måndag 15 april 2013

Mikael Wiehe, alltid solidarisk med De Fem Kubanerna!Ett flertal svenska kulturpersonligheter har under åren uttryckt sin solidaritet med de fängslade Fem Kubanerna. I dag vill vi speciellt omnämna en av dem, vars engagemang kan tjäna som exempel i det fortsatta arbetet för rättvisa åt De Fem.

Musikern, sångaren och låtskrivaren Mikael Wiehe har aldrig tvekat att ansluta till olika solidaritetsinitiativ när han blivit tillfrågad. År 2011 var han en av undertecknarna av de brev som skickades från Sverige till USA:s president Barack Obama som en del av den europeiska kampanjen En miljon underskrifter för frihet åt De Fem Kubanerna. I oktober samma år, tillsammans med biskopen Eva Brunne, politiker och andra kulturpersonligheter skrev han under ett annat brev adresserat till president Barack Obama, där man krävde att René González’ skulle ges möjlighet att omedelbart återvända till Kuba, efter det att han lämnat fängelset. År 2012 ledde Mikael Wiehe initiativet från ett antal svenska politiker och kulturpersonligheter till stöd för den av Internationella Kommittén för Frihet för De5 Kubanerna organiserade aktionen Fem dagar för De5, som genomfördes i Washington DC i april.

Dessutom har Mikael Wiehe vid de tillfällen då han i förväg blivit tillfrågad om möjligheten att sprida information om De Fem i anslutning till konserter undantagslöst ställt sig positiv. Han har alltid tackat ja! I samband med hans konserter i Eskilstuna 2011, i Uppsala 2012, och nu senast i Jönköping (se bild), har därför medlemmar i Svensk-Kubanska föreningen kunnat dela ut flygblad om De Fem!

Vi värms av engagemanget och solidariteten från denne, av så många i vårt land varmt uppskattade, artist!

Kommittén Frige De Fem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar