torsdag 13 juni 2013

Internationell mobilisering i Washington DC - 5 dagar för De5Dagarna 30 maj till och med 5 juni samlades representanter från 22 länder i Washington DC för att till Obama-regeringen framföra uppmaningen till att ändra den USA:s fientliga politik gentemot Kuba, och att frige ”The Cuban 5”, orättvist fängslades i USA sedan 1998.
Under dessa dagar anordnades flera offentliga arrangemang med kända personligheter, såsom en presskonferens, en paneldiskussion om Kubas insatser i Afrika och De5 i Angola, en sammankomst med jurister, ett seminarium med kända intellektuella, presentationer av kända författare om nyligen publicerade böcker om Kuba och De5. Den 1 juni genomfördes en marsch och appellmöten framför Vita Huset. På detta följde ett ekumeniskt-kulturellt arrangemang. Kulturevenemang, bland annat en konsert ordnades. Ett möte med fackliga gräsrotsaktivister, från USA och andra länder genomfördes, och informationsaktiviteter riktade till ledamöter av Kongressen organiserades också. Raden av aktioner denna dag avslutades med en video-konferens, med deltagande från Kuba och USA, och med ett kvällsmöte i ”The Bolivarian hall”.


”5 dagar i Washington DC för de De5” – ett arrangemang som nu kom till stånd för andra gången – inleddes med en presskonferens, med deltagande av René González på Skype från Havanna. René är nu tillbaka på Kuba efter att ha avtjänat hela sin strafftid och hälften av den treåriga övervakningstiden. Deltagare i presskonferensen, som hölls i ”National Press Club” var Wayne Smith, före detta chef för USA:s intressekontor i Havanna (under tiden för Carter- administrationen), Dolores Huerta, välkänd ledande förespråkare för immigranters och lantarbetares rättigheter, och Ignacio Ramonet, före detta chefredaktör för Le Monde Diplomatique, och författare till boken Hundra dagar med Fidel.


Den 30 maj arrangerades också en träff – på Howard University – där Kubas roll i Afrika och De5:s engagemang i Angola ventilerades. I panelen ingick Kubas ambassadör i Washington José Ramón Cabañas, Angolas ambassadör i Washington Alberto do Carmo Bento Riveiro, Eugene Puryear från antikrigskoalitionen ANSWER, Mary-Alice Waters, ordförande för förlaget Pathfinder och Glen Ford, medgrundare av, och verkställande direktör för, Black Agenda Report.
Den första juni samlades hundratals människor framför Vita Huset och uppmanade president Obama att frige De5. Bussar anlände från New York, och på plats fanns också en stor delegation från Quebec i Kanada och från Miami, och människor från många städer runt om i USA.

Samma dag samlades i kvällningen närmare 500 personer i Saint Stephen Church. De fick lyssna till ett tal av akademikern, aktivisten och författaren Angela Davis. Talade gjorde också Nacyra Gómez från Reformed Prebyterian Church på Kuba, pastorn Edgar Palicios från Baptist Alliance, Kubas ambassadör José Ramón Cabañas, och Sofia Clarc D’Escoto, före detta förste sekreterare på Nicaraguas ambassad i Washington. De närvarande kunde också lyssna till musik framförd av DC Labor Chorus och Mighty Gabby, kulturambassadör från Barbados, och till poesi framförd av den engelske skådespelaren. Andy de la Tour

Under söndagen, den 2 juni, välkomnades en grupp aktivister för De5 av borgmästaren i Takoma Park (Maryland), och en marsch för De5, anförd av den salvadoranska aktivisten Sonia Umanzor, gjordes genom stadens gator. Marschen avslutades vid Casa Rutilio, där ett möte för De5, organiserat av Takoma Park Committee to Free the Five, ägde rum.
Samma dag genomfördes under eftermiddagen i The Plymouth Congregational United Church of Christ ett kulturellt evenemang i solidaritet med den politiska fången Eddie Conway och De5. De närvarande välkomnades av pastor Graylan Hagler. Deltagarna kunde också glädjas åt hip-hop-musik framförd av Head Roc liksom Mighty Gabbys sånger.

Under måndagen den 3 juni startade lobby-aktiviteterna. Sammantaget sju parlamentariker, sex från Latinamerika och en från Italien deltog i denna aktivitet: Hugo Gutiérrez, kongressledamot från Chile, Alejandro Navarro, senator från Chile, Armando Aguilar, kongressledamot från Ecuador, Damián Alegría, kongressledamot från El Salvador, Alba Palacios, kongressledamot från Nicaragua, Glauber Braga, kongressledamot från Brasilien, samt den italienske medlemmen av EU-parlamentet Gianni Vattimo. Sammanlagt 43 kongress- och senatskontor besöktes under tre dagar. Sju av träffarna var mellan parlamentarikerna och medlemmar av Kongressen, 18 med staber knutna till medlemmar av Kongressen och ytterligare 18 med senatorers staber.

Under måndagsmorgonen ägde också en viktig diskussion rum mellan jurister, från USA och andra länder. Sammankallande var Martin Garbus, ledande advokat för De5. Andra deltagande jurister var tidigare justitieministern i USA Ramsey Clark, Peter Schey från Center for Human Rights, Mara Verheydan-Hilliard representerande Partnership for Civil justice, tidigare domaren Claudia Morcom, Beinuz Szmukler från Argentina, Rafael Anglada från Puerto Rico, Fabio Marcelli och Tecla Ferandana från Italien och Patricio Florvilus från Haiti. Bland flera andra som deltog fanns Graciela Rosenblum, ordförande i Argentinska Förbundet för Mänskliga rättigheter; och två representanter för Amnesty International.

Klockan 6 på kvällen (3 juni) gick ett möte på Postarbetarfackets lokal av stapeln. Deltagare var fackligt engagerade människor från Kanada och USA. De välkomnades av Dena Bricoe, ordförande för postabetarfackets avdelning 140. Bland talarna fanns bland flera Denis Lemelin, ordförande för Canadian Union of Postal Workers, och Santos Crespo för Local 372 NYC Board of Education Employees.
En timme senare kom en grupp intellektuella samman i en lokal som kallas ”Busboys and Poets”, för att diskutera fallet med De5. Panelen var sammansatt av Ignacio Ramonet, Miguel Barnet, Gianni Vattimo, Kuba-historikern Jane Franklin. Konstintendenten och Kuba-vännen, Gilbert Brownstone öppnade en utställning med målningar av Antonio Guerrero, ”Yo me muero como viví” med 15 målningar speglande olika skeden under den 17 månader långa isoleringen (kallad ”the hole”) som De5 utsattes för.

Den 4 juni, som också är Gerardo Hernández’ födelsedag, diskuterade en panel bestående av författare som nyligen skrivit böcker om fallet De5. I denna grupp ingick Stephen Kimber, Arnold August (”Cuba and its Neighbours, Democracy in Motion”, kan köpas genom www.democracycuba.com ) och Fernando Morais, journalist, författare och före detta parlamentariker, vars bok ”The last Soldiers of the Cold War” har sålts i 250 000 exemplar i Brasilien. Morais berättade att boken är tillgänglig på spanska, engelska och portugisiska ( www.blitzbookstore.com ). Panelens diskussionsledare var Miguel Barnet, ordförande i författarnas och artisterna fackförbund på Kuba (UNEAC).

Kampanjens sista dag organiserades en video-konferens med deltagare både i Havana och i Washington DC. Från Havanna deltog René González, som således talade inför åhörare både där och i Washington DC. René följdes av Adriana Pérez, hustru till Gerardo Hernández, och Kenia Serrano, ordförande för ICAP (Organisation för vänskapligt utbyte med andra länder) på Kuba. Panelledare i Havanna var Irma Shelton, och i Washington juristen José Pertierra. Washington-panelen bestod också av Ignacio Ramonet och Alicia Jrapko, samordnare av International Committee for the Freedom of the Cuban Five”.
Den andra upplagan av ”5 dagar för De5” avslutades med en stor plenardiskussion där parlamentariker och aktivister för De5 resonerade om sina planer på fortsatt aktivitet för De5. En fotoutställning visades också. Bakom den stod tre unga nyutexaminerade läkare (som graduerat vid ELAM, läkarutbildningen för latinamerikaner, som finns på Kuba) som med fotografier berättade om en sex månader lång resa, omfattande sju länder i Latinamerika. Resans syfte var att sprida kunskap och medvetenhet om fallet med De5.
En video om Hugo Chavez och De5:s familjer berörde alla starkt. Hälsningar från De5:s mödrar och hustrur framfördes.
Mighty Gabbys sånger avslutade kvällen. Vykortet ”Returning” skapat av konstnärerna Kcho, Rancaño och René González signerades i hundratal, med budskap till Gerardo och Ramón, med anledning av deras födelsedagar. Närvarande under kvällen var Ángelo Rivero, från Venezuelas ambassad, Rubén Zamora från El Salvadors ambassad och José Ramón Cabañas från Kubas ambassad.

”5 dagar för De5 i Washington DC” förde samman människor från 22 olika länder: Argentina, Barbados, Belgien, Brasilien, Chile, Ecuador, El Salvador, Spanien, USA, Frankrike, Grekland, Haiti, England, Italien, Irland, Kanada och Quebec, Kuba, Nicaragua, Mexiko, Puerto Rico, Sverige och Venezuela.

 (Originaltext: International Committee for the Freedom of the Cuban Five”. Foto: Bill Hackwell)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar