måndag 24 november 2014

Initiativ i USA för De5


I kölvattnet av Den Internationella kommissionen för undersökning av fallet med De Fem i London i mars och sommarens kraftsamling ”5 dagar för de 5” i Washington D.C. har aktiviteten världen över intensifierats och även uppseendeväckande breddats. Inte minst gäller detta USA! För första gången har USA:s tunga medier uppmärksammat fallet rejält. Washington Post skrev sakligt om kampanjdagarna i Washington DC, och på senare tid har New York Times ägnat halva dussinet ledare åt inte bara fallet utan också en argumentation för att Antonio Guerrero, Gerardo Hernández och Ramón Labañino ska friges i utbyte mot den på Kuba fängslade spionen Alan Gross.

Utväxling av Gross mot de tre fängslade kubanerna har också varit grundtemat för en delegation av religiösa ledare som nyligen besökte Kuba, och där träffade kubanska kollegor. I gruppen, som leddes av ordföranden i Church World Service (CWS), pastor John L. McCullough, ingick förutom företrädare för kristna samfund rabbi Elhanan Sunny Schnitzer. McCullough hade några veckor tidigare tillsammans med bland annat pastor Russel L. Meyer från Miamis kyrkoråd träffat Antonio Guerrero i fängelset i Marianna, Florida. I samband med besöket på Kuba sammanstrålande de religiösa ledarna med den numera frigivne René González och Ramón Labañinos hustru, Elizabeth Palmeiro.

Alan Gross avböjde besök från gruppen. Han uttryckte sin uppskattning av gruppens intentioner, men förklarade att den enda som han vill ha besök av är hustrun Judy.

Det är ingen hemlighet att man från Kubas sida ställt sig positivt till en humanitär lösning, och att Gross skulle friges omedelbart som man i USA bestämde sig för att avsluta justitiemordet mot Guerrero, Hernández och Labañino. Därför är vad som fattas en namnteckning av USA:s president Barack Obama.

Till dem som på senare tid uppmanat Obama att göra slut på orättvisan mot de fängslade tre kubanerna och på fyra familjers lidande återfinns politikern och människorättsaktivisten Jesse Jackson. Även kubaner bosatta i USA har framfört samma krav. Cuban Americans for Engagement (CAFE) har i samtal med regeringsrepresentanter i Washington framhållit att de ser fram emot en normalisering av relationerna mellan USA och Kuba, och att en frigivning av de tre kubanerna inte bara skulle leda till omedelbar frigivning av Gross, utan att det också är en nödvändig förutsättning för starten av en normaliseringsprocess.

(Arturo Lóez-Levy, från CAFE, under aktionsdagarna i Washington)


Även utanför USA har frågan förts upp på hög nivå. USA:s ambassad i London fick i november besök av en delegation. Brittiska LO:s generalsekreterare Len McCluskey, parlamentsledamöterna Cathy Jamieson och Grahame Morris, juristen Elizabeth Woodcraft och Rob Miller från Voices for the Five överlämnade till ambassadens förstesekreterare för politiska ärenden, Kevan Higgins, slutrapporten från Den Internationella kommissionen för undersökning av fallet med De Fem. USA:s regering uppmanades att se till att orättvisan mot de fängslade kubanerna får ett slut, och att ställa sig positiv till en utväxling av de tre mot Alan Gross.Fakta klarnar för allt fler. Kanske har den senaste tidens utveckling inneburit att en kritisk gräns passerats, och att fallet med De Fem Kubanerna inte längre kommer att kunna tigas ihjäl.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar