måndag 15 augusti 2011

Upprop från Internationella kommittén för De5 och Ricardo Alarcón, talman i Kubas nationalförsamling


Uttalande från
International Committee for the Freedom of the Cuban 5
12 augusti, 2011


De närmaste veckorna kommer att vara kritiska för den stundande slutfasen i Habeas-Corpus-processen för Gerardo Hernández Nordelo, orättvist dömd till två livstidsstraff. USA:s regeringsapparat, genom de federala åklagarna, framhärdar i sin strävan att neka Gerardo den grundläggande rätten att bli hörd av rättssystemet.
Den 25 april framförde regerings-åklagaren Caroline Heck Miller till den federala domstolen i Miami meningen att rätten i Miami skulle tillbakavisa Gerardos särskilda Habeas-Corpus-överklagande. Vår kommitté ställde vid detta tillfälle frågan: ”Vad är det som åklagarna fruktar ska ske om Gerardo får möjlighet att presentera sina argument inför rätten, och möjligheten att begära redovisning av påstådda bevis mot honom?”

Nya fakta och bevis har framkommit. USA-myndigheter olagliga utbetalningar till journalister, som inför och under rättegången 2001 demoniserade de fem åtalade, och därmed ökade trycket på juryn. En kvarts miljon dollar fördes olagligt över till ett antal journalister. Denna obstruktion av rättvisa är en av de saker som Gerardo ämnar presentera i domstolen.

Under de senaste tolv dagarna har det kubanska parlamentet fördömt US-myndigheternas godtyckliga vägran att tillerkänna Gerardo rätten att ta del av dokument som rör hans fall.

Tillsammans med tio nobelpristagare, tusentals artister och intellektuella, parlament och regeringar, säger vi (som en parafras på ett uttalande nyligen av Obama): Det är hög tid att Gerardo Hernández och hans fyra kamrater friges. Även ur rent humanitär synvinkel, efter 13 år av ett orättvist frihetsberövande, är det hög tid. Vi väntar oss inget av USA:s domstolar. Men vi uppmanar USA:s regering att ta det rätta beslutet, och låta De5 återvända till sina familjer.

Obama har möjligheten att utifrån de i Konstitutionen fastlagda exekutiva befogenheter som tillkommer presidenten, att frige De5. Det är hög tid att lyssna till kraven från alla håll i världen. Det är hög tid att avsluta denna orättvisa.

Sänd telegram, fax och e-mejl till Vita Huset och USA-ambassader i era hemländer; med begäran om att den godtyckliga och olagliga behandlingen av Gerardo Hernández Nordelo upphör.

För e-mejl, gå till: www.whitehouse.gov/contact

Adress:
President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC 20500
U.S.A.

Den internationella solidariteten kommer att fortsätta till den dag de fem är fria, tillbaka i sitt hemland och med sina familjer.

(Översättning: Tomas Widén)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar