måndag 16 juni 2014

Fallet med De Fem uppe till diskussion i Washington DC!


Syftet med att en 3:e gång anordna ”5 dagar för de 5 kubanerna” var inte att göra det av gammal vana bara för att det gjorts tidigare. Istället organiserades aktionsdagarna med avsikten att bredda medvetenheten i takt med att fler och fler kräver en ändring av USA:s politik mot Kuba – från en politik av oändlig fientlighet till en av engagemang och diskussioner utan villkor.
Här har vi radat upp något av det vi lyckades åstadkomma under dessa fem dagar. Sammanfattningen visar den kvalitativa förändringen i arbetet för att sätta stopp för den orättvisa som redan varat alldeles för länge. 

Presskonferens
Det anmärkningsvärda med presskonferensen som arrangerades av the National Press Club var att det var första gången som mainstream media själva anordnade en presskonferens centrerad kring fallet med De Fem. De två huvudtalarna var den ledande advokaten i fallet, Martin Garbus och Stephen Kimber, kanadensisk journalist och författare till boken ”What Lies Across the Water: the Real Story of the Cuban 5.”

Presskonferensen satte tonen för mediebevakningen under de fem dagarna, vilket överträffade allt vi tidigare gjort. I över 15 år har medierapporteringen om fallet varit näst intill obefintlig. Nu fick organisatörerna information om att arrangemanget under flera dagar var den viktigaste nyheten i Senatens interna nyhetsservice, som sätter fokus på veckans viktigaste händelser.

Länkarna nedan går till ett urval av artiklar från nyhetsmedier som uppmärksammade ”5 dagar för de 5 kubanerna”. Telesur och HispanTV bevakade också flera av händelserna. Dessutom fick nyheter om arrangemanget uppmärksamhet som aldrig förr genom sociala medier. Bloggen 5daysforthecuban5.com blev ett viktigt verktyg i organiseringen och besöktes av tusen och åter tusen som satte sina namn till stöd för De Fem.

En ny era i förbindelserna mellan Kuba och USA
Årets 2-dagarskonferens var olik de som hållits tidigare genom att den inkluderade talare som representerade ett bredare spektrum av uppfattningar på relationerna mellan de båda länderna. Några av dem har nyligen skrivit artiklar som uppmanar Obama administrationen att ändra kurs och bett om en humanitär lösning på fallet med De Fem. Talarna kom från olika delar av samhället och innefattade juridiska, religiösa, akademiska, journalistiska, militära, kulturella, humanitära uppfattningar och också politiska fångar och aktivister i kampen för frihet åt De Fem.

Konsert
Vikten av konserten med Dead Prez är att det är första gången som en grupp känd både i USA och internationellt uppträdde med en konsert som hade som tema frihet för De Fem. Avsikten med konserten var att uppmärksamma en yngre publik på fallet, att nå unga människor som inte känner till orättvisan som begåtts mot De Fem.Manifestation
Sedan 2012 har International Committee for the Freedom of the Cuban 5 organiserat 4 manifestationer framför Vita Huset. Skillnaden i år var att den 7 juni samlades det fler än 500 personer, vilket gjorde det möjligt att förvandla manifestationen till en demonstration som marscherade till Justitiedepartementet. Tidigare samma dag hade en viktig och kreativ aktivitet ägt rum när ca 30 delegater gav sig ut på gatorna i Washington på cyklar för att få uppmärksamhet för fallet med De Fem. Bland deltagarna fanns medlemmar från Vancouver delegationen och studenter från Latinamerikanska Medicinhögskolan i Havanna. Efter att de cyklat runt med stopp framför ett flertal av stadens historiska sevärdheter, anslöt de sig till manifestationen framför Vita Huset.Hyllning till Orlando Letelier
De Fem kubanernas enda anledning för att överhuvudtaget åka till USA var att de ville avslöja de terroristaktioner som organiseras i södra Florida med syfte att skada oskyldiga i Kuba och USA. För att belysa och rättfärdiga De Fems arbete genomfördes en känslosam ceremoni i Sheridan Circle där den tidigare chilenska utrikesministern Orlando Letelier och hans assistent Ronni Moffitt mördades 1976 av en bilbomb. Det föraktliga dådet genomfördes av samma terroristorganisationer som fortfarande verkar i Miami i samförstånd med tidigare och nuvarande USA-regeringar. Vid minnesmärket över sin far beskrev sonen Francisco Letelier, hur attentatet för alltid förändrade livet för honom och hans familj.


Lobbyförberedelser

Söndagen den 8 juni hölls ett förberedande möte inför lobbyaktiviteterna i Casa de Maryland, Hyattsville. Det som förr var en slavplantage har nu förvandlats till ett centrum för hjälp till den stora andelen av latinamerikaner som bor i området. Närmare 100 personer samlades för att få information om de lobbyaktiviteter de skulle delta i under de följande dagarna. Därefter framträdde parlamentariker från flera latinamerikanska länder liksom borgmästaren för Richmond, Kalifornien, för att tala om sina erfarenheter och koppling till fallet med De Fem. Detta resulterade i en stor uppvisning av solidaritet från världens alla hörn där deltagare förklarade varför fallet är så viktigt och varför de hade rest långt för att delta i aktionsdagarna i Washington.

Besök på Capitol Hill

Den 9 och 10 juni framförde deltagarna budskapet till USA:s kongress genom ett flertal välarrangerade möten. Åtta parlamentariker, varav sex från Latinamerika och två från Europa, deltog i detta. De valda politikerna var Armando Aguilar från Ecuador, Damián Alegría och Manuel Flores från El Salvador, Hugo Gutiérrez från Chile, Renato Simoes från Brasilien, Araceli Ferreyra från Argentina, Azize Tank från Tyskland och George Howarth från Storbritannien.

Fler än 60 personer från 19 länder delades in i team och besökte sammanlagt 65 kontor för kongressledamöter och senatorer. Åtta av mötena hölls mellan utländska parlamentariker och kongressledamöter; de övriga mötena hölls med kongressledamöters eller senatorers anställda. Dessutom överlämnades information om De Fem till ytterligare 40 kontor för kongressledamöter, som man inte lyckats avtala tid med.

Vid samtliga möten visade det sig att kunskapen om fallet med De Fem ökat avsevärt sedan förra året. Dessutom visade fler verksamma vid kontor av betydelse, en större vilja och engagemang för att arbeta för en humanitär lösning och frihet åt De Fem.  

Telefonkonferens
Ett av de sista arrangemangen var en telekonferens mellan Havanna och Washington där René González och Fernando González medverkade. De är två av De Fem som nu är tillbaka i Kuba, efter att ha avtjänat sina straff. På andra sidan, i Washington, deltog ett fåtal gäster. Bland dem kan nämnas Ignacio Ramonet, borgmästaren i Richmond Kalifornien Gayle McLaughlin, advokaten José Pertierra och Alicia Jrapko samordnare i USA för International Committee for the Freedom of the Cuban 5.

Kulturarrangemang i Bolivarianska Salen
”5 dagar för de 5 kubanerna” avslutades med ett kulturarrangemang i Venezuelas Ambassads Bolivarianska Sal. Här gavs ett perfekt tillfälle att bekräfta vår solidaritet med Kuba och De Fem. Många delegater delgav sina tankar om det som hänt i Washington och uttryckte sin beslutsamhet att fortsätta kampen när de kommer hem.

Nu när vi avslutat arrangemanget och fokuserar på arbetet framför oss, vill vi uttrycka vår tacksamhet till alla dem, från hela världen, som reste till Washington för att delta i den tredje omgången av ”5 dagar för de 5 kubanerna”.

Text: International Committee for the Freedom of the Cuban 5
Bilder: Bill Hackwell
Översättning: Zoltan Tiroler
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar