tisdag 13 november 2012

Mer än 80 parlamentariker i Storbritannien ställer sig bakom en motion som stödjer De5

Genom ett uppseendeväckande initiativ, präglat av solidaritet, har mer än 80 parlamentsledamöter från alla partier i Storbritannien undertecknat en motion som kräver att Olga Salanueva och Adriana Pérez ska få möjlighet att besöka sina sedan 1998 fängslade män, René González och Gerardo Hernández.

Dessa parlamentsledamöter representerar mer än 7,5 miljoner brittiska medborgare, vilket gör deras initiativ till en av de mest betydelsefulla solidaritetsaktionerna för De5 i Europa. 

Motionen uppmanar USA:s politiska ledning att ”som en humanitär åtgärd tillförsäkra de fängslades hustrur rätten till besök”. Motionen citerar också Amnesty International, vars huvudkontor finns i Storbritannien, när denna organisation understryker att ”förvägrandet av hustrurnas besök är en form av ogrundad utvidgad bestraffning, och att förhållandet strider mot humanitära allmänt accepterade normer för behandling av fängslade; och att det också strider mot stater förpliktelser vad gäller värnandet av familjelivet”. 

Parlamentsledamoten Michael Connarty (Labour Party) var den som först undertecknade motionen. Han beskrev fängslandet av de fem kubanerna som ”ett brott mot basala mänskliga rättigheter”. I dagsläget har alltså mer än 80 ledamöter – från alla partier, också det regerande Konservativa Partiet – lagt till sina namnunderskrifter.

Tusentals brittiska medborgare har nu tillskrivit samtliga ledamöter i parlamentet, med uppmaningen att de ska ansluta sig till motionen. Över 30 000 vykort har spridits, och tusentals människor har på elektronisk väg uttryckt sin mening.

Rob Miller, i ledningen för Cuba Solidarity Campaign, har formulerat solidaritetsrörelsens uppfattning och bestämda målsättning:
Det är en upprörande parodi på rättvisa att efter 14 år Olga och Adriana, hustrur till två av de fängslade kubanerna, fortfarande förvägras rätten att besöka sina män. Den aktuella motionen visar att parlamentsledamöter, representerande miljoner medborgare, från alla de politiska partierna, klart uttalar att USA måste upphöra med denna tortyr; och tillåta dessa kvinnor att besöka sina män. Vi försäkrar att detta enkla budskap kommer att nå USA:s president, liksom USA:s folk.”

MOTIONEN:
Humanitär appell för besöksrätt för hustrur till män tillhörande ”Miami Five”

Vi uppmanar Parlamentet att uttrycka att det berörs av det förhållandet att Olga Salanueva och Adriana Pérez, hustrur till René González och Gerardo Hernández – två av gruppen Miami Five som sitter fängslade i USA – fortfarande förvägras rätten till att besöka sina män. Och att Parlamentet noterar att Amnesty International är av meningen att ”förvägrandet av hustrurnas besök är en form av ogrundad utvidgad bestraffning, och att förhållandet strider mot humanitära allmänt accepterade normer för behandling av fängslade; och att det också strider mot stater förpliktelser vad gäller värnandet av familjelivet”; samt att Parlamentet uppmanar USA:s regering att som en humanitär åtgärd tillförsäkra de fängslades hustrur rätten till besök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar