tisdag 10 april 2012

Möte med Cindy Sheehan i Stockholm, för fred och solidaritet med DeFem!

Cindy Sheehan, antikrigsaktivist från USA, som engagerat sig i fallet med De5 och senast träffat deras anhöriga i november 2011, besökte under mars månad Irland och Sverige, inbjuden av den irländska och svenska Kommittén Frige de Fem.

Länk till video på YouTube, i 3 delar, som visar mötet med Cindy Sheehan, på Solidaritetshuset i Stockholm, måndagen den 12 mars 2012:

Länk till video på YouTube, där Bernie Dwyer berättar om Cindy Sheehans besök till Irland och Sverige:
Länk till video på YouTube som visar manifestationen utanför USAs ambassad, onsdagen den 14 mars 2012.
Cindy Sheehan läste då ett brev riktat till Barack Obama och försökte sedan att överlämna det vid ambassaden:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar