söndag 29 augusti 2010

Brev från Antonio Guerrero til Amineh Kakabaveh


Den 20 juli 2010

Kära Amineh Kakabaveh, ledamot i den svenska riksdagen

Jag har tagit emot era skrivna rader med stöd och uppmuntran, till försvar för rättvisan och vår frihet.

Er anslutning till vår långa kamp stärker oss och fyller oss med optimism.

Vi önskar Er framgång i Ert arbete som parlamentsledamot och jag skickar, på uppdrag av De Fem, en solidarisk hälsning och en kram.

¡Venceremos!

Med evig tacksamhet, Antonio Guerrero R.


(brevet överlämnades till Amineh Kakabaveh på den kubanska ambassaden i Stockholm, med anledning av firandet av 50-årsdagen av FMC, de kubanska kvinnornas organisation)

July 20th, 2010

Dear Amineh Kakabaveh, Member of the Swedish Parliament

I received your lines of support and encouragement, in defense of justice and our freedom.

Your commitment to our long struggle strengthens us and fills us with optimism. We wish you success in your parliamentary duties and I send you, on behalf of the Five, solidarity greetings and a hug.

¡Venceremos!

With eternal gratitude,

Antonio Guerrero R.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar