söndag 29 juli 2012

Sommarkampanjen för DeFem har nu avslutats!
För nionde året i rad har Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem organiserat en särskild sommarkampanj för de i USA orättvist fängslade kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. Årets kampanj, Fem städer för De Fem, omfattade aktioner i fem städer i Mälardalen, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Södertälje och Stockholm, mellan den 19 och 28 juli.

Appelltal av Kommittén Frige De Fems nationella samordnare, då kampanjen avslutades på Sergels torg, lördagen den 28 juli:

Den 12e september 1998 arresterade FBI fem kubaner bosatta i USA: Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González. ”Brottet” som de begått var att med risk för eget liv ha infiltrerat exilkubanska grupper i Miami, Florida, och skaffa bevis för planering och genomförande av terroristangrepp riktade mot Kuba, våldsaktioner som lett till många oskyldiga människors död på Kuba, men även i USA.

Under åren som gått sedan DeFem fängslades, har turerna i det amerikanska rättsväsendet varit många. En viktig seger uppnåddes i samband med att tre av DeFem fick förkortade straffsatser 2009: åklagarmyndigheten i Miami erkände då indirekt betydelsen av påtryckningarna från den internationella solidaritetsrörelsen.

Kampen för rättvisa lönar sig! En kamp som vi delar med alla de som reagerar inför det justitiemord som fallet med DeFem innebär: ”FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga arresteringar", Kyrkornas världsråd, USA:s Council of Christian Churches, Kubas Kyrkoråd, Association of American Jurists, Amnesty International, Nobelpristagare – såväl litteratur- som fredspristagare - regeringar, parlamentariker, biskopar, präster, fackföreningsledare, jurister, författare, människorättsaktivister, kulturpersonligheter och intellektuella över hela världen.

Globalt finns det 467 kommittéer, verksamma i 111 länder, som arbetar aktivt med målet att se DeFem fria och hemma på Kuba igen!

En av de största oförätterna i fallet med DeFem har varit den omänskliga behandlingen av Adriana Pérez och Olga Salanueva, hustrur till Gerardo Hernández och René González. I mer än 12 års tid har dessa två kubanska kvinnor nekats inresevisum till USA, för att besöka sina män, med motiveringen att de skulle utgöra ett hot mot landets nationella säkerhet!

René González lämnade fängelset den 7 oktober i fjol efter avtjänat straff, men tillåts inte återvända för gott till sitt hemland Kuba. Domare Joan Lenard i Miamis federala distriktsdomstol har beslutat att han måste stanna i Miami tre år framåt. Med tanke på de Miami-baserade exilkubanska gruppernas våldsamma historia och dokumenterade beredskap att mörda människor som de uppfattar som hinder för deras projekt, kan vi utan överdrift hävda att Rene González’ liv står på spel! Från Sverige har ett flertal politiker och kulturpersonligheter skrivit till Obama med en vädjan om att tillåta Renés omedelbara återvändande till Kuba!

Solidaritetsrörelsen växer! Nyligen har 17 socialdemokratiska medlemmar av Tysklands parlament (Bundestag) i ett brev till USAs justitieminister Eric Holder, uppmanat USAs regering att ompröva sin hållning i frågan om De5!

För nionde året i rad organiserar Svensk-Kubanska Föreningen och Kommittén Frige De Fem en särskild sommarkampanj för frigivandet av DeFem. Årets kampanj kallas Fem städer för De Fem, och har inneburit diverse aktiviteter, som appellmöten, cykel- och bilkaravaner, samt filmvisningar i städerna runt Mälardalen: Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Södertälje… Och idag avslutas sommarkampanjen här i Stockholm, på Sergels Torg!

Vi måste bli fler… Endast en jury bestående av miljontals människor från hela världen kan förmå Barack Obama att minska den skugga som faller över USA för den grymma behandlingen av DeFem och deras familjer! Är Obama beredd att erkänna att domarna mot DeFem var en politisk hämnd? Obamas trovärdighet skulle öka avsevärt om han tillkännagav beslutet att frige de Fem kubanska hjältarna.

Vi kommer inte att ge upp vår kamp tills DeFem är fria och hemma på Kuba igen!
Med Ert stöd vet vi att rättvisan kommer att segra!
Länge leve den kubanska revolutionen!
Länge leve Moncada!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar