måndag 23 augusti 2010

Brev till Olga och Adriana från Stockholm med anledning av FMC:s 50-årsdag!


Stockholm, den 19 augusti 2010

Olga och Adriana, kära systrar:

Vi är en grupp kvinnor som samlats i Stockholm för att fira 50-årsdagen av det Kubanska Kvinnoförbundet, och samtidigt skicka följande meddelande till Er.

I egenskap av kvinnor och medmänniskor solidariserar vi oss med Er, eftersom vi förstår att Kuba, som ett självständigt land behöver och har rätt att försvara sin befolkning från terrorismen från de exilkubanska organisationerna i Miami. De Fem kubanska hjältarna, av vilka två är Era män, svarade med mod på uppmaningen från sitt folk och dömdes därför i en skamlig rättegång.

Myndigheterna i USA fortsätter att neka Er, deras hustrur, den lagstadgade rätten till familjebesök. Vi lider med Er och kommer att fortsätta kämpa så att rättvisa skipas. USA har en moralisk och rättslig skyldighet att frige De Fem kubanska hjältarna, vars insamling av information medförde att många av de terroristplaner som smiddes i Miami inte kunde genomföras.

Med sin djärva och tysta kamp kunde De Fem förhindra att oskyldigas blod spilldes. Tack vare deras patriotiska handlingar varnades Kuba om de brottsliga åtgärder som organisationerna i Miami planerade. På det sättet förhindrades många dödsfall, såväl hos kubaner som hos USA-medborgare, som annars skulle ha fallit offer för terroristernas våldsdåd.

Olga och Adriana, tack för att Ni står emot, för den som står emot kommer att vinna!

Räkna med oss, kamrater! Och när Ni känner Er ensamma, tänk på att tusentals och tusentals kvinnor kämpar vid Er sida så att rättvisa skipas!

Ta emot en varm hälsning från oss alla, och kom ihåg att vi tillsammans kommer att segra!

Vania Ramírez León, språkrör, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Catharina Tirsén, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Anita Östling, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Bárbara Jarl, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Teresa Núñez, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Digna Cesped, Kommittén Frige de Fem, Stockholm; Taller Ranquil
Alejandrina Salgado, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Ximena Palacios, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Deisy Vázquez, Kommittén Frige de Fem, Stockholm
Amineh Kakavabeh, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Bibbi Steinertz, Kvinnor för Fred
Marilyn Barden
Magdalena Acuña, FSLN
Alejandra Pizarro, Radio Studion 91.1 Mhz
Marianne Nilsson, Svensk-kubanska föreningen, Stockholm
Juana González, Svensk-kubanska föreningen, Stockholm
Maria Lupe Díaz, Svensk-kubanska föreningen, Stockholm
Victoria Andersson, Cubanos por Cuba
Dunnia Salazar
Flor Basantes
Olga Araya

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar