måndag 23 september 2013

Domstol beordrar USA:s regering att offentliggöra uppgifter om hemliga och olagliga utbetalningar till journalister som hetsat mot De FemMedborgarrättsaktivister i USA krävde redan 2008 att uppgifter rörande utbetalningar till journalister som i samband med rättegången mot De Fem med sina insatser i olika medier deltagit i att piska upp en hatstämning mot De Fem5. Avslöjandet om förekomsten av de olagliga utbetalningarna gjordes redan 2006. Vilket ledde till att flera journalister avskedades.

Utbetalningarna var olagliga därför att de kom från myndigheter knutna till USA:s utrikesdepartement, och lagen i USA förbjuder statliga myndigheter att bedriva propaganda i syfte att påverka opinionen.

En hel del om dessa utbetalningar, som var omfattande och berörde tiotals journalister, har kommit till allmänhetens kännedom genom medborgarrättsaktivisternas ansträngningar. De har baserat sina krav på tillgång till dokument på en lag som går under namnet ”Freedom of Information Act”. Allt i denna skumraskaffär har ännu inte offentliggjorts. Men nu har en federal distriktsdomstol (District of Columbia) reagerat p å en inlaga från medborgaraktivister genom att beordra Utrikesdepartementet att offentliggöra de i sammanhanget relevanta dokumenten.

Beslutet är viktigt därför att det speciella överklagande från De5 som nu ligger hos distriktsdomstolen i Miami, i hög grad baserar sig på just de omfattande olagliga betalningarna till journalister Miami.

De Fems försvarsadvokater har understrukit att det som ägde rum, de hemliga och olagliga betalningar, saknar motstycke i USA:s rättshistoria. Det handlade ju om att staten, som var målsägare i processen mot De Fem, med massiva och hemliga betalningar till tjänstvilliga opinionsbildare, bedrev propaganda för att vinna acceptans för det resultat i processen som staten och åklagarna eftersträvade.

Beslutet i den federala domstolen, som blev bekant den 16 september, om att dokumenten ska offentliggöras, är en seger för De Fem och för alla dem som i USA kämpar för rättvisa, sanning och anständighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar