onsdag 26 november 2014

Arbetarrörelse i USA i solidaritet med De5

Den 21 november träffades i Los Angeles arbetarrörelserepresentanter från hela södra Kalifornien till ett arbetsmöte för ökat stöd åt kampen för rättvisa för De5. 

Bland de inbjudna deltagarna fanns Francisco Letelier, son till den av exilkubanska högerextremister 1976 mördade Orlando Letelier; som var utrikesminister i Chile under Allende-tiden. Inbjuden deltagare var också Tony Woodley, tidigare ordförande i Storbritanniens största fackförbund UNITE. Woodley underströk att det nu håller på att skapas en situation som är mer hoppingivande än någonsin vad gäller möjligheten till definitiv framgång i kampen för rättvisa och frihet för De5.
Mötet i Los Angeles mynnade ut i en konstruktiv diskussion kring frågan om vilka praktiska steg rörelsen USA för De5 nu står inför, för att så snabbt som möjligt komma fram till den slutgiltiga segern.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar