enhälligt beslut från en panel bestående av tre domare. Men det inträffade i fallet med De5.

- FBI kände till De5s existens flera år före deras gripande. FBI hade t o m använt sig av uppgifter som tagits fram av De5, såsom lokaliseringen i Miami River av ett fartyg med sprängämnen. Allt förändrades med Hector Pesqueras tillträde som ny FBI chef i Miami i maj 1998. Pesquera, som var en nära vän till den anti-kubanska maffian, fick allt att vända 180 grader. FBI slutade att följa terroristorganisationer, i stället greps de fem anti-terroristerna den 12 september det året. Detta hände i landet som enligt egen utsago hade förklarat krig mot terrorismen.

- Ledaren för “Bröder till undsättning”, José Basulto, hade personligen offentligjort i media att en olaglig flygning över Kuba skulle genomföras. USA:s myndigheter hade själva informerat de kubanska myndigheterna om samma flygning.
Men Gerardo dömdes till livstidsstraff för stämpling till mord eftersom han är anklagad för att ha informerat de kubanska myndigheterna om flygningen med “Bröderna till undsättning”. Det faktum att åklagaren inte kunde lämna några bevis för att denna kommunikation ägt rum var det ingen som brydde sig om.

- Och ännu värre: om planen som besköts störtade i kubanska vatten, vilket hävdas av de kubanska myndigheterna, har inget brott begåtts. Men USA:s myndigheter vägrar lämna ut satellitbilderna i deras ägo som skulle kunna bevisa det här påståendet.

I dag väntar vi på domare Lenards svar på försvarsadvokaten Martin Garbus’ affidavit (juridisk försäkran) vars avsikt är att annullera domarna som fälldes mot De5.

Tack vare arbetet från solidaritetsrörelsen i USA och de utmärkta försvarsadvokaterna framkom det att från och med gripandet av De5 har USA:s regering betalat tiotusentals dollar till ett antal kända journalister så att dessa förvränger informationen om De5 för att därmed påverka den allmänna opinionen i Miami och mer specifikt juryns inställning.

Den nya bevisningen visar att fallet med De5 inte endast är en politisk rättegång, utan att USA:s regering förutom detta även bekostat en propagandaoperation riktad mot de åtalade.

Den nya bevisningen räcker för att upphäva domen mot De5.

I dag mer än någonsin står det klart att åtalet mot De5 var politiskt. Därför kan lösningen på fallet endast vara politisk.

Vi har kommit långt på vår solidaritetsresa.
Med stora ansträngningar har vi lyckats få:
- Stöd från Förenta Nationerna
- Stöd från Amnesty International
- Stöd från 10 Nobelpristagare
- Stöd från stats- och regeringschefer, ministrar och parlament

Vi vet med säkerhet att Obama - och det är av betydelse för att lösa fallet med De5 att Obama fortsätter som president i 4 år till - vi vet att Obama känner till fallet och att han har fått förfrågningar på hög nivå.

Vi konstaterade när vi i april i år bedrev lobbyverksamhet i kongressen i Washington, att brev till förmån för De5 från utländska parlamentariker imponerar på kongressledamöter och senatorer.

Vi nöjer oss inte med Renés övervakade frihet, eller med att Antonio, Ramón och Fernando fått sina fängelsedomar reducerade, eftersom detta skulle innebära att acceptera att Gerardo dör i ett högsäkerhetsfängelse, för alltid avskild från sin Adriana!

Därför bekräftar vi vårt åtagande och löfte: De5 kommer att återvända!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar