lördag 25 februari 2012

MÖTE med CINDY SHEEHAN, antikrigsaktivist från USACindy Sheehan, antikrigsaktivist från USA, som engagerat sig i fallet med De5 och senast träffat deras anhöriga i november 2011, besöker Irland och Sverige, inbjuden av den irländska och svenska Kommittén Frige de Fem.

Du är varmt välkommen till ett möte med Cindy Sheehan,
MÅNDAGEN den 12 MARS, kl. 18.00
Solidaritetshuset, Biblioteket, Tegelviksgatan 40


(Buss 2 från Slussen, alternativt buss 55 eller 66 från Södra Station)
(Enklare förtäring kommer att finnas)

Arr: Kommittén Frige de Fem, Svensk-Kubanska Föreningen.


----------------------------------------------------------------------------------------
En mors strid för en värld i fred
Cindy Sheehan och The Cuban Five

“Det var de tårarna som fick den av tårar fyllda bägaren att rinna över, och som skapade strömmen som inte går att stoppa (Joan Baez).

Cindy Sheehan (född den 10 juli 1957) är en kämpande krigsmotståndare från USA. Hennes son – U.S. Army Specialist Casey Sheehan – dödades i strid i Irak den 4 april 2004. Cindy drog nationella och internationella mediers uppmärksamhet till de ökande protesterna mot kriget då hon i augusti 2005 trädde fram vid ett tillfälligt upprättat antikrigsläger utanför presidenten Georg W. Bushs ranch i Texas. Hennes ställningstagande gav upphov till både passionerat stöd och ursinnig kritik. Hon står idag för en skarp kritik av den nuvarande presidenten Barack Obamas utrikespolitik. Hennes självbiografi – Peace Mom: A Mothers Journey through Heartache to Activism – publicerades 2006.

The Cuban Five (De5)
Efter årtionden av ständigt pågående attacker mot Kuba, utförda av anti-kubanska terroristgrupper baserade i södra Florida – grupper som åtnjuter stöd och samtycke från USA:s regering och myndigheter – och efter det att USA envist vägrat vidta någonting för att stoppa dessa attacker, tog sig en grupp obeväpnade män och kvinnor från Kuba till USA. De hade som uppdrag att bevaka de våldsverkande grupperna som var ansvariga för attackerna, och att rapportera till Kuba om dessa gruppers aggressiva planer.
Fem av dessa utsända kubaner, som senare skulle bli kända som The Cuban Five (De5) arresterades i september 1998 av FBI i Miami. De hölls i isoleringsceller i 17 månader och ställdes så småningom inför en federal domstol i Miami i december 2000. Rättegången, som varade till juni 2001, präglades av oegentligheter och fördomar. Alla fem dömdes för påstått deltagande i förberedelser i syfte att ”skada USA”. Tre av dem dömdes för påstådda förberedelser till spioneri. De utdömda straffen sträckte sig från fängelse i 15 år till livstid.

Cindy Sheehans band till de fem kubanernas mödrar
Den nära relationen, som uppstått, mellan Cindy Sheehan och mödrarna till de fem i USA fängslade kubanerna, har sin grund i att både hon och de har berövats sina söner genom den politik av aggressioner och krig som USA:s regering bedrivit.
Meningen för Cindy Sheehan med besöket på Irland och i Sverige, under första hälften av mars månad 2012, är att få möjlighet att understryka det grundläggande målet för den strid hon själv och de fem fängslade kubanernas mödrar befinner sig i: att främja freden i världen.

----------------------------------------------------------------------------------------
Länk till video på YouTube, som visar Cindy Sheehans mycket känsloladdade tal, i solidaritet med De Fem Kubanerna. Holguín, Kuba, 19 november 2011:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar