lördag 1 mars 2014

Fernando González åter på Kuba

(Fernando med hustru Rosa Aurora och mor Magalys)

Fernando González anlände igår, 28 februari, till Kuba. Som en av de fem som arresterades i Miami i september 1998, var gårdagen hans första dag frihet på mer än 15 år. Den skandalösa och orättvisa domen, som avkunnades i december 2001, löd ursprungligen på 19 år. Efter beslut i en appellationsdomstol kortades det straffet med drygt ett år, och då Fernando kunde ta del av standardnedsättningen (för fångar som inte bedömts ha ”misskött sig”) på 15 procent av strafftiden, blev datumet för frigivning 27 februari 2014. 

(Fernando och René)
På Kuba blev mottagandet fyllt av värme. Hans hustru Rosa Aurora och mor Magali, presidenten Raúl Castro och den sedan 2013 frigivne kamraten René González var bland många av de som nu bokstavligt kunde omfamna honom.
Kubas folk, och alla människor som genom åren kämpat för rättvisa för De Fem, gläds också åt att kampen för frigivning av Fernandos och Renés ännu fängslade kamrater, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández och Ramón Labañino, genom att Fernando nu är fri, har fått en ovärderlig förstärkning.

Fernandos strålande tal inför domstolen i Miami 18 december 2001, finns översatt till svenska i skriften Det dödsbringande hyckleriet. Terrorismen mot Kuba och fallet med de fem kubanerna – politiska fångar i USA. Skriften finns i sin helhet utlagd som PDF på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida:
http://www.svensk-kubanska.se/frigedefem/index.html

(Bilder tillhör Estudio Revolución, är  hämtade ur websidan www.cubadebate.cu)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar