måndag 12 maj 2014

Kongressledamöter och religiösa ledare i USA verkar för frigivning av De5 och Alan Gross!På senare tid har i USA kraftig kritik riktats mot Obama administrationen för frånvaro av initiativ med sikte på att få den på Kuba spiondömde Alan Gross frigiven. Kritiken har kommit från politiker inom främst Obamas eget parti. Och från Gross själv, som reagerade mycket starkt på avslöjandena nyligen om att fortsatt aggressiv regimskiftesaktivitet från USAID:s sida saboterat ett frigivande. Han reagerade till och med genom att inleda en hungerstrejk. En aktion som han efter vädjanden från sin mor avbröt efter några dagar.

Kubas reaktion bestod i ett tydligt uttalande om att man gärna vill få till stånd en humanitär lösning för Gross. Från kubansk sida föreslås att samtal mellan Kuba och USA inleds, men att dessa samtal också måste inbegripa situationen för Antonio Guerrero, Gerardo Hernández och Ramón Labañino; de tre av De5 som fortfarande sitter fängslade i USA.

För att bidra till en lösning valde fyra kongressledamöter från USA att under några dagar i början av maj besöka Alan Gross och även föra samtal med Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez och USA-diplomater i Havanna.
De fyra kongressledamöterna – Emmanuel Cleaver från Missouri, Gregory W. Meeks från New York samt Barbara Lee och Sam Farr från Kalifornien; samtliga tillhörande Demokratiska partiet – höll den 5 mars en presskonferens i Havanna.

”Vår övertygelse är att det är hög tid för båda länderna att uppta villkorslösa förhandlingar, något som vi också vid vår hemkomst ämnar framföra till Vita Huset”, förklarade delegationens taleskvinna Barbara Lee.

Ett initiativ i exakt samma riktning har tagits av 16 religiösa ledare i USA; genom ett brev, daterat 7 maj 2014, till USA:s presidet Barack Obama, som här återges i sin helhet:

Dear Mr. President:

I egenskap av religiösa ledare i USA skriver vi till dig för att uttrycka vår förhoppning om att Ni med beslutsam kraft ska ta er an frågan om en förbättring av relationen mellan vårt land och Kuba.

Vi har välkomnat de förändringar av USA-politiken gentemot Kuba, som Er administration genomförde 2011. Och vi uppskattade att Ni mot slutet av förra året gav uttryck för meningen att en förnyelse av politiken bör komma till stånd; på basis av ett klokt och kreativt förhållningssätt.

Dock har vi sedan dess, Mr. President, upplevt besvikelse över frånvaron av framsteg. Frågan har också blivit akut genom den hungerstrejk som inleddes av Alan Gross.
Gross, som tidigare verkade på uppdrag av USAID ville med hungerstrejken fästa uppmärksamhet på sin svåra situation, och kräva kraftfulla initiativ från Er administration, syftande till att få till stånd en frigivning.

Med stöd från våra kubanska kyrkliga partner, och med tanke på det bräckliga tillstånd som Alan Gross befinner sig i, uppmanar vi Er att omedelbart gå in i seriösa och positiva diskussioner med den kubanska regeringen. Vi avser en diskussion på högsta nivå, och en diskussion som också måste utgå ifrån Kubas önskemål; inklusive frågan om de tre fortfarande fängslade kubanerna, tillhörande The Cuban Five.   

Dessutom är det vår bestämda mening att program sådana som ZunZuneo (det mot Kuba riktade ”twitterprogrammet”) leder fel. Våra trosvänner på Kuba har alltid hävdat att ett positivt engagemang i samarbete med Kubas regering är mycket mer i deras församlingars intresse än hemliga program och aktioner.

Nödvändigheten av kraftfulla initiativ med syfte att förnya vårt lands politik gentemot Kuba, underströks nyligen av en delegation bestående av sex kyrkoledare från Kuba, då de besökte oss här i Washington DC. Under många år har kyrkor i USA och på Kuba samarbetat utifrån gemensamma mål. Vårt samarbete har stärkts i takt med att den religiösa friheten på Kuba ökat och antal medlemmar i församlingarna vuxit. Därför gör vi nu gemensam sak med våra kubanska motsvarigheter, och kräver av Er administration att den tar rejäla steg i riktning mot en ny politik. En politik syftande till kontakt och normalisering. Ett sådant skifte av politisk inriktning kommer förvisso att vara positivt för kyrkorna och det civila samhället på Kuba. Och dessutom starkt bidra till frigivningen av Alan Gross.

Vi uppmanar Er att:

1) Inleda en dialog på hög nivå mellan USA och Kuba. En dialog rörande en mängd områden, inklusive frisläppande av Alan Gross och The Cuban Five.

2) Utfärda ett generellt tillstånd för resor till Kuba, och kontakter mellan människor.

3) Avlägsna Kuba från listan av ”stater som understödjer terrorism”, en meningslös och irriterande anklagelse, som underminerar listans trovärdighet och skadar våra relationer med de andra länderna i den amerikanska kontinenten.

4) Skapa möjlighet för USA-medborgare att stödja den nu uppkommande småföretagsamheten och den kooperativa sektorn på Kuba; genom att tillåta USA-medborgare att köpa från, sälja till och erbjuda investeringar och teknisk hjälp till småföretag och kooperativ.

Vi ber för en full normalisering av relationerna mellan USA och Kuba. Samtidigt som vi inser att ett beslut i Kongressen om upphävandet av embargot knappast kommer att ske den närmaste tiden. Men steg kan ändå redan nu tas, genom beslut som gynnar folken i både USA och på Kuba. Vi uppmanar er att gripa möjligheten, och bidra till att förbättra relationerna mellan USA och Kuba.

Rev. Paula Clayton Dempsey Director of Partnership Relations Alliance of Baptists
Rev. Dr. A. Roy Medley General Secretary American Baptist Churches USA
Shan Cretin General Secretary American Friends Service Committee
Dr. Sharon E. Watkins General Minister and President Christian Church (Disciples of Christ) in the United States and Canada
Rev. Joel Boot Executive Director Christian Reformed Church in North America
Stanley J. Noffsinger General Secretary Church of the Brethren
Rev. John McCullough President and CEO Church World Service
Very Rev. John Edmunds, ST President Conference of Major Superiors of Men
Elizabeth A. Eaton Presiding Bishop Evangelical Lutheran Church in America
Diane Randall Executive Secretary Friends Committee on National Legislation
The Rev. Dr. Elizabeth D. Miller President, Provincial Elders' Conference Moravian Church Northern Province
Very Rev William Antone OMI Missionary Oblates USP
Jim Winkler General Secretary and President National Council of Churches, USA
Rev. Gradye Parsons Stated Clerk of the General Assembly Presbyterian Church (USA)
Rev. Geoffrey A. Black General Minister and President United Church of Christ
Bishop Rosemarie Wenner President of the Council of Bishops The United Methodist Church

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar