lördag 15 juni 2013

Tackhälsning till 11 svenska riksdagsledamöter för deras engagemang för DeFem kubanerna!
Internationella Kommittén för de 5  (International Committee for the freedom of the Cuban 5)  sänder tackhälsning till elva svenska riksdagsledamöter!

I samband med aktionen 5 dagar för de 5 i Washington DC kunde representanten för den svenska Kommittén Frige De Fem Vania Ramírez vidarebefordra ett brev till ledamöterna i USA:s kongress, från elva svenska riksdagsledamöter. I brevet framför de svenska parlamentarikerna kritik mot behandlingen av De 5, och uttrycker förhoppning att de orättvist fängslade kubanerna snarast friges. Samma grupp av riksdagsledamöter har skickat ett ytterligare brev, med samma budskap, till USA:s utrikesminister John Kerry

Den Internationella Kommittén för de Fem Kubanerna, med säte i Oakland, Kalifornien, har genom sin samordnare Alicia Jrapko översänt ett varmt och uppskattande tack till de svenska parlamentarikerna.

9 juni, 2013
Till:
Jan Lindholm, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Jacob Johnson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Katarina Köhler, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet
Bengt Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Mattias Jonsson, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet
Siv Holma, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Walter Mutt, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Marianne Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokratiska partiet

Kära ledamöter av den svenska Riksdagen,
Vi vill till er alla översända vårt uppriktiga tack, med anledning av de brev ni sänt till USA:s utrikesminister John Kerry och till ledamöterna i USA:s Kongress.
Ert brev blev ett viktigt bidrag under de möten som ägde rum i Washington DC mellan europeiska och latinamerikanska parlamentsledamöter och medlemmar av USA:s Kongress.
Om President Obama har tillräckligt med mod, för att göra det som tusentals människor från alla delar av världen ber honom att göra, så behöver vi inte i framtiden organisera fler aktiviteter till stöd för De 5. Dock, så länge tillståndet kräver våra insatser, ser vi fram emot att kunna räkna med ert stöd.

Alicia Jrapko
International Committee for the Freedom of the Cuban 5
www.thecuban5.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar