lördag 7 juli 2012

Sommarkampanj i Mälardalen, Fem städer för De Fem!


För nionde året i rad organiserar Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem en särskild sommarkampanj för de i USA orättvist fängslade kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González.

Torsdag 19 juli, UPPSALA:
Ambulerande aktion med flygbladsutdelning och appeller på oli.ka platser. Riksdagsledamoten Jacob Johnsson (v) medverkar som talare. Inledning vid järnvägsstationen, samling kl.11.30.
Diskussionsmöte med filmvisning (Uppdrag mot terror), kl. 19.00, Bokcafé Projektil, Kungsgatan 45 (innergården). 

Lördag 21 juli, VÄSTERÅS:

Bilkaravan och fladdrande fanor. Samling, Bäckby centrum, kl 11.15. Avgång kl 11.30.
Flygbladsutdelning, Nya torgscenen, Hantverkargatan, kl 12.
Möte med tal och musik, Nya torgscenen, kl 13-14.

Tisdag 24 juli, ESKILSTUNA:
Appellmöte med flygbladsutdelning på Fristadstorget 12.00 till 14.00.
Diskussionsmöte, kl 18.00, med filmvisning i Svensk-Kubanska Föreningens lokal på Gillbergavägen 4.

Torsdag 26 juli, SÖDERTÄLJE:
Appellmöte och flygbladsutdelning, 12.00 till 14.00. Plats: Politikertorget.
Diskussionsmöte med filmvisning, kl. 17.30, på ABF, Nedre Torekällgatan 7.

Lördag 28 juli, STOCKHOLM:

Appellmöte med musik och dans, till minne av Moncada-dagen, Sergels Torg, kl 14-16.
Arr: Svensk-kubanska föreningen, Kommittén Frige De 5, Cubanos por Cuba, RESOCAL.

Kontaktpersoner för Sommarkampanjen för De Fem:
Uppsala: Oskar Lilja                   070 2 82 43 56
Västerås: Björn Berggren       021 – 12 11 17
Eskilstuna: Tomas Widén        070 9 45 63 81
Södertälje: Henric Axéll           070 4 44 32 87
Stocholm: Vania Ramírez        070 4 93 28 56

Sammanfattning av det aktuella läget (juni 2012). Bakgrunden till årets sommarkampanj för De5:

De fem kubanerna, falskt anklagade och orättvist dömda, arresterades i september 1998 och dömdes 2001 till långa fängelsestraff; i tre fall livstid – utifrån den falska anklagelsen att de planerat att någon gång i framtiden begå spioneri.
Sedan förra årets sommarkampanj har det hänt att René Gonzalez, som dömdes till fängelse i 15 år, frisläppts. Dock med restriktionen att han måste tillbringa tre år i Florida under ”övervakning”. Med tanke på de i Miami verkande högerextremistiska gruppernas våldsbenägenhet, är det absolut ingen överdrift att påstå att hans liv kommer att vara i konstant fara under dessa år. Kravet att René omedelbart ska få återvända till sin familj och sitt Kuba har rests av vänner av rättvisa och anständighet över hela världen.
Vad gäller den juridiska processen är läget nu att i domstolen i Miami ligger, på domaren Joan Lenards bord, ett särskilt överklagande från de fyra som fortfarande är fängslade. Överklagandena baserar sig på en särskild lagparagraf - § 2255 – som handlar om rätt till förnyad prövning i det fall det visar sig att nya omständigheter uppdagats.
Det handlar om gedigna dokument som försvaret levererat. En viktig, och för alla fyra gemensam punkt, handlar om USA:S utrikesdepartements olagliga utbetalning av åtminstone närmare en miljon dollar till åtminstone 27 tjänstvilliga Miami-journalister; som genom sin ”journalistik” deltog i hetsen mot De5 före och under rättegången. Genom sina försvarare lämnade i i början av juni Gerardo Hernández in en särskild begäran till domstolen i Miami. Hernández begär dels en så kallad ”hearing” vad gäller frågan om de olagliga utbetalningarna till journalisterna. En hearing innebär att parterna ges möjlighet att inför domstolen besvara frågor och klargöra sin mening ytterligare. Vidare begär han en så kallad ”discovery”. En discovery betyder en särskild utredning med syftet att inhämta relevanta fakta. Hernández begär att domstolen inför hearingen, och de kommande förhandlingarna kring överklagandena, tar fram fakta om hur, under processen, relationen sett mellan utrikesdepartementets och dess underavdelningar, justitieministeriet, åklagargruppen, alla de namngivna journalisterna, företrädarna för de högerextremistiska grupperna och de FBI-företrädare som varit involverade i processen mot honom och hans fyra kamrater.
Det handlar om ett mycket tungt artilleri som Hernández och hans försvarare avfyrar. Hans försvarsadvokater menar att den enda rimliga konsekvensen måste bli ett frisläppande av de fängslade. Värt att notera är att förutom Thomas Goldstein, expert på mål i Högsta Domstolen, också den i USA synnerligen välrenommerade advokaten Martin Garbus knutits till de fem kubanernas grupp av försvarsadvokater. De aktuella inlagorna finns tillgängliga på www.freethefive.org
Både i USA och i många andra länder ökar engagemanget för rättvisa för De5. Förhoppningsvis nås snart den punkt då beslutsfattare i USA ser protesterna mot justitiemordet och USA-myndigheters samröre med högerterroristerna i Miami som något så problematisk att de väljer att i denna fråga offra den totala följsamheten gentemot de mäktiga, högljudda och våldsbenägna högergrupperna i Miami. Grupper som USA:s regering i ett halvt sekel strukit medhårs, och som i det väsentliga tillåtits diktera USA-regeringarnas politik gentemot Kuba.
Kampen för rättvisa och frihet för De Fem kommer att pågå till den dag Antonio, Fernando, Gerardo, Ramón och René åter förenats med sina familjer och det kubanska folk som ser de fem terroristbekämparna som avhållna söner som det aldrig kommer att överge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar