lördag 4 maj 2013

René har kommit hem!!

René González har fått klartecken från den federala distriktsdomstolen i Miami om att han får stanna på Kuba, och behöver alltså inte återvända till Florida för att där tillbringa den resterande delen av den treåriga övervakningstiden.

På grundval av permission utfärdad av domstolen i Miami har han sedan två veckor befunnit sig på Kuba med anledning av familjens ceremoni till minne av hans nyligen bortgångne far.

Beslutet att han tillåts stanna på Kuba undertecknades av domare Joan Lenard den 3 maj. Dagen innan hade åklagarsidan i en inlaga förklarat att man inte längre hade några invändningar, och att ”FBI dragit slutsatsen att USA:s säkerhetsintresse gagnas av att den dömde, under sin vistelse på Kuba, tillåts att frivilligt avsäga sitt USA-medborgarskap”.

René, som släpptes ur fängelset den 7 oktober 2011, har i motioner till domstolen begärt att få tillbringa den treåriga övervakningstiden på Kuba, och han har klargjort att han är villig att avsäga sig sitt USA-medborgarskap. (René, som är född i Chicago, har dubbelt medborgarskap.)

Enligt det av domare Lenard undertecknade beslutet skall René, senast den 23 maj, översända till domstolen i Miami en rapport om avsägning av medborgarskap och ett bevittnat godkännande av avsägningen, utfärdat av USA:s intressekontor i Havanna.

Många människor världen över gläds idag med René, hans familj och hela det kubanska folket. Vi kan också vara förvissade om att René med kraft och beslutsamhet kommer att bli en viktig förkämpe för sina fortfarande fängslade kamraters sak. 

För alla som verkar för rättvisa och frihet för De Fem är Renés hemkomst en stark källa till inspiration. Låt oss inte bara fortsätta utan även intensifiera arbetet med att sprida information om De Fem som ett led i vårt stöd till att målet att de övriga FYRA - utan dröjsmål - får återvända till Kuba, uppnås.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar